Яка стадія не є характерна для катару середнього вуха?A. *перфоративна

B. застійна

C. ексудативна

D. інфільтративна

E. інфільтративно-ексудативна

Катар середнього вуха найчастіше

A. *однобічний

B. двобічний

C. змішаний

D. центральний

E. гнійний

Загальний стан хворого при катарі середнього вуха найчастіше

A. середньої важкості

B. важкий

C. вкрай важкий

D. *коматозний

E. майже не страждає

При катарі середнього вуха тимпанометрична крива

A. без зміщення

B. *розірвана

C. зміщена вліво

D. згладжена

E. хвиляста

Тимпанограма якого типу є показанням до тимпанопункції?

  1. зміщена вліво
  2. *згладжена
  3. хвиляста
  4. без зміщення
  5. розірвана

При адгезивному отиті тимпанометрична крива

A. без зміщення

B. згладжена

C. зміщена вліво

D. *хвиляста

E. розірвана

Барабанна перетинка синього кольору при

A. гострому катаральному середньому отиті

B. тубоотиті

C. *ідіоматичний гематотимпанум

D. отосклероз

E. сенсоневральна приглухуватість

Куди буде латералізація звукуу досліді Вебера при однобічному катарі середнього вуха?

A. у кращечуюче вухо

B. *у гіршечуюче вухо

C. в обидва вуха

D. не буде

E. у голові

Який етіологічний фактор є першим по ураженню слухового аналізатора

A. *інфекційно-вірусний

B. травма

C. токсичні ураження

D. судинні розлади

E. стареча приглухуватість

Гостра сенсоневральна приглухуватість за розвитком симптомів триває

A. до 12 год

B. *до 1 міс.

C. до 2 міс.

D. до7 діб

E. до 10 діб

Хронічна сенсоневральна приглухуватість приглухуватість за розвитком сиптомів по тривалості вважається

A. до 10 діб

B. до 1 міс.

C. до 2міс

D. *більше 1 міс.

E. до 12 годин

Яка аудіометрія найчастіше використовується у дошкільному віці?

A. порогова тональна

B. надпорогові тести

C. мовна

D. *ігрова

E. імпеданс на

При працевлаштуванні на шумове виробництво необхідно визначити

A. шкідливі звички пацієнта

B. умови проживання

C. *стан слуху пацієнта

D. розбірливість мови

E. обмежень не існує

При нетяжкій ЧМТ значне порушення слуху спостерігається при травмі в область

A. лицевої ділянки

B. скроневої ділянки

C. тім’яної ділянки

D. *потиличної ділянки

E. лобних пазух

При сенсоневральній приглухуватості прохідність слухової труби

A. зменшена

B. збільшена

C. не змінена

D. *подовжена

E. вкорочена

При сенсоневральній приглухуватості барабанна перетинка

A. втягнута,мутна

B. втягнута,світловий конус укорочений

C. з рубцями

D. з перфорацією

E. *без змін

При сенсоневральній приглухуватості основним методом діагностики є

A. отоскопія

B. риноскопія

C. вестибулярні проби

D. камертональні дослідження

E. *тональна порогова аудіометрія

Однобічну сенсоневральну приглухуватість слід завжди диференціювати від

A. *акустичної невріноми

B. сірчаного корка

C. стороннього тіла слухового проходу

D. отосклерозу

E. хронічного отиту

Чим закінчується процес хронічного ураження слухового аналізатора

A. розривом слухового нерва

B. *розпадом нервових волокон із заміною їх сполучною тканиною

C. регенерацією слухового нерва

D. утворенням рубців на барабанній перетинці

E. утворенням стійкої перфорації барабанної перетинки

Для сенсоневральної приглухуватості аудіометрично характерно

A. наявність кістково-повітряного розриву

B. *підвищення порогів слуху по кістковому та повітряному звукопроведенню

C. підвищення порогів слуху по повітряній провідності

D. змішаний тип кривих

E. перехрест кривих на аудіограмі

Ефективність лікування сенсоневральної приглухуватості залежить від

A. статі пацієнта

B. *давності та стадії захворювання

C. дотримання дієти

D. супутньої патології

E. шляху введення медикаментів

Для атеросклеротичної сенсоневральної приглухуватості характерно

A. раптовий початок

B. однобічне ураження

C. стабілізація слуху

D. *поступово-прогресуюча двобічна приглухуватість

E. відновлення слуху

Раптова сенсоневральна приглухуватість розвивається протягом

A. *12 год.

B. 24 год.

C. 36 год

D. 48 год.

E. 72 год.

Слуховий апарат якого типу показаний особам з обмеженими мануальними можливостями?

A. завушний

B. внутрішньовушний

C. внутрішньоканальний

D. мікроканальний

E. *кишеньковий

643. В основі отосклерозу знаходиться:

A. порушення прохідності слухової труби

B. атеросклероз судин головного мозку

C. атрезія слухового проходу

D. *вогнищеве остеодистрофічне ураження кісткової капсули вушного лабіринту

E. порушення барабанної перетинки


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 500;