Що входить у склад зовнішньої стінки порожнини носа?A. перпендикулярна пластинка піднебінної кістки, носова кістка,

B. медіальна стінка та лобовий відросток верхньої щелепи, внутрішня пластинка крилоподібного відростка основної кістки;

C. перпендикулярна пластинка піднебінної кістки, носова кістка,

D. *медіальна стінка та лобовий відросток верхньої щелепи, слізна кістка, решітчаста кістка;

E. перпендикулярна пластинка піднебінної кістки, носова кістка,

Чим утворене дно порожнини носа?

A. *піднебінними відростками верхньої щелеп, горизонтальною пластинкою піднебінної кістки;

B. піднебінними відростками верхньої щелепи, горизонтальною пластинкою піднебінної кістки, піднебінним відросткам верхньої щелепи, горизонтальною пластинкою піднебінної кістки;

C. внутрішньою пластинкою крилоподібного відростка основної кістки, перпендикулярною пластинкою піднебінної кістки, носовою кісткою,

D. медіальною стінкою та лобовим відростком верхньої щелепи, решітчастою кісткою, внутрішньою пластинкою крилоподібного відростка основної кістки;

E. лобовим відросткам верхньої щелепи, піднебінним відросткам верхньої щелепи, горизонтальною пластинкою піднебінної кістки;

Чим утворена носова перегородка?

A. *перпендикулярною пластинкою решітчастої кістки, лемішем, чотирикутним хрящем;

B. внутрішною пластинкою крилоподібного відростка основної кістки, перпендикулярною пластинкою решітчастої кістки, лемішем, чотирикутним хрящем;

C. перпендикулярною пластинкою решітчастої кістки, лемішем, чотирикутним хрящем, перпендикулярною пластинкою піднебінної кістки;

D. лемішем, чотирикутним хрящем;

E. лемішем, чотирикутним хрящем, внутрішньою пластинкою крилоподібного відростка основної кістки;

Які стінки має кожна половина носа?

A. задню, медіальну, зовнішню, верхню, нижню;

B. передню, медіальну, зовнішню, верхню, нижню;

C. *медіальну, зовнішню, верхню, нижню;

D. передню, медіальну, верхню, нижню;

E. задню, передню.

На які носові ходи поділяється порожнина носа?

A. нижній, середній, задній, передній;

B. задній, передній, середній, загальний;

C. передній, середній, верхній, загальний;

D. *нижній, середній, верхній, загальний;

E. нижній, середній, верхній;

Які носові раковини є в порожнині носа?

A. нижня, верхня;

B. *нижня, середня, верхня;

C. нижня, середня, верхня, загальна;

D. латеральна, нижня, середня, верхня;

E. медіальна, нижня, середня, верхня;

Що відкривається у верхній носовий хід?

A. сльозоносовий канал;

B. лобова пазуха, задні комірки решітчастого лабіринту;

C. лобова пазуха, основна пазуха;

D. *задні комірки решітчастого лабіринту і основна пазуха

E. задні комірки решітчастого лабіринту;

Куди відтікає венозна кров із носа?

A. *в печеристий синус, в очну вену, в передню вену обличчя;

B. в очну вену, в передню вену обличчя;

C. в печеристий синус;

D. в сигмоподібний синус;

E. в поверхневу скроневу вену;

У які лімфатичні вузли відтікає лімфа з порожнини носа?

A. защелепні;

B. підщелепні;

C. *підщелепні, глибокі шийні;

D. защелепні, підщелепні, задні шийні, глибокі шийні;

E. підщелепні, глибокі шийні, защелепні;

Що відбувається з повітрям під час проходження його через порожнину носа?

A. зігрівається;

B. висушується;

C. знезаражується, зігрівається;

D. *зволожується, зігрівається, очищується;

E. очищується, зволожується, висушується;

Завдяки чому повітря зігрівається в порожнині носа?

A. *рясності кровоносних судин, наявності кавернозної тканини;

B. сповільненню швидкості руху повітря в порожнині носа;

C. наявності циліндричного миготливого епітелію,сповільненню швидкості руху повітря в порожнині носа;

D. сповільненню швидкості руху повітря в порожнині носа, рясності кровоносних судин, наявності кавернозної тканини.

E. наявності перегородки носа і циліндричного миготливого епітелію, сповільненнї швидкості руху повітря в порожнині носа;

Чим здійснюється секреторна та судинна іннервація носа?

A. блукаючим нервом, відієвим нервом (нерв крилоподібного каналу);

B. блукаючим нервом, верхнім шийним симпатичним вузлом;

C. *верхнім шийним симпатичним вузлом, відієвим нервом (нерв крилоподібного каналу);

D. окоруховим нервом, верхнім шийним симпатичним вузлом, відієвим нервом (нерв крилоподібного каналу);

E. блукаючим нервом, верхнім шийним симпатичним вузлом, блукаючим нервом, верхнім шийним симпатичним вузлом;


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 804; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!