Яке з перелічених захворювань найчастіше виникає при аденоїдах ? 1. сенсоневральна приглухуватість
 2. отосклероз
 3. хвороба Меньєра
 4. лабіринтит
 5. *катаральний середній отит

Яке з перелічених захворювань виникає при гіпертонічній хворобі?

 1. *сенсоневральна приглухуватість
 2. отосклероз
 3. хвороба Меньєра
 4. лабіринтит
 5. катаральний середній отит

Чому виникає зниження слуху у хворих на отосклероз?

 1. в резальтаті склерозування судин середнього вуха
 2. *в результаті анкілоз стремінця
 3. в результаті появи рідини в середньому вусі
 4. в результаті дистрофії волоскових клітин завитки
 5. в результаті порушення рухомості барабанної перетинки

Яка категорія пацієнтів найчастіше хворіє на отосклероз?

 1. діти 2-5 років
 2. дівчата 13-15 років
 3. чоловіки 35-45 років
 4. *жінки 30-45 років
 5. особи після 60 років

Для якого захворювання найбільш характерна різкі порушення рівноваги тіла?

 1. сенсоневральної приглуховатості
 2. отосклерозу
 3. *хвороба Меньєра
 4. лабіринтиту
 5. катарального середнього отиту

Для якого захворювання найбільш характерне потріскування у вусі під час ковтання?

 1. сенсоневральної приглухуватості
 2. отосклерозу
 3. хвороба Меньєра
 4. лабіринтиту
 5. *катарального середнього отиту

532. Дослід Вебера при хворобі Меньєра:

 1. латералізація звуку камертона в хворе вухо
 2. *латералізація звуку камертона в здорове вухо
 3. позитивний;
 4. негативний;
 5. подовжений.

Дослід Швабаха у хворих на однобічний катаральний середній отит

 1. латералізація звуку камертона в хворе вухо
 2. латералізація звуку камертона в здорове вухо
 3. позитивний;
 4. негативний;
 5. *подовжений.

На яких частотах відмічається ніша Кархарта на кривій провідності тотальної аудіограми?

 1. 125-250 Гц
 2. 250-500 Гц
 3. *1000-2000 Гц
 4. 4000-5000 Гц
 5. 6-8 КГц

При якому захворюванні ефективним методом хірургічного лікування є тимпаностомія?

 1. сенсоневральна приглухуватість
 2. отосклероз
 3. хвороба Меньєра
 4. лабіринтит
 5. *катаральний середній отит

Яке з перелічених захворювань виникає при роботі в шумній обстановці

 1. *сенсоневральна приглухуватість
 2. отосклероз
 3. хвороба Меньєра
 4. лабіринтит
 5. катаральний середній отит

Яке з перелічених захворювань виникає при цукровому діабеті?

 1. отосклероз
 2. *сенсоневральна приглухуватість
 3. хвороба Меньєра
 4. лабіринтит
 5. хронічний катаральний середній отит

Чому виникає зниження слуху у хворих на катаральний середній отит?

 1. В результаті склерозування судин середнього вуха
 2. В результаті анкілозу стремінця
 3. *В результаті появи рідини в барабанній порожнині
 4. В результаті дистрофії волоскових клітин завитки
 5. В результаті порушення рухомості вторинної барабанної перетинки

539. Для якого захворювання характерний симптом спотвореного сприйняття хворим голосних звуків - „роздвоєння звуку”

 1. *хвороба Меньєра
 2. отосклероз
 3. сенсоневральна приглухуватість
 4. лабіринтит
 5. катаральний середній отит

Яка тривалість нападу при 2-му ступеню хвороби Меньєра?

 1. 10 хв
 2. 1-2 год
 3. *2-5 год
 4. 6-10 год
 5. більше 10 год

Для якого захворювання найбільш характерна поява рідини у барабанній порожнині?

 1. сенсоневральна приглухуватість
 2. отосклероз
 3. хвороба Меньєра
 4. лабіринтит
 5. *катаральний середній отит

542. Дослід Ріне у хворих на хворобу Меньєра:

 1. латералізація звуку камертона в хворе вухо
 2. латералізація звуку камертона в здорове вухо
 3. *позитивний;
 4. негативний;
 5. подовжений.

543. Дослід Швабаха у хворих на сенсоневральну приглухуватість:

 1. латералізація звуку камертона в хворе вухо
 2. латералізація звуку камертона в здорове вухо
 3. позитивний;
 4. *вкорочений;
 5. подовжений.

Для якого захворювання найбільш характерна ніша Кархарта на кривій порогів слуху по кістковій провідності на тональній аудіограмі?

 1. сенсоневральна приглухуватість
 2. *отосклероз
 3. хвороба Меньєра
 4. лабіринтит
 5. катаральний середній отит

Тимпаностомія- це

 1. *розміщення в барабанній перетинці короткої трубочки
 2. заміна стремінця протезом з біологічно інертного матеріалу
 3. розріз барабанної перетинки
 4. створення отвору в основі стремінця
 5. створення отвору у вторинній барабанній перетинці

Головний лікувальний засіб у дітей до 5 років на нейросенсорну приглухуватість для розвитку мови


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 751; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!