Що відкривається в нижній носовий хід?A. передні комірки решітчастого лабіринту

B. лобна пазуха

C. клиновидна пазуха

D. *сльозоносовий канал

E. верхньощелепна пазуха

Де в порожнині носа найбільш розвинені та поверхнево розташовані венозні сплетіння?

A. в задніх відділах носової переділки

B. *в передньо-нижньому відділі носової переділки

C. в області середньої носової раковини

D. на межі хрящового та кісткового відділів носової переділки

E. в задніх відділах леміша

Скільки вологи на протязі доби виробляє слизова оболонка порожнини носа?

A. біля 800 мл

B. біля 3000 мл

C. *біля 500 мл

D. біля 200 мл

E. біля 50 мл

Скільки біляносових пазух, як правило розвинуто у людини?

A. *вісім

B. п’ять

C. шість

D. дві

E. чотири

Канал якого нерва проходить в очничній стінці верхньо-щелепної пазухи?

A. нижньощелепного

B. нюхового

C. очничного

D. лицевого

E. *нижньоочничного

Яка із стінок верхньощелепної пазухи є найбільш тонкою?

A. *очнична

B. задня

C. нижня

D. медіальна

E. передня

До якого віку, як правило, закінчується розвиток лобної пазухи?

A. до 10 років

B. до 6-8 років

C. до першого року життя

D. до моменту народження

E. *до 20-25 років

Яка стінка лобної пазухи є самою товстою?

A. бокова

B. серединна

C. *передня

D. нижня

E. задня

Куди відкривається вічко лобної пазухи?

A. в загальний носовий хід

B. в носоглотку

C. в верхній носовий хід

D. *в середній носовий хід

E. в нижній носовий хід

Як скелетотопічно розташована глотка?

A. *від основи черепа до VІ шийного хребця

B. від ІІ шийного до грудного хребця

C. від І до V шийного хребця

D. від ІІІ до ІV шийного хребця

E. від VІ шийного до ІІІ грудного хребця

Як називається структурна одиниця піднебінних мигдаликів?

A. фолікул

B. лейкоцит

C. лакуна

D. *криптолімфон

E. крипта

На якому рівні розташована біфуркація трахеї?

A. V – шийного хребця

B. VІІ- грудного хребця

C. *V-го грудного хребця

D. ІІ-го грудного хребця

E. ІІІ-го грудного хребця

Яким епітелієм вистелені голосові складки?

A. орогіваючим

B. багаторядним миготливим

C. багатошаровим циліндричним

D. *багатошаровим плоским

E. кубічним

Яким епітелієм вистелена слизова оболонка присінку гортані?

A. орогіваючим

B. багатошаровим циліндричним

C. *багаторядним миготливим

D. кубічним

E. багатошаровим плоским

На якому рівні у дорослого розташована гортань?

A. *на рівні IV-VI шийного хребця

B. на рівні 2-го грудного хребця

C. на рівні 1-го грудного хребця

D. на рівні ІІІ-го шийного хребця

E. на рівні VІІ-го шийного хребця

На якому рівні у дорослих починається стравохід?

A. на рівні V шийного хребця

B. *на рівні VІ шийного хребця

C. на рівні ІІ шийного хребця

D. на рівні ІV шийного хребця

E. на рівні ІІ грудного хребця

Де розташований зів стравоходу?

A. між черпакуватими хрящами

B. в ротоглотці

C. між черпакуватонадгортанною складкою і боковою стінкою гортані

D. між надгортанником та задньою стінкою глотки

E. *позаду міжчерпакуватої ділянки

З якою патологією органу слуху найчастіше звертаються за допомогою до оториноларинголога?

A. *сенсоневральна приглухуватість

B. хронічний гнійний середній отит

C. отосклероз

D. рубцевий отит

E. пери хондрит вушної мушлі

Які захворювання найчастіше призводять до сенсоневральної приглухуватості?

A. *грип

B. менінгококовий менінгіт

C. епідемічний паротит

D. гнійний середній отит

E. гіпертонічна хвороба

Яка інфекція найчастіше призводить до однобічної глухоти?

  1. *епідемічний паротит
  2. дифтерія
  3. сифіліс
  4. малярія
  5. холера

Протягом якого часу настає набряк ядер волоскових клітин?

A. *перша доба

B. друга доба

C. третя доба

D. сьома доба

E. десята доба

На яку добу від початку захворювання здійснюється розпад вічевого циліндра волоскових клітин?

A. перша доба

B. *друга доба

C. п’ята доба

D. сьома доба

E. десята доба

Яка ознака є спільною для негнійних захворювань вух?

A. порушення рівноваги, запаморочення

B. *зниження слуху, шум у вухах, відсутність виділень

C. стійка перфорація, виділення з вух

D. головокружіння, нудота

E. біль та дзвін у вухах

Що лежить в основі катару середнього вуха?

A. деформація зовнішнього носа

B. *сірчаний корок

C. дисфункція слухової труби

D. деформація вушної мушлі

E. каріозні зуби


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 421; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ