Тема 12. Пухлини та інфекційні гранульоми ЛОР-органів.Доброякісні пухлини носа і приносових пазух (остеома, папілома, ангіофіброма). Доброякісні пухлини глотки (юнацька ангіофіброма основи черепа). Доброякісні пухлини гортані (фіброма, папілома). Гломусна пухлина вуха, акустична невринома. Принципи лікуван­ня.

Злоякісні пухлини верхніх дихальних шляхів та вуха. Ранні та пізні ознаки злоякісних пухлин гортані, глотки, носа, приносових пазух, вуха. Тонзилярні пухлини глотки, особливості гістологічної структури, клініки, лікування.

Рак гортані: стадії захворювання, клініка, діагностика, в тому числі принципи ранньої діагностики. Мікроларингоскопія в діагностиці та лікуванні раку гортані.

Вибір методу лікування у залежності від гістологічної будови, локалізації та стадії пухлини. Показання до променевого, хірургічного та хіміотерапевтичного методів лікування. Комплексна та комбінована терапія. Органозберігаючі та реконструктивні операції на гортані, приносових пазухах.

Значення профілактичних оглядів та диспансеризації в діагностиці і запобіганні злоякісних новоутворень.

Умови виникнення і види інфекційних гранульом верхніх дихальних шляхів. Склерома: етіологія, епідеміологія, особливості локалізації, клінічні стадії, діагностика.

Прояви первинного, вторинного, та третинного сифілісу носа, глотки, диференційна діагностика з туберкульозом. Особливості ураження внутрішнього вуха при сифілісі.

Туберкульоз носа. Туберкульоз гортані, клініка, діагностика, зв’язок з туберкульозним ураженням інших органів.

Сучасні методи лікування інфекційних гранульом верхніх дихальних шляхів та вуха.

Змістовий модуль 4. Невідкладна допомога при захворюваннях ЛОР-органів.

Конкретні цілі:

Ø Визначати основні причини та клінічні прояви ургентних станів ЛОР-органів.

Ø Описувати патогенетичні механізми розвитку ургентних захворювань ЛОР-органів.

Ø Використовувати диференційно-діагностичні критерії основних клінічних проявів невідкладних ЛОР-станів для оцінки стану хворого.

Ø Аналізувати та інтерпретувати результати клінічних та лабораторних методів дослідження носа, приносових пазух, глотки, гортані, трахеї, бронхів та стравоходу при ургентних захворюваннях.

Ø Створити алгоритми діагностичної та лікувальної тактики при травмах, кровотечах, сторонніх тілах ЛОР-органів.

Ø Продемонструвати основні методи надання ургентної допомоги при травмах і кровотечах ЛОР-органів, сторонніх тілах верхніх дихальних шляхів, стравоходу та вуха.

Ø Оцінити прогноз щодо одужання та відновлення функцій у хворих з ургентною ЛОР-патологією.

Тема 13. Травми носа, носові кровотечі. Сторонні тіла ЛОР- органів, дихальних шляхів та стравоходу. Опіки стравоходу.

Діагностика травм носа і приносових пазух (пальпа­ція, огляд, рентгенографія кісток носа в боковій проекції). Класифікація травм носа. Перша допомога при травмах.

Місцеві і загальні причини носових кровотеч. Місцеві і загальні засоби зу­пинки носових кровотеч. Техніка передньої і задньої тампонад носа. Методи зупинки кровотечі з зони Кісельбаха (припікання судин слизової оболонки, хірургічна зупинка носової кровотечі). Кровотечі з решітчастого лабіринту, методи їх зупинки.

Різновиди сторонніх тіл вуха, симптоматика, особливості видалення. Механізм аспірації сторонніх тіл у дихальні шляхи. Вікові аспекти. Особливості клініки при сторонніх тілах гортані та трахеї, методи їх видалення. Клініка сторонніх тіл бронхів. Рентгенологічне обстеження хворого. Феномен Гольцкнехта-Якобсона. Методи діагностики і видалення.

Симптоматика та ускладнення сторонніх тіл глотки і стравоходу. Клініка. Етапи обстеження хворого з підозрою на стороннє тіло глотки і стравоходу. Рентгенологічні та ультразвукові методи дослідження. Бокова рентгенографія шиї за Земцовим. Місце фіброезофагоскопії в діагностиці та лікуванні сторонніх тіл стравоходу. Показання до ригідної езофагоскопії. Методика проведення.

Ускладнення сторонніх тіл глотки та стравоходу (езофагіт, параезофагіт, абсцес стінки стравоходу, кровотеча, перфорація стінки стравоходу, флегмона шиї, медіастиніт). Колярна медіастінотомія.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 994;