Змістовий модуль 4. Невідкладна допомога при захворюваннях ЛОР-органів154. Сторонні тіла вуха, способи їх видалення.

155. Кровотеча з вуха.

156. Травми вуха, травматичний розрив барабанної перетинки.

157. Сторонні тіла носа. Засоби видалення. Риноліти.

158. Травми носа та приносових пазух: класифікація, клініка, ліку­вання.

159. Носові кровотечі: причини, симптоматика, методи зупинки.

160. Сторонні тіла глотки: клініка, лікування.

161. Стеноз гортані: визначення поняття, причини гострого та  хронічного стенозу гортані.

162. Стадії стенозу гортані, принципи лікування (медикаментозне, продовжена інтубація, трахеотомія).

163. Трахеостомія: показання, її варіанти, техніка виконання.

164. Сторонні тіла стравоходу: клініка, діагностика, методи видалення.

165. Ускладнення сторонніх тіл стравоходу: клініка, лікувальна тактика.

166. Опіки стравоходу: причини, патанатомія, клінічні стадії.

167. Перша допомога при опіках стравоходу.

168. Сторонні тіла дихальних шляхів: причини аспірації, анамнез, характеристика сторонніх тіл.

169. Сторонні тіла гортані: клініка, методи видалення у дорослих і дітей.

170. Сторонні тіла трахеї: клініка, методи видалення.

171. Сторонні тіла бронхів: види стенозів, клініка, методи видалення.

Орієнтовний перелік практичних навичок

Для підсумкового контролю модуля

Модуль. Оториноларингологія  

1. Уміти користуватися лобним рефлектором.

2. Провести відбір необхідних інструментів для дослідження ЛОР – органів та оволодіти методиками:

1) передня риноскопія;

2) задня риноскопія;

3) орофарингоскопія;

4) непряма ларингоскопія;

5) отоскопія.

3. Уміти оцінити результати аку- і аудіометричного обстеження:

1) дослідження слуху шепітною та розмовною мовами;

2) дослідження камертонами;

3) основні типи тональних порогових аудіограм;

4) тимпанограма за Jerger.

4. Уміти провести та оцінити результати дослідження вестибулярного аналізатора:

1) дослідження спонтанних вестибулярних порушень;

2) пресорна проба.

5. Провести відбір необхідних інструментів і матеріалів та виконати наступні маніпуляції на ЛОР – органах:

1) туалет зовнішнього слухового проходу та введення туруни лікарськими речовинами;

2) видалення сірчаної пробки та стороннього тіла із зовнішнього слухового проходу методом промивання;

3) накладання вушної повязки та компресу на вуха;

4) пневмомасаж барабанної перетинки;

5) продування вуха за Політцером.

6) інсуфляція та інстиляція ліків у вухо;

7) передня тампонада носа;

8) задня тампонада носа (уявлення);

9) накладання пращевидної повязки;

10) видалення сторонніх тіл із носової порожнини;

11) забір мазків із порожнини носа та глотки;

12) змащування слизової оболонки порожнини носа і глотки;

13) проведення первинної хірургічної обробки ран ЛОР – органів;

14) проведення редресації кісток носа;

15) промивання порожнини носа за Проетцом;

16) промивання лакун мигдаликів;

17) інсуфляція та інстиляція ліків в ніс, глотку, гортань;

18) конікотомія, трахеостомія (уявлення);

19) туалет трахеостоми та догляд за трахеостомічною канюлею.

6. Уміти оцінити основні види рентгенограм ЛОР – органів:

1) скроневої кістки за Шюлером;

2) пряму і бокову приносових пазух;

3) бокову кісток носа;

4) клітин гратчастого лабіринту за Фастовським;

5) нативну та контрастну бокову шиї;

6) КТ та МРТ ЛОР - органів.

 

Перелік навчально-методичної літератури

Основна література

1. Богомильский М.Р., Чистякова В.Р. Детская оториноларингология.- М.:ГОЭТАР-МЕД, 2001.-432 с.

2. Заболотний Д.І., Мітін Ю.В, Драгомирецький  В.Д- Оториноларингологія — К.: Здоров'я, 1999. — С. 177—201.

3. Левин Л.Т., Темкин Я.С. Хирургические болезни уха.- М.: Мед.лит., 2002.- 432 с.

4. Мітін Ю.В. Оториноларингологія.- Київ, «Фарм Арт», 2000.- 304 с.

5. Мітін Ю.В., Васильєв М.В., Заболотний Д.І. та ін. Посібник для практичних занять з оториноларингології.- К.: Здоровя, 2002.- 168 с.

6. Солдатов И.Б., Гофман В.Р. Оториноларингология. - СПб., 2001.- 472 с.

Додаткова література.

1. Володин Н.Н., Дегтярева М.В. и др. Справочник по иммунотерапии.- М.: «Диалог», 2002.- 480 с.

2. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Синяченко В.В. Обсяг і методики обстеження об’єктивного статусу дітей з ЛОР-патологією.-К.: Логос, 2000.- 140 с.

3. Пискунов Г.З., Пискунов С.З. Лекарственные средства, применяемые в оториноларингологии.-М.:ЗАО “Финстатинформ”, 2000.-275 с.

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 829; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ