Теми комплексних курсових робіт. За магістерською програмоюЗа магістерською програмою

«Управління банківськими інвестиціями»

№ п/п Теми курсових робіт
1 Формування інвестиційних ресурсів банків та методи управління ними
2 Оцінювання ефективності формування та використання інвестиційних ресурсів банку
3 Роль комерційних банків в обслуговуванні інвестиційної діяльності держави
4 Державне регулювання банківської інвестиційної діяльності
5 Механізми фінансування банками інвестиційних проектів
6 Банківське фінансування інвестиційної діяльності підприємств малого і середнього бізнесу
7 Фінансування банками інвестиційних проектів промислових підприємств
8 Фінансування банками інноваційної діяльності підприємств
9 Організація процесу інвестиційного кредитування у банку
10 Розвиток структурованих інвестиційних продуктів у банках України
11 Банківське корпоративне фінансування та перспективи його розвитку в Україні
12 Роль банків у процесах проектного фінансування
13 Роль банків у фінансуванні інвестиційних проектів на засадах концесії
14 Посередницькі послуги банків у сфері інвестиційної діяльності
15 Обслуговування банками інвестиційної діяльності корпоративних клієнтів
16 Обслуговування банками інвестиційної діяльності індивідуальних клієнтів
17 Послуги банків у сфері злиття і поглинання клієнтів
18 Розвиток діяльності банків у сфері лізингового бізнесу
19 Роль інвестиційної діяльності банків у процесах економічного зростання
20 Перспективні напрями розвитку інвестиційних послуг банків
21 Дистанційне обслуговування банками учасників інвестиційних процесів
22 Регіональні аспекти розвитку банківської інвестиційної діяльності
23 Методи управління інвестиційними ризиками банку
24 Формування резервів за інвестиційними операціями банків
25 Оцінювання та управління ризиком зміни процентних ставок
26 Оцінювання та управління валютним ризиком банку
27 Оцінювання та управління функціональними ризиками в банківській інвестиційній діяльності
28 Оцінювання дохідності та ризику інвестиційних операцій банку
29 Методи управління портфельним ризиком банку
30 Хеджування інвестиційних ризиків банку
31 Концептуальні підходи до управління проблемними інвестиційними активами банку
32 Розвиток житлового іпотечного кредитування в Україні
33 Розвиток операцій банків у сфері комерційної іпотеки
34 Розвиток іпотечного кредитування юридичних осіб в Україні
35 Організація інвестиційної діяльності банку
36 Аналіз та прийняття інвестиційних рішень у банку
37 Інформаційно-аналітичне забезпечення інвестиційної діяльності банків
38 Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів
39 Банківська експертиза інвестиційних проектів
40 Оцінювання банками об’єктів нерухомості
41 Напрями вдосконалення інвестиційної політики банку
42 Інвестиційні стратегії комерційних банків
43 Впровадження CRM – технологій в інвестиційній діяльності банків
44 Сек’юритизація активів установи банку
45 Управління горизонтом інвестиційного портфеля банку
46 Принципи формування і стратегії управління інвестиційним портфелем банку
47 Методи оцінювання банками ефективності формування портфелів цінних паперів
48 Менеджмент інвестиційного портфеля установи банку
49 Проектний менеджмент в інвестиційній діяльності банку
50 Внутрішній аудит інвестиційної діяльності банку
51 Фінансово-кредитне стимулювання інвестиційної діяльності банків
52 Розвиток співпраці банків з фінансовими посередниками
53 Організація та управління інвестиційною діяльністю інститутів спільного інвестування
54 Проблеми та перспективи діяльності фінансових супермаркетів
55 Зарубіжна практика інвестиційної діяльності банків та можливості її використання в Україні
56 Розвиток операцій НБУ з цінними паперами
57 Управління інвестиційною діяльністю установи банку
58 Стратегії та моделі управління активами і пасивами банку
59 Оцінювання кредитного ризику при іпотечному кредитуванні фізичних осіб
60 Управління кредитним ризиком в умовах фінансової нестабільності
61 Розвиток методів управління банківським капіталом
62 Розвиток взаємодії банків та страхових компаній
63 Методи ціноутворення за банківськими продуктами
64 Розвиток операцій банків у сфері фінансових інвестицій

Додаток В

Орієнтовний план курсової роботи на тему:

«Система фінансового моніторингу в Україні: розвиток, структура, проблеми»

Вступ

1. Теоретичні основи організації системи фінансового моніторингу

1.1. Передумови створення та розвиток української системи фінансового моніторингу

1.2. Законодавчо-нормативна база фінансового моніторингу

 

2. Оцінка ефективності функціонування системи фінансового моніторингу в Україні

2.1. Характеристика структурних взаємозв’язків між ланками системи фінансового моніторингу

2.2. Аналіз діяльності суб’єктів державного та первинного моніторингу щодо виявлення фінансових операцій, що мають відношення до відмивання грошей

 

3. Напрями удосконалення системи фінансового моніторингу в Україні

 

Висновки

Список використаних джерел

Додатки


Продовження додатку В

Орієнтовний план курсової роботи на тему:

«Роль банків у процесах проектного фінансування»

 

Вступ

1. Теоретичні основи участі банків в процесах проектного фінансування

1.1. Сутність і зміст проектного фінансування.

1.2. Форми участі банків в процесах проектного фінансування.

1.3. Зарубіжний досвід діяльності банків у сфері проектного фінансування.

 

 2. Аналіз діяльності банків в процесах проектного фіінансування

2.1. Розвиток проектного фінансування в Україні

2.2. Аналіз фінансових можливостей банків України у сфері проектного фінансування

 

3. Напрями удосконалення діяльності банків у сфері проектного фінансування

 

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 


Продовження додатку В

Орієнтовний план курсової роботи на тему:

«Вдосконалення корпоративного управління в банках»

Вступ

1. Теоретичні основи формування корпоративного управління в банках

1.1. Суть та значення корпоративного управління в банках

1.2. Зарубіжний досвід формування корпоративного управління в банках

 

2. Оцінка ефективності корпоративного управління в банках України

2.1. Характеристика передумов формування корпоративного управління в банках

2.2. Аналіз взаємовідносин учасників корпоративного управління в банках України

 

3. Напрями удосконалення системи корпоративного управління в банках України

 

Висновки

Список використаних джерел

Додатки


Додаток Д


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 480; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!