Частота                   Термін                   Проходження відстані, км1. Щоденно          А.1-2 години           І. 0,5-1

2. 1 раз у 2 дні      Б. 3-4 години         ІІ. 2-3

3. 1 раз за тиждень В. 5-6 годин           ІІІ 4-5

5.24.При триразовому доїнні протягом доби в середньому одержують на ______% більше молока.

5.25.При скороченні кількості доїнь із трьох до двох витрати праці знижуються на ___________%.

5.26. Оптимальні показники годівлі молочних корів наведених технологічних груп при продуктивності 3-4 тис.кг молока такі:

Технологічна група  Нормування годівлі  Кратність годівлі  Цукрово-протеїнове відношення
1.Корови сухостійні А.За нормою І.3 а.0,7-1,0
2.Корови перед отеленням Б. 2-3 к.од. понад норми ІІ.6-8 б.0,8-1,0
3.Корови після отелення В. 60-70% до норми ІІІ.1 в.0,8-1,3
4.Корови на роздоюванні Г. Не нормується IV.2-3  

5.27.На підприємствах з потоково-цеховою системою виробництва молока при визначенні кількості скотомісць в окремих цехах слід приймати такі коефіцієнти:

Цех 1. Сухостійних корів 2. Цех отелення 3. Цех роздоювання і осіменіння 4. Цех для виробництва молока Коефіцієнт А.0,12 Б.0,25 В.0,50  

5.28. Основним тактом роботи промислової молочної ферми є:

1.Тривалість перебування корів в цеху виробництва молока

2.Тривалість перебування корів в родильному відділенні

3.Кількість народжених телят за добу

4.Тривалість комплектування родильним відділенням основної технологічної групи


5.29.Основним ритмом при потоковому ритмічному виробництві молока вважають:

1.Кількість виробленого молока та м’яса за місяць

2.Кількість виробленого молока та м’яса за рік

3.Кількість технологічних груп на фермі

4.Кількість корів, яких осіменили за добу

5.Кількість народжених телят за добу

5.30. Оптимальні показники параметрів утримання  у цеху сухостійних корів за наведених способів утримання такі:

Спосіб утримання Днів перебування Температура повітря, С Вологість повітря, %
1.Прив’язний А.75-80 І. 5 а. 30-60
2.Безприв’язний Б.80-90 ІІ. 10 б. 40-75
  В.90-95 ІІІ. 15 в. 40-85

5.31. Оптимальні показники технологічного процесу у корів у цеху отелення такі:

Днів перебування Температура повітря, С Вологість повітря. % Швидкість руху повітря у холодну пору року, м/с
1. 12-15 А. 15 І 40-75 а. 5
2. 23-28 Б. 18 ІІ. 50-80 б. 4
3. 29-32 В. 20 ІІІ. 50-85 в. 3

5.32.Зазначте оптимальні показники технологічного процесу для корів у родильній секції цеху отелення:

Тривалість перебування, год Розмір родильного боксу, м Кратність випоювання телят Температура повітря, С
1. До 24 А. 2,5 х 2 І. 5-6 а. 15
2. 36 Б. 3,0 х 3,5 ІІ. 9-10 б. 18
3. 48 В. 3,5 х 4,0 ІІІ. Вільний підсис в. 20

5.33. Норма потреби соломи на 1 голову при утриманні на довго незмінюваній      підстилці, кг/день:

Вікова група                                     Кількість соломи, кг

1. Корови                                                 А. 1,5

2. Молодняк у віці 6-12 міс.                   Б. 3

3.Молодняку у віці 12-18 міс.                           В. 5

Добова норма потреби у воді при продуктивності корів за лактацію 7000 кг._____________.

Вказати нормативи фронту годівлі (см) молодняку при вільному доступі до кормів

Вік, міс.                                       Фронт годівлі, см

1.3-5 міс.                                          А. 15

                   2.6- 8 міс.                                     Б. 13

                   3.9-12 міс.                                    В. 11

                   4.13-15 міс.                              Г. 10

                   5.16-24 міс.                           


5.36. Нормативи фронту годівлі ( см) при фіксованому утриманні худоби

Вікова група, міс.          Фронт годівлі, см

1.Молодняк 3-5                        А.66

2.Молодняк – 9 – 12                 Б.30

3.Молодняк – 16 –24           В.56

5.37. Тільній сухостійній корові живою масою 500 кг з плановим надоєм 3000 кг за рік потрібно на добу, корм. од.:

1. 1                        3. 15

2. 8                        4. 25

5.38. Потреба в перетравному протеїні в розрахунку на 1 корм. од. у дійних корів в середньому становить, г:

1. 30                                  3. 100-110

2. 60                                  4. 150

5.39.Зазначте системи та способи утримання великої рогатої худоби згідно норм:

           1.Системи утримання                А.Цілорічне стійлове

       2.Способи утримання                Б.Прив′язне

                                                                  В.Безприв′язне з відпочинком

                                                                  у боксах

                                                                  Г.Безприв′язне з відпочинком на

                                                                  глибокій підстилці

                                                                  Д.Стійлово-вигульне

                                                                  Е.Стійлово-табірне

5.40. Синтез молозива у корів відбувається на 60-80 % за рахунок:

1. Вуглеводів кормів

2. Протеїнів кормів

3. Тіла корови

4. Мінеральних речовин

5.41. дійні корови максимально вживають сіна за добу на 100 кг живої маси, кг:

1. 1,5 – 2,5                           3. 12-15

2. 5 – 8                                 4. В необмеженій кількості

5.42. Норма годівлі в 10 корм. од. у дійних корів живою масою 500 кг розрахована для одержання молока, кг за добу:

1. 1;                       3. 10

2. 5;                       4. 25

5.43. Структура раціонів для корів це, %:

1. Співвідношення груп кормів по масі;

2. Співвідношення груп кормів по енергетичній поживності;

3. Тип годівлі;

4. Поживність окремих груп кормів.

5.44. М’яке вершкове масло одержують з молока при надлишку в раціоні корів:

1. Висівок                        3. Буряку

2. Макухи                         4. Сінажу


5.45. Концентрація енергії в раціонах середньопродуктивних корів повинна бути:

1. 0,1 – 1,1                                       3. 2,0-2,5

2. 1,5 – 2,0                                       4. 0,7-0,9

5.46. Перелік контрольованих ознак у цеху роздою та осіменіння наступний:

                       1.Якість роздоювання

                   2.Стан молочної залози

                   3.Осіменіння корів

5.47. Зазначте варіанти безприв′язного утримання дійних корів:

       1.Боксове                                     4.На глибокій підстилці

       2.Комбібоксове                           5.Боксове з режимною годівлею

       3.Групове                                     6.Стійлове

5.48. При роздоюванні корів “авансують концкормами” на додаткове одержання молока, корм. од.:

1. 0,5 – 1                                       3. 4-6

2. 2 – 4                                          4. 8-10

5.49. В зимовий період забезпечити дійних корів каротином можна за рахунок включення в раціони:

1. Сіна                                          3.Меляси

2. Концкормів                             4.Мінеральних підкормок

5.50. максимальне споживання кормів дійними коровами на 100 кг живої маси за добу:

1. Зелених кормів, кг А. 12,0-15,0                   
2. Силосу, кг Б. 10,0-12,0;

5.51. В зимовий період забезпечити дійних корів можна за рахунок включення в раціони :

 1. цукром А. Концентрованих кормів
2.крохмалем Б. Меляси

5.52. Потреба в енергії лактуючої корови залежить, в основному, від:

1. Рівня продуктивності корови;

2. Хімічного складу молока;

3. Живої маси корови;

4. Періоду лактації.

5.53. норма годівлі дійних корів залежить від:

          1. Породи корів і живої маси;

          2. Періоду лактації і середньодобового приросту;

          3. Живої маси, добового надою, жирності молока, фази лактації;

          4. Добового надою, типу годівлі, жирності молока;

5.54. від корови живою масою 500 кг можна одержати молока при збалансованому раціоні згідно деталізованих норм:

Енергія раціону, корм. од. Добовий надій молока, кг
                   1. 20  А. 20
2. 15  Б. 30

5.55. Умовно лактацію корови можна розподілити на таку кількість фаз:

1. 1                     3. 5

2. 3                     4. 6

5.56.Послідовність проведення первинної обробки молока наступна:

           1.Зберігання в резервуарі, охолодження, очищення молока

       2.Очищення молока фільтруванням, охолодження і зберігання в

       резервуарах-охолоджувачах

       3.Очищення молока фільтруванням, пастеризація, охолодження

       4.Очищення молока відцентрованим молокочищувачем, пастеризація,

       транспортування

5.57.Фактори від яких залежить термін дії бактерицидних властивостей молока такі:

           1.Час одержання молока до його охолодження

       2.Пора року

       3.Стадія лактації

       4.Температура охолодження

       5.Початкова кількість мікрофлори в молоці

5.58.Порядок охолодження свіжоздоєного молока наступний:

1.Очищають від механічних домішок, охолоджують до температури не вище 00С і не пізніше 5 годин

2.Очищають від механічних домішок, охолоджують до температури не вище 60С і не пізніше як через 2 години після закінчення процесу доїння корів

3.Очищають від механічних домішок, охолоджують до температури не нижче 160С без врахування часу після закінчення процесу доїння корів

4.Очищають від механічних домішок, охолоджують до температури не нижче 100С і не пізніше як через 8 годин після закінчення процесу доїння корів

5.59.При доїнні корів у переносні доїльні відра проміжок часу між видоюванням молока і початком його охолодження не повинен перевищувати:

                   1. 1 година                       4. 20 хвилин

                   2. 2 години                       5. 45 хвилин

                   3. Не має значення

 

5.60.Необхідність ретельного видоюння корів пов′язано з такою причиною:

       1.Необов′язково повністю видоювати корову

       2.Підвищується вміст жиру та запобігає захворюванню вим′я

       3.Знижується вміст жиру

       4.Підвищується кількість лактози, мінеральних речовин

5.61.Активний моціон впливає на вміст жиру в молоці в такій мірі:

           1.Не змінюється                     3.Збільшується 0,2-0,3%

       2.Зменшує на 0,2-0,3%               4.Збільшується 1,6-2,7%


5.62.Із вказаних варіантів оптимальна тривалість перебування корів у цехах (днів) така:

Цех

Варіант

А Б
1.Цех сухостою 75-80 60
2.Цех отелення 23-28 20
3.Цех роздоювання і осіменіння корів 85-100 90
4.Цех виробництва молока 180-220 195

 

5.63.Визначте напрямки заходів при проведенні запуску корів і терміни їх проведення:

Заходи Терміни проведення
1.Спрямовані на зменшення і припинення молокоутворення А.З 3 по 7 місяць лактації
2.Спрямовані на підвищення надоїв молока Б.У перші 100 днів лактації
3.Спрямованих на продовження лактації В.У 7 місяців тільності

 

5.64.Вказати строки перебування корів у цехах при впровадженні потоково-цехової системи:

Цех Строки перебування
1.Роздою та осіменіння А.Надходять у цех за 10 днів до отелення, вибувають - на 15-20 день після отелення
2.Виробництво молока Б.Надходять у цех на 15-20 день після отелення, вибувають – на 100-120 день лактації
3.Отелення В.Надходять у цех за 60 днів до отелення, вибувають за 10 днів до отелення
4.Сухостою Г.Надходять у цех на 100-120 день лактації, вибувають за 60 днів до кінця лактації

 

5.65.Основними перевагами промислової технології виробництва молока перед традиційною є:

                   1.Зниження затрат праці

                   2.Зростання продуктивності праці

                   3.Підвищення відтворних якостей худоби і продуктивності

                   4.Ефективне використання приміщень і обладнання

                   5.Зниження витрат кормів


5.66.Перелік контрольованих ознак у цеху сухостою такий:

       1.Вгодованість                                        4.Стан молочної залози

       2.Приріст живої маси                             5.Надій

       3.Збереження тільності

5.67.Перелік контрольованих ознак у цеху отелення слідуючий:

                                          1.Перебіг отелення

                                          2.Стан молочної залози

                                          3.Приріст живої маси

5.68.Індекс вим′я у корів, придатних до машинного доїння такий, %:

       1. 20                      4. 25

       2. 30                      5. 35

       3. 40                      6. 43 і більше

5.69.Оптимальна площа вигульно-кормового майданчика на 1 корову /в т.ч. з твердим покриттям така/:

                                  1. 16/8                   4. 15/5

                              2. 25/10                             5. 30/10

                              3. 20/8

5.70.Рекомендоване навантаження корів на одного оператора машинного доїння при роботі з двома доїльними апаратами на доїльній установці АДМ-8 складає, голів:

                              1. 30                                  4. 60

                              2. 40                                  5. 70

                              3. 50

5.71.Найчастіше використовують на фермах великої рогатої худоби України такі мобільні кормороздавачі:

                   1.КТУ -10                                     5.КУТ – За

                   2.КЛК – 75                                   6.РММ – 5

                   3.РСП – 10                                   7.ТВК – 80

                   4.КЛО – 75                                  8.РСМ – 8

5.72.Назвати довжину і ширину боксу для корів при боксовому утриманні в цеху виробництва молока, м:

                   1. 1,9 і 1,5                                     4. 2,2 і 1,8

                   2. 2,0 і 1,4                                     5. 2,0 і 1,2

                   3. 2,0 і 1,5

5.73.Вказати призначення наведених доїльних установок:

                   Призначення                  Марка доїльної установки

       1.Доїння корів в стійлах А.АД 100 Б          Е.УДС-3А

       2.Доїння корів у доїльному Б.ДАС-2Б             Є.УДА-16А

       залі                                                В.УДЕ-8               Ж.УДТ-Ф-12

                                                                  Г.УДС-8А             З.УДА-100А

                                                                  Д.АДМ-8


МОДУЛЬ 6

Технологія виробництва яловичини у молочному скотарстві. Технологія спеціалізованого м′ясного скотарства. Особливості радіоактивного забруднення. Енергозбереження у скотарстві

6.1. Оптимальним розміром технологічної групи бугайців на відгодівлі при безприв’язному утриманні в станках є:

1.24-25 особин

2.30-40 особин

3.40-50 особин

4.18-20 особин

5.50-60 особин

 

6.2. На комплексах та спеціалізованих фермах по вирощуванню і відгодівлі худоби технологічні групи комплектують з урахуванням віку та живої маси худоби. Відповідність названих параметрів періоду відгодівлі така:

Період 1.Вирощування 2.Дорощування 3.Відгодівля Вік А. 10 міс. Б. 6 міс. В. 10-20 днів Різниця в живій масі І.5-10 ІІ.20 Жива маса, кг а. 35-50 б. 250 в. 150

За умов інтенсивної годівлі ростуть інтенсивніше не кастровані бички чи кастровані __________________.

6.4. Вкажіть оптимальний вік досягнення молодняком великої рогатої худоби здавальних кондицій 400-450 кг, що характерно для напівінтенсивної системи вирощування і відгодівлі:

           1. 18-20 міс

       2. 13-14 міс

       3. 22-24 міс

       4. 16-18 міс

6.5. Молочний період при відгодівлі на м′ясо худоби молочних та комбінованих порід триває:

       1. 60-120 днів

       2. 1-2 міс

           3. 4-6 міс

6.6. Під ростом розуміють:

1. Збільшення розмірів організму, його маси, лінійних та об′ємних розмірів

2. Процес, що відбувається на ранніх стадіях онтогенезу

3. Процес, при якому дисиміляція перевищує асиміляцію


6.7. Оптимальні розміри ферм з виробництва яловичини при вирощуванні телят з 14-20-денного до 14-18-місячного віку в умовах основних зон України згідно Відомчих норм повинні бути такими:


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 305; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ