Практичні заняття № 8 (2 години)Тема 16. Зайнятість, доходи населення та соціальна політика в умовах ринкових перетворень

Завдання 1

Розрахувати мінімальний споживний бюджет населення для людини віком 30-59 років на рік, місяць.

Вихідні дані

Таблиця 16.1

Коефіцієнти диференціації мінімального споживчого бюджету

Статево-вікові групи населення

Співвідношення між мінімальним споживчим бюджетом людини віком 30-59 років та інших груп населення

Місто село
1 2 3
Діти-хлопчики: 0-2 роки 0,30 0,30
                      3-6 роки 0,40 0,30
                       7-12 роки 0,50 0,40
                        13-17 роки 0,70 0,50
Діти – дівчата:  0-2 роки 0,30 0,30
                    3-6 роки 0,40 0,30
                      7-12 роки 0,50 0,40
                       13-17 роки 0,70 0,60
Чоловіки:         18-29 роки 1,04 0,90
                     30-59 роки 1,00 0,90
                    60 років і старше 0,70 0,60
Жінки:              18-29 роки 1,01 0,90
                       30-59 роки 0,98 0,88
                   60 років і старше 0,70 0,70

 

 

Таблиця 16.2

Мінімальні рівні і структури споживання продовольчих товарів

Продукти харчування

Мінімальний рівень споживання у натуральному виразі за рік, кг

Ціна одиниці товару, грн.

Вартість спожитих товарів, грн.

за рік за місяць
1 2* 3** 4 5
М’ясо та м’ясопродукти 49,5      
Молоко і молокопродукти 232,9      
Масло тваринне 5,0      
Яйця (шт.) 120      
Риба і рибопродукти 15,6      
Картопля 145,0      
Овочі та овочеві консерви 129,5      
Фрукти і ягоди (разом з консервами з фруктів) 21,7      
Хліб і хлібопродукти 182,5      
Олія        
Маргарин        
Цукор і кондитерські вироби 32,4      
Інші продукти х х    
Всього х х    
Витрати на громадське харчування х х    
Разом х х    

 

Примітка *- дані колонки 2 можуть бути скориговані відповідно до норм споживання в конкретний період часу відповідно із рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я України;

**- ціни на товари (колонка 3) брати відповідно до цін того періоду часу, який здійснюється розрахунком.

Витрати на непродовольчі товари (одяг, білизна, взуття), предмети довготривалого користування (меблі, посуд, культтовари, предметів побутового призначення), предмети санітарії і гігієни розраховують за формою таблиці 16.3.

 

Таблиця 16.3

Витрати на придбання непродовольчих товарів

Непродовольчі товари

Вартість спожитих товарів, грн.

за рік за місяць
1 2* 3
Одяг, білизна, взуття    
Предмети санітарії та гігієни    
Меблі, посуд, культтовари та предмети побутового призначення    
Садово-городній інвентар та інші    
Разом    

 

Примітка* - дані колонки 2 по меблях, посуду та ін., а також садово-городньому інвентарю задаються відповідно до вартості цих товарів за період часу, за який відбувається розрахунок.

 

Таблиця 16.4

Мінімальні рівні та структура споживання непродовольчих товарів і предметів санітарії та гігієни

Вид непродовольчих товарів та предметів санітарії та гігієни

Запас

Строк зносу одного виробу, років

Ціна одного виробу, грн.

Вартість спожитих товарів, грн.

за рік за місяць
1 2* 3* 4** 5*** 6
Куртка 1 4      
Пальто зимове 1 7      
Пальто демісезонне 1 7      
Костюм 3 3      
Плащ 1 3      
Брюки 3 2      
Джемпер, светр 2 3      
Сорочка 4 2      
Труси 4 2      
Майка 4 2      
Нижній білизняний трикотаж 2 2      
Плавки 1 2      
Шарфи 2 3      
Шкарпетки, пар 10 1      
Кепка, капелюх 2 3      
Шапка хутряна 1 3      
Інші види - - - ***  
Черевики, пар 2 4      
Туфлі, пар 3 2      
Інше взуття - - - ***  
Рушники 6 3      
Ковдра 3 8      
Підодіяльники 3 4      
Простирадло 3 4      
Наволочка 3 4      
Носова хустинка 5 2      
Інші товари - - - ***  
Мило туалетне (кусок – 100 г) 23 -      
Пральні засоби (пачка – 0,5 кг) 13 -      
Зубна паста 8 1      
Одеколон 12 1      
Креми 6 1      
Інші товари 8 1      
Всього - - - ***  

 

Примітка *- дані колонок 2, 3 можуть бути скориговані відповідно із зміною норм за період часу, який розглядається;

**- ціни виробів слід брати ті, що склалися на той період часу, який розглядається (колонка 4);

*** - дані по видах товарів, що позначені цим значком в колонці 5 задаються згідно з їх вартістю за той період часу, який розглядається.

 

Таблиця 16.5

Витрати на послуги

Послуги

Вартість, грн.

за рік за місяць
1 2 3*
Житлово-комунальні    
Культурно-освітні заходи    
Побутові    
Інші платежі    
Всього    

 

Примітка*- дані вартості послуг за місяць беруться згідно з їх вартістю за той період часу, який розглядається.

 

Таблиця 16.6

Витрати на транспорт

Показник

Тариф, грн.

Кількість поїздок за рік

Вартість, грн.

за рік за місяць
1 2* 3** 4 5
Внутрішньоміський транспорт:        
- поїздка на роботу і назад        
- культурно-побутові поїздки        
Міжміський транспорт:        
- поїздка за місто        
- поїздка у відпустку        
Разом        

 

Примітка* - тарифи на послуги транспорту слід брати за їх розмірами на той період часу, який розглядається

 **- кількість поїздок за рік береться за власним розсудом (колонка 2).

Середньомісячний рівень доходів населення береться відповідно до періоду часу, за який ведеться розрахунок.

Мінімальна середньомісячна заробітна плата береться за рівнем, встановленим Урядом на період часу, за який ведеться розрахунок.

Методичні вказівки до виконання завдання 1

1. Послідовно розраховують вартість споживання продовольчих товарів, для чого перемножують мінімальний рівень споживання кожного виду продуктів харчування у натуральному виразі за рік на його ціну.

2. Вартість спожитих непродовольчих товарів розраховується за формулою:

 

,                                        (16.1)

    де З – запас по кожному виду непродовольчих товарів, од.;

Ц – ціна одного виробу, грн.;

 Секс. – строк експлуатації (зносу) одного виробу, років.

3. Розрахунок мінімального споживчого бюджету для чоловіка віком 30-59 років за групами товарів та послуг подається у вигляді таблиці 16.7.

 

Таблиця 16.7

Мінімальний споживчий бюджет для чоловіка віком 30-59 років

Показник

Вартість спожитих товарів або послуг, грн.

за рік за місяць
1 2 3
Продовольчі товари (виключаючи громадське харчування)    
Непродовольчі товари, предмети довготривалого користування, предмети санітарії та гігієни    
Послуги (окрім транспорту)    
Транспортні послуги    
Разом    

 4. Скорегований споживчий бюджет на коефіцієнти диференціації (з урахуванням територіального розміщення населення, віку і статі) подається у вигляді таблиці 16.8. Розрахунок необхідно проводити з урахуванням даних таблиці 16.1.

 

Таблиця 16.8

Споживчий бюджет з урахуванням коефіцієнтів диференціації

Статево-вікові групи населення

Споживчий бюджет

Місто

Село

За місяць За рік За місяць За рік
1 2 3 4 5
Діти-хлопчики: 0-2 роки        
                     3-6 роки        
                       7-12 роки        
                        13-17 роки        
Діти – дівчата:  0-2 роки        
                    3-6 роки        
                      7-12 роки        
                       13-17 роки        
Чоловіки:         18-29 роки        
                     30-59 роки        
                   60 років і старше        
Жінки:              18-29 роки        
                       30-59 роки        
                   60 років і старше        

 

Завдання 2

1. Складіть зведений баланс трудових ресурсів країни на прогнозний рік. Результати занесіть в таблицю 16.9.

2.  Дайте його оцінку щодо зайнятості населення і сформулюйте пропозиції щодо регулювання ринку праці.

 

Таблиця 16.9

Зведений баланс трудових ресурсів країни (млн. чол.)

Показник

Звітний період

Прогнозний період

Всього

в т.ч.

Всього

в т.ч.

місто село місто село
1 2 3 4 5 6 7
І. Населення 54,0 23,0 31,0      
ІІ. Трудові ресурси – всього, в тому числі: 29,5 17,1 12,4      
- працездатне населення у працездатному віці 27,2 15,8 11,4      
- непрацездатні інваліди І та ІІ групи працездатного віку 0,3 0,2 0,1 0,4 0,3 0,1
- непрацездатні особи працездатного віку, які отримують пільгові пенсії 1,0 0,6 0,4 1,1 0,7 0,4
- працюючі особи старшого віку 2,7 1,7 1,0 2,7 1,7 1,0
- працюючі підлітки 0,9 0,4 0,5 0,9 0,4 0,5
ІІІ. Розподіл трудових ресурсів 29,5 17,1 12,4      
1. Зайнято у народному господарстві –всього, в тому числі: 24,9 12,99 11,91      
- працівники державних підприємств, установ 16,6 12,0 4,6      
- колгоспники, зайняті у суспільному господарстві 7,4 0,5 6,9 7,4 - 7,4
- особи, зайняті в селянському фермерському господарстві 0,2 - 0,2 0,3 - 0,3
- особи, зайняті у малих підприємствах 0,3 0,2 0,1 0,5 0,3 0,2
- особи, зайняті в особистому підсобному господарстві 0,3 0,2 0,1 0,5 0,3 0,2
- особи, зайняті індивідуальною трудовою діяльністю 0,1 0,09 0,01 0,2 0,09 0,11
2. Учні працездатного віку, які навчаються з відривом від виробництва 1,8 1,7 0,1 1,8 1,2 0,6
3. Служителі релігійного культу 0,2 0,1 0,1 0,3 0,15 0,15
4. Працездатне населення у працездатному віці, зайняте в домашньому господарстві – всього, в тому числі: 2,6 2,31 2,29 3,0 2,4 0,6
-особи, яким потрібна робота 0,4 0,3 0,1 0,5 0,35 0,15
IV. Розподіл зайнятих за сферами і галузями народного господарства–всього, в тому числі: 24,9 12,99 11,91      
1. В галузях сфери матеріального виробництва, з них: 18,7 10,5 8,2      
- у промисловості 5,8 5,6 0,2      
- у будівництві 2,3 1,9 0,4      
 - у сільському господарстві 7,9 1,15 6,75      
- у лісовому господарстві 1,0 0,3 0,7 1,0 0,3 0,7
- на транспорт та у зв’язку 1,0 0,7 0,3 1,1 0,8 0,3
- у торгівлі та громадському харчуванні 0,7 0,4 0,3 0,75 0,45 0,3
- у машинно-тракторному парку та збуті 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1
- в інформаційно-обчислюваній галузі 0,2 0,2 - 0,2 0,2 -
- в інших галузях матеріального виробництва 0,1 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05
2. У галузі невиробничої сфери – всього, в тому числі: 6,2 2,49 3,71      
- в освіті, культурі та мистецтві 2,4 0,6 1,8      
- в науці, науковому обслуговуванні 0,8 0,8 - 0,8 0,8 -
- в охороні здоров’я, фізичному і соціальному забезпеченні 1,2 0,6 0,6 1,0 0,5 0,5
- в житловому та комунальному господарстві і невиробничих сферах побутового обслуговування 0,4 0,2 0,2 0,4 0,3 0,1
- на транспорті і у зв’язку (в галузі, що обслуговують населення) 1,0 0,2 0,8 1,0 0,2 0,8
- в апараті органів державного управління, органів управління колективних і громадських організацій, кредитних і страхових установах 0,4 0,09 0,31 0,40 0,09 0,31
- в інших галузях невиробничої сфери - - - - - -

 

Вихідні дані

1. Загальна прогнозна чисельність населення розраховується за формою таблиці 12.10 шляхом прогнозування на основі середнього темпу зростання.

 

Таблиця 16.10

Динаміка чисельності населення країни в досліджуваному періоді, млн. чол.

 (цифри умовні)

Показник

на 01.01 відповідного року

1-го 2-го 3-го 4-го 5-го 6-го
1 2 3 4 5 6 7
Чисельність населення 46,7 48,7 51,0 52,7 54,0  
в тому числі міське 17,1 19,0 20,2 22,7 23,0  

 

2. За базу динамічного ряду при розрахунку середньорічного темпу зростання чисельності населення прийнята кількість населення на 01.01 1-го року.

3. Населення працездатного віку зросте у прогнозному періоді на 1,4 %, в тому числі по місту на 1,5 %.

4. Чисельність працівників, зайнятих у державних, громадських установах та організаціях, зросте на 1,14 %, в тому числі у міський місцевості на 2,1 %.

5. Чисельність працівників, зайнятих у промисловості в прогнозному періоді розраховані за даними та формою таблиці 16.11.

 

Таблиця 16.11

Чисельність працівників, зайнятих у промисловості

Показник

Галузі промисловості

Машинно-будівна М’ясна Меблева Будівельних матеріалів Бавовняна Швейна Взуттєва Цукрова Хлібопекарна Інші Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Обсяг продукції, млрд. гр. од. 18520 6046,6 11000 11006,7 16000 14000,7 14533,3 9633,3 9967 2320  
2. Середньорічний виробіток продукції на одного працюючого, млн. гр. од. 20,6 12,1 17,1 18,3 18,9 30,8 24,2 14,8 19,9 11,6  
3. Середньорічна потреба у промислово-виробничому персоналі , тис. чол.*                      

 

Примітка*- із загальної чисельності у промисловості 93,1 % припадає на місто.

6. Чисельність зайнятих у будівництві на прогнозний період розраховується за такими даними: обсяг будівельно-монтажних робіт за прогнозом – 26676 млрд. гр. од., середня прогнозна продуктивність праці одного працівника – 10,8 млн. гр. од. Із загальної чисельності у будівництві на місто припадає 85,0 %.

7. У прогнозному періоді загальні витрати праці у сільському господарстві становлять 1752000 тис. людино-днів. Середньорічна кількість днів роботи на одного зайнятого у сільському господарстві становитиме 240 днів; вона зросте на 2 % з урахуванням сезонності. Чисельність адміністративно-управлінського апарату в сільському господарстві становитиме 102 тис. чол. Передбачувана чисельність працівників сільського господарства, які проживають у містах – 400 тис. чол..

8. Згідно з прогнозними даними передбачувана кількість учнів на початок року – 6100 тис. чол., з них у місті – 3267 тис. чол. Навантаження на одного вчителя – 12 учнів. Прогнозована чисельність працівників в інших галузях освіти, культури і мистецтва – 1800 тис. чол., з них у місті - 400 тис. чол.

 

Методичні вказівки до виконання завдання 2

Інформаційною базою для розрахунку першого та другого розділів балансу є прогнози демографічної ситуації. Середньорічний темп зростання чисельності населення визначають за формулою:

 

,                                          (16.2)

 

де чн.і.пр. – чисельність населення і - го року, що передує прогнозному періоду;

чн.і.б. – чисельність населення і - го року, взятого за базу ряду;

     n – кількість років прогнозного ряду.

 

Прогнозну чисельність трудових ресурсів у середньорічному обчисленні визначають за формулою:

 

,    (16.3)

 

де чн.т. – чисельність населення працездатного віку;

   І – чисельність непрацездатних інвалідів І, ІІ групи працездатного віку;

чп. – чисельність осіб, що отримують пенсії по старості на пільгових умовах;

чп.і.д. – чисельність працюючих підлітків до 16 років;

   Чс.в. – особи старшого віку.

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 71; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!