РОЗДІЛ ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН УЯВЛЕНЬ ПРО НАЦІОНАЛЬНИЙ ОБРАЗ УКРАЇНИ ТА РОСІЇ В УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ ПІД ВПИЛИВОМ ПРОПАГАНДИ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ3.1. Аналіз результатів асоціативного експерименту щодо образів України, Росії, українця та росіянина

 

    У вільному асоціативному експерименті взяло участь 10 осіб, 7 дівчат та 3 хлопці. Такий розподіл не дає змоги зробити висновки про особливості гендерного сприймання. У якості слів-стимулів були слова Україна, Росія, українець, росіянин. Результатом експерименту було 753 асоціативних реакції, більш слів – асоціацій були унікальними, що можна пояснити як і когнітивної складністю досліджуваних, так і величиною вибірки. Було пораховано загальну кількість асоціацій по кожному з стимульних слів, визначено семантичні гнізда та дано їм назву. Отримані результати для наглядності представлено у вигляді таблиці.   

 

Таблиця результатів асоціативного експерименту

Слово-стимул Довжина асоціативного ланцюжка Кількість семантичних гнізд Середній розмір семантичного гнізда

Назва семантичних гнізд

    Україна            220         16            13.75

«Батьківщина»
«Щастя»
«Незалежність»
«Демократія»
«Мирна»

«Традиції»

«Майбутнє»

«Краса»

«Статус»

«Господарство»

«Європа»

«Єдність»

«Могутність»

«цілісність»

«Визначна історія»

  Українець         185       9       20.5

«Свобода»
«Сила»
«Щирість»
«Досягнення»
«Козак»

«Патріот»

«Емоційність»

«Обмеженість»

«Боєць»

  Росія        180      13          13.8

«Загарбник»
«Штучність»
«Політики»
«Можливості»
«Репресії»
«Культура»

«Могутність»

«Імперія»

«Традиції»

«Краса»

«Азія»

«Тоталітаризм»

«Національні символи»

    Росіянин     159     9

 

 

17.6

«Зверхність» «Традиційність» «Шовініст» «Жертва» «Обмеженість» «Розбійник» «Поет» «Боягуз» «Щедрість»
           

  

    Так, образ України можна сформулювати наступним чином : щаслива, Батьківщина, незалежна, демократична, традиційна, красива, мирна, з великим майбутнім, могутня, єдина, цілісна, має потужне господарство, має тривалу історію.

    Росія представлена наступним чином: загарбник, втрачені можливості, велика культура, могутня, імперія, тоталітарна, репресії, красива, традиційна, штучна, азійська країна. Також сильні асоціації з політиками та національними символами.

    Українця досліджувані уявляють так: вільний, сильний, щирий, козак, патріот, боєць, емоційний, обмежений, прагне досягнень.

    Росіянин же такий: зверхній, тримається традицій, шовініст, жертва, обмежений, розбійник, боягуз, щедрий, поет.

    Слово-стимул «Україна» викликало найбільше реакцій і найбільше семантичних гнізд, що свідчить про емоційну забарвленість образу.

    Порівняння величини асоціативних рядів на слова-стимули «Українець» та «Росіянин» та кількості семантичних гнізд в них можна зробити висновок про стереотипне уявлення про росіян, і значне негативне забарвлення їх образу.

    На основі отриманих характеристик було створено конструкти для семантичного диференціалу.

Аналіз особливостей візуалізації образів України та Росії

   

    У ході дослідження було отримано 20 колажів на теми «Україна» та «Росія». Аналіз було здійснено за схемою : головне, сутність – в центрі; майбутнє – в правому куті; минуле – в лівому куті.

        

На основі наявних матеріалів було побудовано узагальнений колаж образу України серед української молоді, для відображення головних характеристик використовувалися найяскравіші зображення.

 

 

         

     

   

Аналізуючи образ України, побудований у колажах, можна описати його таким чином:

¾ головне, сутність образу – національні символи (жовто-блакитний прапор, тризуб тощо), воля (уособлюється в козаках та їхньому способі життя), краса України (краєвиди та люди), культурні надбання (образ Т.Шевченка, І.Франка та інших визначних постатей), патріотизм, любов до Батьківщини, боротьба;

¾ минуле образу – безсилля, погана влада, корупція, страх, соціальний контроль, боротьба, визначна історія;

¾ майбутнє образу – невизначеність, великий потенціал, надія, боротьба.

     

Правий кут більшості колажів заповнений зображеннями з підписами, що свідчать про надію на краще майбутнє і необхідність боротьби за це майбутнє. Теперішній стан України зображений як переломний момент, як боротьба за краще майбутнє.

 

Аналогічно було проаналізовано колажі на тему «Росія». Образ Росії можна охарактеризувати наступним чином :

¾ головне в образі – жорстка політика, лжива влада, цензура, соціальна несправедливість, соціальний контроль, корупція, сильні асоціації з політиками та національною атрибутикою;

¾ минуле образу (лівий кут) – агресія, Олімпіада, визначна культура, алкоголь;

¾ майбутнє образу (правий кут) – великі можливості, жорстка політика, агресія, невизначеність.

Необхідно відмітити, що зображення в правому куті багатьох колажів досить невизначені і неоднозначні, що пояснюється туманними уявленнями про майбутнє країни-сусіда.   

    


Дата добавления: 2018-10-25; просмотров: 86; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!