Аналіз економічної та фінансової діяльності закладу готельно-ресторанного господарства.ЗМІСТ

Вступ.............................................................................................................. 3

1. Виконання обов’язків керівників структурних підрозділів закладу готельно-ресторанного господарства.......................................................................... 5

2. Аналіз економічної та фінансової діяльності закладу готельно-ресторанного господарства.................................................................................................. 19

3. Індивідуальне завдання............................................................................. 27

4. Висновки та пропозиції............................................................................. 33

Список використаної літератури.................................................................. 35


ВСТУП

Готельне господарство є однією з головних складових туристичної індустрії України. Проте, сьогодні можна констатувати про відсутність висококонкурентних позицій у цьому секторі національної економіки.

Міжнародний досвід свідчить, що необхідною передумовою активного та успішного просування цієї галузі на ринок держави є сучасна туристична інфраструктура. Сьогодні туризм формує економіку багатьох держав, регіонів, стає важливим чинником стабільного розвитку світової індустрії гостинності.

Сучасний стан і тенденції розвитку готельної індустрії країни можна охарактеризувати наступними положеннями:

1. Досягнення готельної індустрії України є дуже скромними на тлі загальносвітової тенденції неухильного зростання, процвітання і розвитку даної сфери діяльності

2. Основний готельний фонд країни не відповідає міжнародним стандартам

3. Високо комфортабельні готелі в Києві введені в експлуатацію за участю іноземних компаній дозволили істотно скоротити дефіцит готелів високого класу для багатої клієнтури, проте лише лоально. Вартість розміщення в цих готелях порівнянна з вартістю розміщення в найбільших столицях світу.

Сучасний розвиток готельного бізнесу (на прикладі готелю «Разгуляєво») базується на побудові такої системи обслуговування, яка необхідна для надання якісних послуг своїм клієнтам.

Переддипломна практика в готелі згідно з учбовим планом проводиться студентами спеціальності 7.14010101 «Готельна і ресторанна справа» 2 тижні з 10.03.2013р. – по 23.03.2013р.

Метою переддипломна практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань студентів з організації та технології обслуговування на підприємствах готельно-ресторанного господарства, ознайомлення з сучасним обладнанням, методами та формами здійснення технологічних процесів, оволодіння професійними вміннями та навичками, та готовності до самостійної професійної діяльності в умовах конкурентного ринкового середовища.

Переддипломна практика передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до кваліфікаційного рівня «Спеціаліст».

 

Виконання обов’язків керівників структурних підрозділів закладу готельно-ресторанного господарства.

Організаційна структура готелю «Разгуляєво» представлена організаційними підрозділами та їх керівниками, що відповідають схемі, зображеній на рис. 1.1.

Служба по роботі з персоналом

Рис. 1.1 – Організаційна структура туристського готелю «Разгуляєво»

 

У готелі «Разгуляєво»вищим щаблем управління можна вважати директора та його замісника. Начальників функціональних підрозділів можна поставити на середній щабель управління, а працівників, що безпосередньо контактують з гостями та беруть участь у технологічному процесі надання послуг, можна віднести на низовий щабель управління.

Комунікації між структурними підрозділами здійснюється, як показано на рис. 1.2.

Рис. 1.2 – Комунікації між менеджерами готелю «Разгуляєво»

 

Рішення на підприємстві приймаються в залежності від компетенції та посадових обов’язків тих чи інших працівників. Працівники низового щаблю управління приймають рішення у відповідності зі стандартами, що прописані в посадових інструкціях, а коли виникає необхідність відхилення від стандартів чи конфліктна ситуація, звертаються до менеджерів середньої ланки.

Середній щабель управління несе відповідальність за рішення працівників низового щаблю, в своїх рішеннях керуючись цілями готелю та намагаючись забезпечити відповідний рівень якості послуг.

Загальною характеристикою роботи з надання послуг розміщення готелем «Разгуляєво» можна вважати послідовність процедур, які виконують різні служби готелю.

Схематично вони відображені на рис. 1.3.

В організаційній структурі готелю основним операційним підрозділом є служба прийому та розміщення та господарська служба. Іншим підрозділам надається допоміжна роль підтримки основної діяльності готелю.

Службовець з бронювання номерів несе відповідальність за всі аспекти бронювання номерів у готелі. Здійснює тісне співробітництво з відділом маркетингу, що дуже важливо при бронюванні місць для великих організованих груп.

Рис. 1.3 – Процес надання послуги розміщення та безпосередньо відповідальні підрозділи

 

До його обов'язків входять: прийняття замовлень на резервування місць у готелі поштою, телефоном, факсом, телеграмою або особисто; реєстрація замовлення, його дати, дати прибуття і прізвища прибуваючих за алфавітом; підготовка і відправлення листів-підтверджень; реєстрація скасування або зміни замовлення; перевірка наявності вільних місць; прогнозування зайнятості номерів; повідомлення необхідної інформації про заброньовані номери службі прийому і розміщення; підготовка необхідних документів до приїзду гостей і передача їх.

Касир служби прийому і розміщення підпорядковується головному бухгалтеру, а в адміністративному відношенні службовцю з прийому і розміщення. Він здійснює операції з прийому, збереження і здачі за касовим звітом грошей до бухгалтерії, а також здійснює повернення грошей особам, що виїжджають з готелю раніше встановленого терміну. Він має знати і дотримуватись правил експлуатації і технічної безпеки при роботі на ЕОМ. Основні обов'язки касира можна узагальнити таким чином: внесення повної суми до рахунку клієнта; отримання оплати повною мірою від клієнта при виїзді; узгодження оплати рахунків кредитними картками і чеками з бухгалтерією; підрахунок усіх рахунків і загальної суми виторгу в кінці кожної зміни; несення персональної відповідальності за всі гроші, що існують в обігу під час зміни.

До його обов'язків входить отримання грошей по актах за заподіяний збиток майну готелю.

Нічний аудитор перевіряє правильність складання бухгалтерської документації і складає денний звіт за даними комерційної діяльності готелю. Зазвичай цей звіт складається наприкінці робочого дня, під час нічної зміни, і тому ця перевірка називається нічною аудиторською перевіркою, а службовець нічним аудитором.

До його обов'язків входять: перевірка правильності складання рахунків; перевірка правильності оплати по кредитних картках; внесення до рахунків клієнтів оплати за покупки, здійснені протягом дня; перевірка талонів, що дають право на надання знижок; підбиття результатів усіх фінансових операцій.

Аудитор перевіряє отриманий дохід від проживання в готелі, відсоток фактичної зайнятості й інші дані.

Служба готельного господарства займається підготовкою та обслуговуванням номерів. Служба готельного господарства отримує дані про заповненість номерів.

Бухгалтерія відповідає за своєчасне складання бухгалтерської звітності в суворій відповідності з нормативними документами; несе відповідальність за дотримання фінансової і договірної дисципліни; проводить аналіз фінансово-господарської діяльності; організовує складання бізнес-планів; складає фінансово-господарські плани і кошториси за встановленими формами; несе відповідальність за своєчасність складання звітів, балансів і рахунків, прибутків і збитків; виконує роботу з обліку, введення в експлуатацію і списання матеріальних цінностей і обліку коштів у встановленому порядку; несе відповідальність за дотримання ціноутворення і правильності складання тарифів; здійснює облік надходження і вибуття виробничих запасів відповідно до стандартів бухгалтерського обліку; організовує роботу з одержання ліцензій.

Підтримка операційної діяльності здійснюється за допомогою служби готельного господарства та інженерно-технічного відділу.

Добре забезпечені сучасною технікою всі служби готелю. Регулярно здійснюється підбір і постачання професійного устаткування.

Регулярно оновлюється оснащення номерного фонду готелю всім необхідним – текстиль, електроприлади, міні-бари, косметичні засоби, а також купуються професійні високоефективні миючі засоби і хімікати.

Працівники готелю «Разгуляєво»,під час надання послуг керуються стандартами поведінки, намагаючись в усьому догодити гостям.

Служба прийому і розміщення

Службу прийому часто називають "серцем" або "нервовим центром" готелю. З цією службою гість контактує більше всього, сюди ж він звертається за інформацією і послугами під час свого перебування в готелі. До найважливіших функцій служби прийому відноситься вітання гостей і виконання необхідних формальностей при його розміщенні. Співробітник служби прийому (портьє) після швейцара, що стоїть біля входу, є практично першим співробітником готелю, з яким контактує гість. Від того, як приймуть гостя, як його привітають, як швидко будуть виконані необхідні формальності (перевірка бронювання, заповнення анкети, передоплата), багато в чому залежить перше враження від готелю в цілому.

При розміщенні слід ще раз погодити умови попереднього бронювання (категорію номера, наявність зручностей, вид оплати, ціну, термін перебування, передбачувану дату від'їзду тощо). Якщо гостю необхідно заповнити анкету, варто зробити це якомога швидко. Наприклад, якщо гість уже бував у цьому готелі, тоді досить тільки його підпису на анкеті (мається на увазі, що інформація про гостя збережена з часу його першого перебування в готелі).

До функцій служби прийому і розрахункової частини відносяться також розподіл номерів і облік вільних місць у готелі, виписка рахунків.

До прибуття гостей служба прийому одержує зі служби бронювання оброблені заявки, відповідно до яких складає карту руху номерного фонду, що допомагає вести облік вільних місць у готелі.

Відразу ж після розміщення гостей в готелі розрахункова частина відкриває на його ім'я рахунок. Звичайно гість користається послугами різних служб готелю, пред'являючи візитну картку або називаючи номер кімнати. Ці служби подають зведення про витрати гостей в розрахункову частину, що включає їх у загальний рахунок. Наприкінці перебування гостей розрахункова частина розраховується з ним і інформує про це всі готельні служби.

Одна з функцій служби прийому — ведення картотеки гостей. На кожного гостя після його перебування в готелі заповнюється спеціальна картка, у якій міститься інформація, зібрана з усіх служб готелю, що мали з гостем контакт. При повторному приїзді гостей ця інформація дає можливість персоналу значно підвищити якість обслуговування, дозволяє багато в чому передбачити переваги і побажання гостя. Подібна робота дуже важлива для цілей придбання постійних клієнтів і є додатковою рекламою готелю. У готелі «Разгуляєво» широко використовуються сучасні комп’ютерні програми, що зберігають бази даних про гостей.

Графік роботи складається керівником відділу як мінімум на два тижні уперед. Якщо необхідно взяти вихідний або поміняти графік, необхідно проінформувати про це керівника відділу до того, як буде оголошений графік. Графік роботи не може бути змінений без дозволу керівника відділу. Приходити на роботу необхідно за 15 хвилин до початку робочої зміни. Кількість робочих годин у тиждень, тривалість відпустки й порядок його надання прописані в договорі кожного співробітника.

Основними працівниками СПіР є керівник та адміністратор, адже саме цей персонал найбільше вербально контактує з гостем.

Обов'язки керівника служби прийому та обслуговування :

- Знати й дотримуватись порядку і норм роботи в СПіР.

- Перевіряти своєчасну явку співробітників відділу прийому й розміщення на робочі місця. Негайно повідомляти Керуючому про неявку на роботу співробітника відділу. Контролювати перерви на сніданок, обід, вечерю співробітників відділу, завжди звертати увагу на необхідну кількість співробітників для обслуговування гостей.

- Стежити, щоб всі співробітники в зміні перебували на своїх місцях і виконували свої обов'язки відповідно до їхньої посадової інструкції. Доповідати керівникові про всі виявлені порушення трудової дисципліни співробітників відділу.

- Періодично проводити професійне навчання персоналу; навчати нових прийнятих на роботу співробітників відділу

- Привітати кожного гостя дружньо і вічливо, по можливості виконуючи всього його побажання; називати гостя по імені якнайчастіше; звертати увагу на найменші деталі в проханнях гостей; передавати прохання гостей у потрібні відділи.

- Відповідати на телефонні дзвінки чемно й доброзичливо, назвавши своє ім'я й відділ.

- Підтримувати чистоту й порядок на робочому місці

- Стежити за своїм зовнішнім виглядом і манерами поведінки, особливо при розмові з гостями; підтримувати свій професійний рівень.

- При необхідності відвідувати заняття по навчанню персоналу; виконувати інші функції за завданням Керівника.

- Регулярно перевіряти список гостей, що прибувають і від'їжджають, стежити за внутрішньоготельним статусом.

- Регулярно перевіряти стан номерів, інформувати господарський відділ про перенесені дати від'їзду. Працювати в тісному контакті з іншими відділами.

При необхідності завжди бути готовим замінити співробітників відділу прийому й розміщення.

- Постійно виконувати стандарти відповідно до вимог готелю стосовно гостей і колег

- Відповідно до плану навчання брати участь у програмі підвищення кваліфікації. Діяти професійно в будь-який час.

Обов’язки  адміністратора СПіР:

- Знати й дотримуватись порядку і норм роботи в службі прийому й обслуговування гостей.

- Відповідати на телефонні дзвінки чемно й поштиво, назвавши своє ім'я й відділ; називати гостя якнайчастіше по імені.

- Привітати кожного гостя дружньо і ввічливо, при можливості виконуючи всі його побажання.

- Звертати увагу на найменші деталі в проханнях гостей; негайно доповідати про скарги й проблеми гостей черговому менеджерові/адміністраторові

- Здійснювати реєстрацію гостей при їхньому прибутті й виїзд гостей, строго відповідно до інструкції, упевнившись, що всі необхідні документи отримані, належним чином заповнені реєстраційні картки й установлений метод оплати; обробляти дані по реєстрації гостей (приїзд-від'їзд) відповідно до встановленої процедури та правил.

- У випадку заїзду групи необхідно заздалегідь приготувати всі необхідні документи, виділити номера.

- Всі витрати гостей повинні бути вчасно й акуратно внесені йому в рахунок; уточнювати, чи бажає гість одержати експрес розрахунок (якщо є можливість); якщо гість платить карткою, необхідно зробити її копію; здійснювати розрахунок гостей у суворій відповідності зі стандартами й фінансовою процедурою, попередньо перевіривши відповідність часу перебування гостюючи й фактичної вартості номера раніше підтвердженим даним.

- Передавати прохання гостей у потрібні відділи.

- Пропонувати й рекламувати номер відповідно до статусу Готелю; переводити особливо важливих гостей у номери кращої якості відповідно до вказівки відділу бронювання або керівництва.

- Інформувати керівництво про складності при реєстрації гостей.

- Стежити за тим, щоб «небажані гості» не поселялися в готелі; звертатися по допомогу до керівника відділу прийому й розміщення гостей або чергового адміністратора.

- Регулярно перевіряти стан номерів; перевіряти списки гостей, що прибувають і виїжджають ; інформувати господарський відділ про перенесені дати заїзду або від'їзду, а також про будь-які інші зміни, які можуть відбитися на роботі господарського відділу.

- Стежити за тим, щоб ключі від номерів перебували в порядку, і жоден не був відсутній; виявляти відсутність ключів, повідомляти про втрату

- Працювати в тісному контакті з іншими відділами; стежити, щоб речі гостей були швидко доставлені в номер.

- Приймати оплату за послуги, надані готелем у строгій відповідності з фінансовою процедурою.

- Прийняті чеки, депозити, ваучери й купони туристичних агентств повинні бути відповідним чином проведені через систему готелю

- При необхідності виконувати обов'язки консьєржа: надавати гостям необхідну інформацію, що стосується замовлення театральних квитків, репертуарів театру, бронювання місць у ресторанах і надання транспортних послуг .

- У випадку втрати або виявленні забутих речей гостей готелю, необхідно повідомити старшого адміністратора.

- Здійснювати передачу зміни; вся необхідна інформація повинна бути записана в спеціальну книгу і передана адміністраторові наступної зміни.

- Бути на зборах відділу СПіР й брати участь у навчальних програмах проведених керівництвом.

- Виконувати інші функції за завданням начальника служби прийому й розміщення гостей, його заступника або чергового менеджера.

Служба безпеки готелю

Однією з задач готелю «Разгуляєво»,як і інших готелів є забезпечення безпеки гостей і їхньої власності (майна). Даний фактор усе частіше враховується клієнтами при виборі готелю.

Розроблювальні і впроваджувані вготельному комплексі міри повинні бути націлені на виконання наступних задач:

- забезпечити охорону і безпеку гостей і їхнього особистого майна під час перебування в готелі;

- захистити майно готелю від ворожих дій (крадіжок, вандалізму іт.д.);

-забезпечити захист готелю (самого будинку і всього, що в ньомузнаходиться) від терористичних актів (нападів, саботажу тощо);

-підтримувати суспільний порядок і забезпечувати належні рамки поводження у всіх місцях готелю;

-забезпечити гостям спокій і конфіденційність під час їхнього перебування в готелі;

- забезпечити можливість негайного й ефективного реагування у випадку якої-небудь події, що вимагає втручання персоналу чи готелю представників сторонніх відомств (міліції, швидкої допомоги тощо);

- гарантувати сумлінність і чесність усього персоналу готелю;

- гарантувати можливість надання готелем спеціальних послуг по забезпеченню підвищеної безпеки високопоставлених осіб, до охорони яких особливі вимоги.

Начальник служби безпеки відповідає за:

-  надання охоронних і пошукових послуг з метою безпеки фірми і суворого дотримання чинного законодавства України;

- забезпечення збереженості спеціальних засобів, що придбані підприємством;

- якість професійної підготовки осіб зі складу служби безпеки.

Начальнику служби безпеки не дозволяється суміщати охоронну діяльність із державною службою чи виборною оплачуваною посадою в громадських об'єднаннях, а також надавати послуги особисто чи через своїх підлеглих, що пов'язані із забезпеченням безпеки інших підприємств.

Служба бронювання

До функцій служби бронювання відносять:

1. Прийом заявок і їхня обробка.

2. Складання необхідної документації: графіків заїзду щоденно

(тиждень, місяць, квартал, рік), карти руху номерного фонду.

Прийом заявок здійснюється по телефону, факсу, поштою, за допомогою комп'ютерних систем бронювання. Кожна заявка повинна містити наступну інформацію:

- дату і час заїзду;

- дату і час від'їзду;

- кількість гостей;

- категорію номера;

- послуги в номері (наявність ванни, душу, телевізора, холодильника,

сейфа, міні-бару тощо);

- послуги харчування (тільки сніданок, напівпансіон, повний пансіон);

- ціну (при вказані ціни варто точно визначити, за що платить гість: за весь час перебування, за один день перебування, за кожного проживаючого, тільки за розміщення, за розміщення і харчування, за розміщення і сніданок тощо);

- прізвище того, хто буде оплачувати рахунок (чи назва фірми);

- вид оплати (наявний, безготівковий, з використанням кредитної картки);

- особливі побажання (заздалегідь забронювати стіл у ресторані,

трансфер, можливість тримати в номері тварин тощо).

Намагаючись знизити збиток від неявки гостей, що здійснили бронювання готель «Разгуляєво» приймає наступні рішення.

1. Неявка гостей вважається додатковою витратою і враховується при формуванні цінової політики.

2. При бронюванні потрібно передоплата або інформація про номер кредитної картки.

Обов’язки менеджера з бронювання:

- Відповідати на телефонні дзвінки чемно й поштиво, назвавши своє ім'я й відділ.

- Приймати й реєструвати заявки на бронювання; підтверджувати заявки; звіряти заявки на їхню актуальність; підтверджувати дати заїзду й виїзду гостей готелю.

- Проводити регулярні перевірки негарантованих заявок, а також заявок, що перебувають на аркуші очікування з метою оптимізації роботи.

- Взаємодіяти з відділом прийому й розміщення; надавати всю необхідну інформацію відділу прийому й розміщення гостей.

- Надавати договори на підпис Керівникові; на підставі укладених договорів виставляти безготівкові рахунки на оплату й заносити інформацію про номер рахунку, даті й сумі в загальний файл «Реєстр по бронюванню»; забезпечувати контроль над своєчасною оплатою по безготівкових рахунках; архівувати інформацію з виставлених рахунків; заносити інформацію з оплачених рахунків в «Список платежів по договорах бронювання», у якому необхідно вказувати найменування організації, № і дату договору, суму.

- Звертати увагу на найменші деталі в проханнях гостей; негайно доповідати про скарги й проблеми гостей черговому менеджерові/адміністраторові.

- Пропонувати номер відповідно до статусу Готелю; переводити особливо важливих гостей у номери кращої якості відповідно до вказівки керівництва

При необхідності виконувати обов'язку секретаря бізнес центра: надавати гостям необхідну інформацію, що стосується замовлення театральних квитків, репертуарів театру, бронювання місць у ресторанах і надання транспортних послуг строго відповідно до процедур.

- Підтримувати робоче місце і ПК в робочому стані; у випадку виникнення технічної несправності вчасно сповіщати про це керівництву.

- Навчати нових співробітників.

- На вимогу Адміністрації виконувати інші обов'язки.

Служба харчування:

Служба організації харчування охоплює ресторан, та паб готелю «Разгуляєво».

Основною функцією сектора ресторанного господарства є пропонування гостям продуктів харчування і напоїв. Обслуговування з боку цієї служби носить комплексний характер.

Керівник даного сектора складає меню, забезпечує постачання необхідних продуктів, розподіляє по ділянках обслуговуючий персонал, контролює якість готової продукції і обслуговування, дотримуючись при цьому розумного режиму економії. Кожен відділ у службі має свого керівника.

Основні функції керівника служби харчування:

— раціонально розподіляти персонал у підприємстві, визначити принципи взаємодії між окремими структурними підрозділами служби;

— створювати необхідні умови для підвищення персоналом кваліфікації;

— вміти мотивувати персонал відділу щодо добросовісної праці;

— оптимізувати роботу кожного підрозділу, забезпечити їхню рентабельність;

— контролювати необхідне постачання підприємства сировиною, витратними матеріалами, інвентарем, обладнанням, робочим одягом та ін.;

— стежити за дотриманням санітарних правил приготування страв, їхнього естетичного вигляду та подачі, нормами витрат сировини, якістю та своєчасною доставкою на виробництво;

— запроваджувати сучасні методики розрахунку бюджету, контроль за правилами ведення звітів, а також калькуляції вартості страв і перерахунку денної виручки на рахунок готелю;

— затверджувати графік роботи персоналу з урахуванням періодів найбільшого напливу відвідувачів і контролювати дотримання трудової дисципліни.

Директор служби харчування у готелі повинен стежити за змінами у сфері гостинності, знати нормативно-правові, організаційні, технічні нововведення, відвідувати засідання виконавчої ради директорів готелю, а також наради з питань кредитування, фінансових проблем.


Аналіз економічної та фінансової діяльності закладу готельно-ресторанного господарства.

Проаналізуємо потужність номерного фонду, його завантаженість за сезонами, можливості її підвищення. Мета такого аналізу – пошук резервів збільшення номерного фонду та його завантаженості, розробка заходів щодо скорочення простоїв, а також визначення реальної бази для економічно обґрунтованого планування експлуатаційної програми. Результати розрахунків експлуатаційної програми заносимо до табл. 2.1.

Таблиця 2.1 – Аналіз експлуатаційної програми готелю

Назва показника Порядок визначення Розрахунок
Одночасна місткість Визначається як сума добутків кількості номерів кожної категорії на число постійних місць у кожному з них 44 місця
Загальна потужність готелю Визначається шляхом множення показника одночасної місткості на число календарних днів року, що аналізується. Отримана кількість місце-днів характеризує можливу пропускну здатність, що має готель. 44*365=16060 місце-днів
Коефіцієнт використання можливої пропускної здатності готелю (коефіцієнт завантаження готелю) Кв=Vп/Vз, де Vп - фактично продана кількість місце-днів, - загальна потужність готелю     10280/16060*100=64,0%

Розрахувавши експлуатаційну програму готелю, можемо зробити висновок, що в цілому динаміка розвитку готелю «Разгуляєво» є позитивною, коефіцієнт завантаження готелю складає 64,0%.

Розглянемо аналіз основних економічних показників діяльності підприємства «Разгуляєво» (табл. 2.2).

Таблиця 2.2 – Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства «Разгуляєво» за 2012-2013 рр.

Показники   2012 рік   2013 рік   відхилення абсолютне (4-3) відхилення відносне, % (5:3*100)
2 3 4 5 6
Виручка від реалізації продукції, тис. грн. 3708,1 3915,8 206,7 5,6
ПДВ, тис. грн. (ПДВ) 618,2 652,1 34,1 5,5
ПДВ у відсотках до виручки, % (РПДВ) 16,69 16,7 -0,01 -0,06
Готельний збір та інші податки з доходу, тис. грн. (Г3) 192,4 207,0 14,6 7,6
Готельний збір у відсотках до виручки від реалізації, % (РГЗ) 2,6 2,7 0,1 1,9
Βиручка без податків з доходу, тис. грн. (стр. 1- 2-4) (ЧД) 2897,2 3055,4 162,1 5,4
Собівартість послуг (поточні витрати), тис. грн. (ПВ) 1988,1 2118,2 130,1 6,5
Собівартість у відсотках до виручки, % (РПВ) 26,8 27,0 0,2 0,9
Прибуток від основної діяльності, тис. грн. (стр. 6-7) (П) 909,6 932,1 23,6 3,0
Прибуток від осн. діяльності у відсотках до виручки,  % 12,3 12,6 -0,3 -2,4
Рівень рентабельності поточних витрат, % 22,8 22,1 -0,7 -3,3
Позареалізаційні доходи та витрат, тис. грн. (Сальдо ДВ) 59,9 94,2 4,3 7,2
Балансовий прибуток, тис грн. (9+12) 1973,0 1001,2 31,8 3,3
Рівень рентабельності реалізації, % (стр. 13: 1x100) 13,1 12,8 -0,3 -2,2
Податок сплачений з прибутку, тис. грн. 290,8 300,4 10,4 3,3
         

Продовження табл. 2.2

Податок, сплачений з прибутку у відсотках до балансового прибутку, % (15: 13x100) 15,0 15,0 0,0 0,0
Податок, сплачений з прибутку у відсотках до виручки, % (15: 1x100) 3,9 3,8 -0,1 -2,2
Чистий прибуток, тис. грн. (стр. 13-15) 677,9 700,9 22,0 3,3
Чистий прибуток у відсотках до виручки, %  (стр 18 :1x100) 9,2 9,0 -0,2 -2,2

 

Спостерігаєма зміна усіх трьох видів прибутку сталася за рахунок впливу наступних факторів:

- Зростання виручки від реалізації послуг та товарів, призвело до росту прибутку

- На балансовий прибуток впливала зміна позареалізаційних доходів та витрат. Доходи були більш ніж витрати.

- Внаслідок зростання обсягів реалізації і прибутку відповідно зріс і податок з прибутку.

Чистий прибуток збільшився на 22,0 тис.грн. чи на 3,3 %. Це сталося за рахунок випереджаючого зростання балансового прибутку над збільшенням податку на прибуток на 10,4 тис.грн.

Зростання розмірів одержання прибутку пов'язане також із збільшенням рівня цін надання послуг. Управління цінами реалізації залежить від обґрунтованості вибору цінової політики підприємства на споживчому ринку послуг, використання сприятливої готельної кон'юнктури в окремі періоди року (днів тижня).

Для здійснення послуг готель «Разгуляєво» використовує трудові, матеріальні та фінансові ресурси. Вони находять відображення у витратах. Залежно від напрямків діяльності готелю «Разгуляєво»в складі його поточних витрат виділяють:

• виграти обігу;

• собівартість послуг;

• собівартість продукції власного виробництва у ресторані;

• витрати на проведення позареалізаційних операцій (здача частини майна в оренду, здійснення претензійної діяльності абощо).

На прибуток підприємства впливає багато факторів. До тих факторів, що залежать від підприємницької активності та рівня керування, найбільше належать поточні витрати. Тому аналізу поточних витрат, виявленню тенденцій та закономірностей їх змін потрібно приділяти найбільшу увагу.

Проведення аналізу дозволяє виявити зміни в розмірі витрат за окремими статтями витрат, а також зміни в структурі витрат. Дослідження структури витрат (питомої ваги окремих статей витрат в їх загальному обсязі) дає змогу визначити найвагоміші та критичні статті, зміни в яких визначають тенденцію в розвитку в цілому по готелю.

 

Таблиця 2.3 – Аналіз витрат по готелю «Разгуляєво» за минулий (2012) та звітний(2013) роки (тис.грн.)

Показники

 

Минулий рік

 

Питома вага, %

 

Звітний рік

 

Питома вага, %

 

Відхилення (-,+)

г*~~

 

Абс. %
2   3   4   5   6   7 (5-3)   8 (6-4)  
Зарплата   548,8 27,6 619,1 29,2 69,9 1,6
Нарахув. на з/пл   276,4 13,9 241,5 11,4 -34,9 -2,5
Опалення і гаряча вода 35,4 4,8 39,2 4,9 8,4 0,1
Електроенергія   59,6 3,0 67,8 3,2 8,2 0,2
Холодна вода 57,7 2,9 52,9 2,5 -4,7 -0,4
Поточний ремонт 226,4 10,7 205,5 9,7 -7,2 -1,0
Аморт. відрахування 182,4 9,2 243,8 11,5 60,7 2,3
Утримання  приміщень 56,4 2,9 78,4 3,7 20,7 0,8
Прання білизни   73,6 3,7 76,2 3,6 2,7 -0,1
Автотранспорт   13,9 0,7 6,3 0,3 -7,6 -0,4
Знос   129,4 6,5 103,8 4,9 -25,4 -1,6
Обслуговування за договорами 80,7 4,1 116,5 5,5 35,0 1,4
Послуги зв'язку 32,0 1,6 25,4 1,2 -6,4 -0,4
             
             

Продовження табл. 2.3

Інші витрати   29,8 1,5 33,8 1,6 4,0 0,1
Податок на транспорт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Податок на воду   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дорожні роботи   35,7 1,8 36,0 1,7 0,3 -0,1
Інноваційний фонд 31,8 1,6 31,8 1,6 0,0 0,0
Комунальний податок 2,0 0,1 2,1 0,1 0,1 0,0
Податок на землю 67,9 3,4 74,2 3,5 6,6 0,1
Всього витрат 1988,2 100,0 2118,4 100,0 130,0 0,0
Комерційні витрати 245,0   273,1   28,0 -

 

У таблиці 2.3 наведені дані по двадцять одному виду витрат, двадцять з яких входять до складу собівартості. Комерційні витрати не включаються до собівартості, а здійснюються за рахунок чистого прибутку.

Найбільшу частку витрат складає заробітна плата, питома вага якої у загальній собівартості склала 29,2 % у звітному році. Ці витрати збільшились не тільки у сумі (+69,9 тис.грн ) в порівнянні з минулим роком, а й збільшилась їх питома вага (+1,6 %).

Друге місце у складі витрат займають амортизаційні відрахування, їх частка збільшилась на 2,3 % і склала 11,5 % у звітному році.

Третє місце складають нарахування на зарплату. В звітному році їх доля склала 11,4 % у загальній сумі витрат, але ця доля зменшилась на 2,5 % в порівнянні з минулим роком.

Майже 9,7 % склали у звітному році витрати на поточний ремонт, хоча їх частка й зменшилась на 1,0 % у порівнянні з минулим роком (10,7 %).

Отож можна зробити висновок про досить стабільну і врівноважену фінансову ситуацію на підприємстві.

Індивідуальне завдання.

Переваги впровадження систем автоматизованого управління готелем

Для забезпечення ефективного функціонування будь-якого готельного підприємства важливе значення має побудова організаційно-функціональної структури управління.

Управління підприємством індустрії гостинності пов'язується з оптимальним розподілом цілей і завдань між структурними ланками (службами, змінами, бригадами та ін.) і кожним окремим працівником підприємства. Структура управління, таким чином, визначається розподілом органів управління індустрії гостинності, характером їхньої спеціалізації - завданнями управління і формами координації їхньої діяльності.

Серед головних принципів організації системи управління готельними підприємствами виділяються:

- орієнтація на виробництво послуг, згідно попиту гостей;

- організаційна структура управління повинна відображати його цілі і стратегію;

- постійне впровадження організації виробництва шляхом його спеціалізації та диверсифікації;

- поєднання прав та обов'язків, відповідальності та контролю в управлінні;

- швидка адаптація – здатність чітко реагувати на зміни попиту, вдосконалювати технологію виробництва, запроваджувати інновації;

- економічність – відповідати витратам на отримання органів управління можливостям організації;

- простота в управлінні – сформованою з незначної кількості рівнів управління, укомплектованих кваліфікованими спеціалістами, легкою для розуміння персоналом та пристосованою до певної форми управління;

- оптимальність в управлінні – організація повинна забезпечувати раціональні зв'язки між службами та персоналом;

- принцип керованості передбачає здатність керівників своєчасно приймати та доводити до виконавців ефективні рішення, добиватись чіткого їхнього виконання для досягнення поставлених цілей.

Саме тому для управління готелем у відповідності до сучасних вимог необхідно залучати автоматизовані системи управління.

Система управління готелем proHotel – комплексна система автоматизації готелів, пансіонатів, санаторіїв, що охоплює широкий спектр готельного бізнесу. У proHotel реалізовано ведення бази даних клієнтів, історії клієнтів, індивідуальне і групове бронювання, планування завантаження готелю, управління ресурсами готелю, надання даних для формування бухгалтерської і управлінської звітності, взаємодія з додатковими модулями.

proHotel взаємодіє з наступними модулями: модуль зв’язку з бухгалтерськими системами, модуль зв’язку з системами управління рестораном, медичний модуль, модуль управління саунами, модуль управління заходами, телефонний тарифікатор, замкова система, платне телебачення, модуль зв’язку з фіскальними реєстраторами, модуль мінібари, модуль резервного збереження даних, модуль віддаленого управління системою.

Система управління готелем proHotel складається з наступних складових частин:


Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 4672; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!