Моделі нелінійної парної регресії та методи їх зведення до лінійного вигляду.Найбільш популярною моделлю економіці є модель парної лінійної регресії. Проте не всі економічні процеси можна нею моделювати. Тому на практиці використовуються складніші моделі з нелінійною залежністю між показником  і фактором . За методикою оцінок параметрів парні нелінійні моделі регресії розглядають двох видів:

- Адитивні - нелінійні за факторами (показником), але лінійні за оцінюваними параметрами.

- Мультиплікативні - нелінійні за факторами (показником) і за оцінюваними параметрами.

Регресії, нелінійні за факторами (показником), але лінійні за оцінюваними параметрами, називають квазілінійними.

Розглянемо загальний випадок квазілінійних парних регресій. Нехай на показник впливає фактор . Парну квазілінійну регресію можна записати в загальному вигляді . Заміною  нелінійна парна регресія зводиться до лінійної парної регресії . Формули для оцінок параметрів одержаної регресії МНК набувають вигляду

                                      

                              

Коефіцієнт еластичності для парних квазілінійних моделей оцінюється за формулою .

Розглянемо ряд квазілінійних моделей.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 201; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!