Особливості використання ідіом у мові засобів масової комунікації.Ідіома (від грец. Idноma – особливість, своєрідність), поєднання мовних одиниць, значення якого не збігається зі значенням складових його елементів. Ідіоми являють собою цілі за значенням обороти, зміст яких не може бути виведений із значень вхідних в них слів: дрібно плавати (не мати великого значення), заморити черв'ячка (злегка закусити), фількіна грамота (підроблений, що не має значення документ).

Сучасні газети і журнали намагаються надати викладу своїх матеріалів експресивність, виразність. Мова ЗМІ збагачується здатністю стійких оборотів не тільки визначити якийсь предмет або явище, але і показати їх оцінку автором. На це «працює» емоційність фразеологізмів. Їх функціонально-стилістичні якості широко використовуються в різних жанрах журналістики. Ідіоми у сфері засобів масової інформації «дозволяють собі» міняти місцями складові їх слова, а також додавати або збавляти їх, що за великим рахунком суперечить науковій точці зору на структуру фразеологізмів. Робиться це для посилення необхідного враження. Так, в пресі можна зустріти «розширені» ідіоми типу «розпалювати неабиякі пристрасті» замість усталеного «розпалювати пристрасті», «гарненько намилити шию» – «намилити шию». Фразу «він пройшов вогонь і воду» можна зустріти без кінцевих слів «і мідні труби». Чим більше винахідливо використовує журналіст фразеологізми, тим більше помітний матеріал у нього виходить, і тим більш адекватної буде читацька реакція на нього.

Характерною ознакою ідіом є наявність у них архаїчних, тільки в них уживаних слів і форм: там і сям, бити байдики, потрапити в халепу, не розуміти ні бельмеса, часто зовсім незрозумілих.Цим особливо посилюється цілісність ідіом. Вони і є лексичними одиницями нарівні зі словами. Ця невідповідність може бути наслідком зміни значення елементів у складі цілого.

Розрізняють внутрішньомовні та міжмовні ідіоми. Останні характеризуються неможливістю «буквального», перекладу. Лексична ідіома–невільне поєднання слів (різновид фразеологічних одиниць), що характеризується злитістю значення, яке не може бути виведено з лексичних складових; вона володіє функціональними ознаками слова як номінативної одиниці мови і відтворюється як «готова» одиниця мови «собаку з'їсти», «ахіллесова п'ята», «під мухою»). Поняття «лексична ідіома» відображає результат поширеного, хоча і нерегулярного процесу утворення цілісних знакових структур за рахунок Злиття означає двох або більше словесних знаків при збереженні формальної окремо їх означають.

Специфіка відтворення фразеологічних одиниць у перекладах з однієї мови на іншу

Слово «переклад» узято тут у лапки тому, що, власне, тільки порівняно невелика частина фразеологізмів зазнає дослівного перекладу з однієї мови на іншу. Решта фразеологічних одиниць відтворюється засобами тієї мови, на яку перекладають. Останнім часом дедалі частіше в ЗМІ вдаються до комп'ютерного перекладу текстів. Так роблять, скажімо, в тримовній газеті «День». Класичний приклад невдалого машинного перекладу - відтворення англійського "Out of sight, outof mind" (дослівно поза поглядом, поза думками), що дорівнює українському "Очі не бачать – серце не болить", "Чого очі не бачать, того серцю не жаль" (рос. С глаз долой – из сердца вон). Комп'ютер переклав цей вислів з англійської як "Сліпий ідіот".

Під час перекладу з однієї мови на іншу вдаються до різнихспособів відтворення фразеологізмів. Найпоширеніші з них такі:

- якщо фразеологічні одиниці збігаються за значенням, образами й лексичним складом, їх перекладають за допомогою так званих еквівалентів (англ. Not all is gold, that glitters – рос. He всѐ то золото, что блестит – укр. Не все те золото, що блищить);

- якщо ж у мові, на яку перекладають, відповідних еквівалентів нема, то добирають аналоги – звороти, що різняться образами й лексичним складом, але збігаються за значенням (рос. Из пушки не прошибѐшь –укр. Хоч кілок на голові теши);

- якщо в мові, на яку перекладають, нема ні еквівалентів, ні аналогів, то користуються дослівним або описовим перекладом (англ. The proof of the pudding is in the eating –укр. Якість пудингу визначається тим, що його з'їдають [дослівний переклад]; Все перевіряється практикою [описовий зворот]);

- в окремих випадках під час перекладу вдаються до т.зв. антонімічної заміни (рос. Незванный гость хуже татарина – укр. Гарні гості, та не в пору, Прийшов непроханий –підеш недякуваний).

Переклад за допомогою еквівалентів найточніший. Він завжди адекватний. Переклад за допомогою аналогів також може бути цілком адекватним, якщо перекладач удало добере аналог, інакше він (переклад) буде лише приблизним. Дослівний переклад, хоч і точно повторює іншомовний зворот, не завжди досягає мети, оскільки дає дуже обмежене уявлення про вживання згаданого звороту, а образність вислову втрачається. Не завжди адекватним буває й описовий переклад. Переклад за допомогою антонімічних замін, хоч і обмежений порівняно невеликою кількістю висловів, звичайно дає позитивні наслідки.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 158; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!