Питання, які вирішуються при судово-медичній експертизі вогнепальних ушкоджень.Під час проведення судово-медичної експертизи вибу­хової травми виникають різні питання, розв'язання яких грунтується на характерних особливостях цих пошкод­жень. У деяких випадках для вирішення окремих питань потрібна участь криміналістів і фахівців з озброєння.

Велике значення для слідства мають відповіді судово-медичної експертизи вогнепальних ушкоджень на такі запитання:

1. Чи є ушкодження вогнепальним?

2. Який з отворів вхідний, а який вихідний?

3. З якої відстані зроблено постріл?

4. Який напрямок має рановий канал?

5. З якої зброї зроблено постріл?

6. Яка послідовність вогнепальних ушкоджень?

7. Власною чи сторонньою рукою заподіяно поранення?

8. Чи був здатний смертельно поранений до самостійних дій?

9. Яке було положення потерпілого та стрільця у момент пострілу?

10. Одним чи кількома пострілами спричинено поранення?

Окрім того, залежно від конкретних обставин справи, слідчим можуть бути поставлені й інші запитання. Відповіді на перелічені запитання можна одержати при ретельному дослідженні всіх виявлених ушкоджень на тілі (шкіра, внутрішні органи, порожнини тіла) та одязі. Питання про характер ушкоджень вирішується виходячи з результатів дослідження особливостей вхідного та вихідного отворів (ран). Великий вплив на харак- тер кульових ран має відстань (дистанція) пострілу, бо за різних дистанцій вихідні рани набувають різного вигляду.

 

Спеціальні методи дослідження, які застосовуються в судово-медичній травматології.

В судовій травматології застосовуються наступні методи дослідження.

Вогнепальні пошкодження натілі і одязі трупа насампе­ред ретельно обстежують візуально, а також за допомогою безпосередньої мікроскопії з використанням стереоскопіч­ного та операційного мікроскопів. При цьому звертають увагу на локалізацію пошкоджень з обов'язковим вимірю­ванням відстані від підошви, форму, розміри, наявність дефекту тканини, характер країв, наявність або відсутність слідів додаткових чинників пострілу. Проте ці досліджен­ня не дозволяють розв'язати всі питання, які постають перед експертизою, тому в більшості випадків використо­вують додаткові дослідження: гістологічне, медико-кримі-налістичне, рентгенологічне, фотографічне, контактно-ди­фузійне, спектрографічне та ін.

Гістологічне дослідження дозволяє встановити на­явність обідка обтирання, або забруднення, кільця виси­хання, сліди кіптяви, порошинок, наявність сторонніх ча­стинок у рановому каналі, тобто цей метод розширює можливості судово-медичної діагностики при встановленні дистанції і напрямку пострілу, характеру вхідного і вихід­ного кульових отворів.

Медико-криміналістичне дослідження використо­вується для виявлення кіптяви, порошинок, частинок ме­талу. Широке впровадження дістала проба з дифеніламі­ном і сірчаною кислотою, яку можна застосовувати за будь-яких умов для виявлення зерен пороку.

За допомогою рентгенологічного дослідження вста­новлюють локалізацію і форму сторонніх мас, уламків, пошкоджених кісток, дробинок, куль, частинок металу. Це важливо для вирішення питань про локалізацію вхідного і вихідного вогнепальних отворів, дистанцію і напрямок пострілу.

Емісійна спектрографія дозволяє визначити хімічну природу металів, які входять до складу обідка обтирання або локалізуються біля вхідного отвору. В процесі дослід­ження об'єкт спалюють і його спектр фотографують. Одер­жані спектрограми піддають аналізу. Метали якісно і кількісно виявляються в мізерних кількостях. Цей метод не набув значного поширення, оскільки не всі лабораторії мають відповідну апаратуру. Крім того, об'єкт досліджен­ня повністю руйнується, що може негативно позначитись на подальшому дослідженні.

Фотографування в інфрачервоному випроміню­ванні (за допомогою ЕОП—електронно-оптичного пере­творювача) дозволяє виявити на темних тканинах кіптяву, мастило які непомітні візуально і при звичайному фотогра­фуванні.

Контактно-дифузійний метод (метод кольорових від­битків) широко використовується в експертній практиці. Він дозволяє виявити частинки металу навколо вхідного кульового отвору на шкірі й одязі. Метод простий для виконання, не потребує дорогої апаратури, в зв'язку з чим може використовуватись в умовах будь-якої медико-кримі-налістичної лабораторії.

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 568; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!