Характеристика пострілу притул; особливості вхідного отвору в залежності від виду зброї.У разі пострілу впритул дульний зріз вогнепальної зброї стикається з тілом або одягом, який покриває тіло. Його ще називають контактним пострілом, або пострілом без відстані, тобто таким, при якому рановий канал є безпосе­редньо продовженням каналу ствола зброї. Постріл впри­тул може бути щільним або герметичним, під кутом, а також майже впритул, коли дульний зріз розташовується на відстані від об'єкта, до 0,5 см. Залежно від зазначених обставин розрізняють деякі характерні особливості вхідного кульового отвору.

Форма вхідного отвору може бути різною залежно від локалізації поранення. Якщо під шкірою розташовується суцільна кісткова пластинка, утворюється порівняно вели­кий отвір променистої форми. Це відбувається тому, що кісткова підкладка перешкоджає глибокому проникненню газів, які виходять із каналу ствола під час пострілу. При цьому гази відшаровують шкіру, зумовлюють значний тиск із середини і розривають її. При складанні клаптів розірваної шкіри по її краях можна виявити напівкруглі заглибини від власне кульового отвору. Якщо постріл впритул заподіяний в таку частину тіла, де є тільки м'які тка­нини, наприклад, ділянка стегна, серця, черевна по­рожнина тощо, то гази,про­никаючи під шкіру, тільки дещо і нерівномірно відша­ровують її, проте звичайно не розривають. Вхідний отвір у таких випадках на­буває круглястої або оваль­ної форми.

Мінус-тканина — дефект тканини в ділянці вхідного отвору при пострілі впритул, значно більший за діаметр основи кулі, оскільки в його утворенні бере участь не тільки куля, а й порохові гази, які виривають частинки шкіри. У разі пострілу впритул із зброї меншого за силою бою дефект тканини може відповідати калібру кулі.

Стан шкірних покровів навколо вхідного отвору при пострілі впритул, на думку деяких авторів, характери­зується відсутністю змін ззовні. Проте судово-медична практика та наукові дослідження свідчать, що як би щільно не притискався дульний зріз до шкіри під час пострілу, при віддачі зброї утворюється щілина, через яку проривається частина кіптяви, атому на краях вхідного кульового отвору завжди є кільце нальоту кіптяви. Якщо в момент пострілу зброя притулена під кутом, то порохові гази, частково прориваючись у місці відкритого кута, утворюють ділянки трикутної чи овальної форми, вкриті кіптявою. Основна маса кіптяви і порошинок потрапляє у рановий канал, де їх виявляють при дослідженні.

Відбиток дульного зрізу так званий штамп-відбиток, або штанцмарка буруватого кольору навколо вхідного ку­льового отвору виникає тому, що дульний зріз притис­кується до шкіри, яка під дією газів відшаровується і забивається об край дульного зрізу. Внаслідок цього пору­шується цілісність епідермісу і на шкірі утворюється здертість, яка відображає особливості дульного зрізу зброї.

Відбиток дульного зрізу може мати вигляд кільця у разі пострілу з рушниці чи револьвера, або грушоподібну фор­му, при пострілах з автоматичних пістолетів.

Таким чином, відбиток дульного зрізу є вірогідною ознакою пострілу впритул. За його особливостями можна визначити тип вогнепальної зброї. У разі перпендикуляр­ного пострілу утворюється повний відбиток дульного зрізу, при пострілі під кутом — частковий, за яким можна досить чітко встановити тип зброї. У ряді випадків відбиток дуль­ного зрізу може бути під підсохлою кров'ю, частинками мозкової тканини і різними нашаруваннями, які потрібно видалити. Треба враховувати, що відбитки дульного зрізу проявляються не відразу, а лише поступово внаслідок

До важливих ознак пострілу впритул належить на­явність кіптяви і порошинок не тільки в м'яких тканинах по краях вхідного отвору, а й у початковій частині рано­вого каналу. Крім того, м'які тканини під вхідним отвором мають світло-червоний колір внаслідок проникнення ок­сиду вуглецю, який сходить до складу газів, та утворення карбокси і міогемоглобіну.

 

Характеристика пострілу на близькій відстані; особливості вхідного отвору в залежності від виду зброї.

Під близькою відстанню розуміють таку, при якій навколо вхідного кульового отвору виявляються ознаки дії додаткових чинників пострілу — полум 'я, газів, кіптяви, порошинок, частинок металу, мастила — при відсут­ності ознак пострілу впритул. Залежно від системи зброї ця відстань є різною. Для системи сильного бою — довгоствольної зброї— вона перебуває в межах 1-2,5 м, для системи слабкого бою — короткоствольної зброї—становить 50-80 см. Відстань поширення додат­кових чинників, крім сис­теми зброї, залежить також від ступеня спрацьованості й сили бою, довжини ство­ла, якості і кількості пороху в патроні.

Вхідний отвір на шкірі в разі пострілу із близької відстані має круглясту або овальну форму (залежно від кута пострілу) і дефект-тканини. Навколо отвору виявляють темно-сірий або чорний наліт кіптяви і порошинки в шкірі або тільки порошинки. Чим менша відстань, з якоїзробле-ний постріл, тим інтенсивніший і густіший наліт кіптяви, і менший радіус їх поширення. Кіптява в таких випадках особливо густо розташована в центрі і більш розріджено — на периферії, де вона внаслідок цього менш темна. Утворюється неначе дві зони кіптяви — центральна і периферична, між якими є світліший простір, майже не вкритий кіптявою. Такий пошаровий розподіл кіптяви залежить від вихору газів, що виникають під час пострілу. Уразі перпендикулярного до тіла положення зброї кіптява і порошинки розташовуються у вигляді кола діаметром до 3-5 см, при пострілі під кутом — у вигляді овалу або напівовалу. При пострілах із автомата АК-74 (калібр 5,45 мм) під гострим кутом кіптява біля вхідного отво­ру розподіляється у вигляді п'ятилисника з трьома на-півовалами зверху і двома знизу, що зумовлене наяв­ністю отворів у передній камері автомата дульного гальма.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 351; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!