Список рекомендованої літератури



 

1 Українська культура в європейському контексті / Ю.П. Богуцький, В.П. Андрущенко, Ж.О. Безвершук, Л.М. Ново-хатько; за ред. Ю.П. Богуцького. – К.: Знання, 2007. – С. 74-77; 131, 174-176; 310-311; 327-336.

2 Історія світової культури / під заг. ред. М.В. Дєдкова. – Запоріжжя: Дике Поле, 2009. – С. 246-248; 276; 316.

3 Історія української культури: У 5-ти тт. – Т.5, Кн.1 Українська культура ХХ – початку ХХІ ст. – К.: Наукова думка, 2011. - С. 10, 47, 83-86, 88; 113-183; 329.

4 Кордон М.Ф. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій / М.Ф. Кордон. – К.: ЦУЛ, 2003. – С. 295-304; 366-367; 401-402.

5 http://uk.wikipedia.org/wiki/Києво-Могилянська_ академія_(1659—1817)

6 http://uk.wikipedia.org/wiki/Леся_Українка

7 Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В. Попович. – К.: АртЕк, 1998. – С. 248-254; 510-514; 608-609.

8 Субтельний О. Україна: історія/ О. Субтельний. – К.: Либідь, 1991. – С. 177-178; 269.


Варіант 27

1. Значення прикладного та образотворчого мистецтва доби Галицько-Волинського князівства.

2. Стан наукових знань в Україні у XVI-XVIII ст.

3. Значення творчості Івана Франка для української культури.

4. Вплив політики "ждановщини" на розвиток української культури.

5. Розвиток сучасної української літератури.

Список рекомендованої літератури

 

1 Українська культура в європейському контексті / Ю.П. Богуцький, В.П. Андрущенко, Ж.О. Безвершук, Л.М. Ново-хатько; за ред. Ю.П. Богуцького. – К.: Знання, 2007. – С. 86-88; 125-126, 175-176, 190; 256-257, 311; 338-339.

2 Бойко А. Історія України // http://ebk.net.ua/Book/history/ boyko_iu/chapter15/1508.htm

3 Історія світової культури / під заг. ред. М.В. Дєдкова. – Запоріжжя: Дике Поле, 2009. – С. 247-250; 281; 319-320; 332-333.

4 Історія української культури: У 5-ти тт. – Т.5, Кн.1 Українська культура ХХ – початку ХХІ ст. – К.: Наукова думка, 2011. - С. 9, 10, 26, 33, 35-38, 44, 51, 53—56, 61, 83, 87, 89, 94, 265; 195-198; 239-240.

5 Кордон М.Ф. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій / М.Ф. Кордон. – К.: ЦУЛ, 2003. – С. 269-274, 279-281; 367-368; 417-419; 432.

6 Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В. Попович. – К.: АртЕк, 1998. – С. 197-200; 483-489; 643-647.

7 Субтельний О. Україна: історія / О. Субтельний. – К.: Либідь, 1991. – С. 178-181; 287; 428-430.

8 http://uk.wikipedia.org/wiki/Франко_Іван_Якович

 


Варіант 28

1. Найвидатніший літературний твір Київської Русі – "Слово о полку Ігоревім".

2. Становище освіти в Україні у XVI-XVIII ст.

3. Значення творчості Павла Тичини для української культури.

4. Українська народна творчість періоду Другої світової війни.

5. Державно-правове ставлення до української культури за доби незалежності.

Список рекомендованої літератури

 

1 Українська культура в європейському контексті / Ю.П. Богуцький, В.П. Андрущенко, Ж.О. Безвершук, Л.М. Ново-хатько; за ред. Ю.П. Богуцького. – К.: Знання, 2007. – С. 55; 174-176; 362-376.

2 Жулинський М. Рік 120-го ювілею Павла Тичини не став роком осягнення його творчості // http://www.ukrinform.ua/ukr/order/ ?id=1041814

3 Історія світової культури / під заг. ред. М.В. Дєдкова. – Запоріжжя: Дике Поле, 2009. – С. 231-232; 239-240, 246-248; 323; 328-329.

4 Історія української культури: У 5-ти тт. – Т.5, Кн.1 Українська культура ХХ – початку ХХІ ст. – К.: Наукова думка, 2011. – С. 15, 47, 89, 91-92, 98, 102, 103, 111, 134, 136, 141, 192-193, 285; 232-256; 322-325.

5 Кордон М.Ф. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій / М.Ф. Кордон. – К.: ЦУЛ, 2003. – С. 257-258; 271-282, 295-305; 397, 421; 429-430; 434-435.

6 Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В. Попович. – К.: АртЕк, 1998. – С. 117-119; 176-179, 246-249; 700-703.

7 Субтельний О. Україна: історія / О. Субтельний. – К.: Либідь, 1991. – С. 58; 141-143, 177-179; 343-344.

8 http://www.poetryclub.com.ua/metrs.php?id=127&type=biogr

 


Варіант 29

1. Характерні риси та історичні приклади мозаїки часів Київської Русі.

2. Розвиток української науки у ХІХ ст.

3. Розвиток української музики у 1920-1930‑ті рр.

4. Мовна політика радянської влади.

5. Розвиток сучасного українського театру.

Список рекомендованої літератури

 

1 Українська культура в європейському контексті / Ю.П. Богуцький, В.П. Андрущенко, Ж.О. Безвершук, Л.М. Ново-хатько; за ред. Ю.П. Богуцького. – К.: Знання, 2007. – С. 64-70; 231-241; 341; 379-381.

2 Історія світової культури / під заг. ред. М.В. Дєдкова. – Запоріжжя: Дике Поле, 2009. – С. 227; 267-268; 317-318; 310-311, 319-329; 334-336.

3 Історія української культури: У 5-ти тт. – Т.5, Кн.1 Українська культура ХХ – початку ХХІ ст. – К.: Наукова думка, 2011. - С. 136; 265-286.

4 Кордон М.Ф. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій / М.Ф. Кордон. – К.: ЦУЛ, 2003. – С. 250; 326-330, 351-354; 402; 393-396, 402-410.

5 Тєвікова О. Русифікаторська політика радянської влади в галузі освіти в роки тимчасової лібералізації тоталітарної системи // http://vuzlib.com/content/view/1662/52/

6 Шпорлюк Р. Імперія та нації (з історичного досвіду України, Росії, Польщі та Білорусі). – К., 2000 // http://litopys.org.ua/sporl/sh03.htm

7 Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В. Попович. – К.: АртЕк, 1998. – С. 102; 448-453; 572-587.

8 Субтельний О. Україна: історія / О. Субтельний. – К.: Либідь, 1991. – С. 57; 267-268; 364-365, 367-368, 428-430, 450-454.

 


Варіант 30

1. Архітектурна майстерність доби Галицько-Волинського князівства.

2. Архітектурні шедеври козацької доби.

3. Розвиток української літератури першої половини ХІХ ст.

4. Наукова діяльність Бориса Патона.

5. Сучасна ситуація з охорони культурної спадщини минулого.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 215; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!