Список рекомендованої літератури 

1 Українська культура в європейському контексті / Ю.П. Богуцький, В.П. Андрущенко, Ж.О. Безвершук, Л.М. Ново-хатько; за ред. Ю.П. Богуцького. – К.: Знання, 2007. – С. 83-86; 234; 334-336; 365.

2 Історія світової культури / під заг. ред. М.В. Дєдкова. – Запоріжжя: Дике Поле, 2009. – С. 258; 262; 315-316.

3 Історія України / під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернативи, 1997. – С. 166-167.

4 Історія української культури: У 5-ти тт. – Т.5, Кн.1 Українська культура ХХ – початку ХХІ ст. – К.: Наукова думка, 2011. – С. 136; 255.

5 Кордон М.Ф. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій. – К.: ЦУЛ, 2003. – С. 331-334; 399-400.

6 Кузякіна Н. Олександр Довженко та Лесь Курбас // Дніпро. – 1994. - №9-10. – С. 38-44 (Наталя Кузякіна: Автопортрет, інтерв’ю, статті з історії і теорії драми / Упор. В.П. Саєнко. – Дрогобич: Відродження, 2010. – С. 88-99.).

7 Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В.Попович. – К.: АртЕк, 1998. – С. 589.

8 Субтельний О. Україна: історія / О. Субтельний. – К.: Либідь, 1991. – С. 216-217; 344-345.

9 http://www.newacropolis.org.ua/ua/study/conference/?thesis=4198

10 http://www.history.vn.ua/article/124.html

 


Варіант 10

1. Характеристика зародження законодавства у Київській Русі.

2. Навчання українських студентів за кордоном у XVI-XVII ст.

3. Розвиток української драматургії другої половини ХІХ ст.

4. Становище українського кінематографа 1960-1980-х рр.

5. Становище музеїв у сучасній Україні.

Список рекомендованої літератури

 

1 Українська культура в європейському контексті / Ю.П. Богуцький, В.П. Андрущенко, Ж.О. Безвершук, Л.М. Ново-хатько; за ред. Ю.П. Богуцького. – К.: Знання, 2007. – С. 60; 123-126; 262-264; 342; 388-395.

2 Історія світової культури / під заг. ред. М.В. Дєдкова. – Запоріжжя: Дике Поле, 2009. – С. 234; 238-239; 280-281; 324; 340.

3 Історія України / під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернативи, 1997. – С. 32-33.

4 Історія української культури: У 5-ти тт. – Т.5, Кн.1 Українська культура ХХ – початку ХХІ ст. – К.: Наукова думка, 2011. – С. 210-211; 248-250.

5 Кордон М.Ф. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій / М.Ф. Кордон. – К.: ЦУЛ, 2003. – С. 268-271; 369-370.

6 Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В. Попович. – К.: АртЕк, 1998. – С. 83-87; 173-174; 456; 712-714.

7 Субтельний О. Україна: історія / О. Субтельний. – К.: Либідь, 1991. – С. 44-47.

8 http://www.history.vn.ua/book/dovidnik2/73.html

9 http://ebk.net.ua/Book/history/boyko_iu/chapter9/904.htm


Варіант 11

1. Процес християнізації язичницької Русі.

2. Творчість українських полемістів XV‑XVIІ ст.

3. Характерні риси розвитку вищої освіти в Україні у ХІХ ст.

4. Розвиток історичної науки в УСРР у 1930‑ті рр.

5. Розвиток образотворчого мистецтва у 1980-1990 рр.

 

 

Список рекомендованої літератури

 

1 Українська культура в європейському контексті / Ю.П. Богуцький, В.П. Андрущенко, Ж.О. Безвершук, Л.М. Ново-хатько; за ред. Ю.П. Богуцького. – К.: Знання, 2007. – С. 47-52; 123-126; 235-238.

2 Історія світової культури / під заг. ред. М.В. Дєдкова. – Запоріжжя: Дике Поле, 2009. – С. 225-226; 241-242; 263-267; 339-340.

3 Історія України / під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернативи, 1997. – С. 30-31; 391.

4 Історія української культури: У 5-ти тт. – Т.5, Кн.1 Українська культура ХХ – початку ХХІ ст. – К.: Наукова думка, 2011. – С. 164-166; 501-508.

5 Кордон М.Ф. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій / М.Ф. Кордон. – К.: ЦУЛ, 2003. – С. 248-249; 282-285; 325-330.

6 Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В. Попович. – К.: АртЕк, 1998. – С. 81-83; 181-184; 317-323; 597-599.

7 Субтельний О. Україна: історія / О. Субтельний. – К.: Либідь, 1991. – С. 42-43; 95-96; 202.

8 Охрещення Русі / http://history.vn.ua/book/dovidnik2/43.html /

9 Полемічналітература/http://history.vn.ua/book/dovidnik2/166.html


Варіант 12

1. Язичницька міфологія і культи східних слов’ян.

2. Історичні обставини розвитку української культури у XIV – першій половині XVII ст.

3. Український портретний живопис XVII-XVIII ст.

4. Розвиток української народної кераміки упродовж ХХ ст.

5. Розвиток скульптури за доби незалежності в Україні.

Список рекомендованої літератури

 

1 Українська культура в європейському контексті / Ю.П. Богуцький, В.П. Андрущенко, Ж.О. Безвершук, Л.М. Ново-хатько; за ред. Ю.П. Богуцького. – К.: Знання, 2007. – С. 119-134, 166-177; 193-196; 382-383.

2 Давня історія України: Навч. посібник: У 2 кн. / П.П. Толочко та ін. – К.: Либідь, 1994. - Кн.2. – С. 66-69.

3 Історія світової культури / під заг. ред. М.В. Дєдкова. – Запоріжжя: Дике Поле, 2009. – С. 222-223; 237-238; 240-241; 254-255.

4 Історія української культури: У 5-ти тт. – Т.5, Кн.1 Українська культура ХХ – початку ХХІ ст.. – К.: Наукова думка, 2011. – С. 508-509, 522-526; 596-603.

5 Кордон М.Ф. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій / М.Ф. Кордон. – К.: ЦУЛ, 2003. – С. 244-246; 266-268; 322.

6 Котляр М.Ф. Русь язичницька. Біля витоків східнослов’янської цивілізації / М.Ф. Котляр. – К., 1993.

7 Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В. Попович. – К.: АртЕк, 1998. – С. 38-55.

8 Субтельний О. Україна: історія / О. Субтельний. – К.: Либідь, 1991. – С. 70-78.

9 Пантеон язичницьких богів / http://history.vn.ua/book/dovidnik2/ 39.html /


Варіант 13

1. Матеріальної культура доби Київської Русі.

2. Творчість першого письменника-полеміста Герасима Смотрицького.

3. Характерні особливості українського культурного розвитку у ХІХ ст.

4. Розвиток писанкарства за новітніх часів.

5. Становище сучасного українського кінематографу.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 199; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!