Розробка стратегії інформаційно-аналітичного дослідження.5. Особливості організації інформаційного моніторингу.

6. Автоматизовані системи інформаційного моніторинга.

7. Структура аналітичних документів.

Питання до семінарського заняття:

1. Поняття, види, форми і завдання інформаційно-аналітичної роботи.

2. Підстави для проведення досліджень.

3. Стратегія аналітичної роботи (головні принципи).

4. Етапи інформаційно-аналітичних досліджень. Їх значення, суть та застосування.

5. Стандартна та проблемна ситуація.

6. Стадії творчого мислення, їх зв’язок з етапами інформаційної роботи.

7. Оцінка надійності та достовірності інформації. Способи уточнення інформації. Верефікація.

8. Особливості організації інформаційного моніторингу ситуації.

9. Базова структура аналітичних документів.

Література

Основна

1 Кушнаренко Н.Н. Новий етап інституалізації науки про документ // Студії з архівної справи та документознавства.- 2004 - № 12. – С. 126-129.

 

2. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

 

3. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

 

4. Палеха Ю.І. Загальне документознавство К.: Ліра.– 2009. -2009. 393с.

5.Ходаков В.Є., Пилипенко М.В. Вступ до комп’ютерних наук.К.: Центр навчальної літератури. 2005. – 496 с.

6. Палеха Ю.І. Організаційна та управлінська культура. К. ЄУ 2004. – С. 44-50.

Додаткова:

7. Анохин А. М. Политическое знание: науковедческий анализ.-М.: ЗНАК, 2001.—98с.

8. Морозов А. О., Косолапов В. Л. Інформаційно-аналітичні технології підтримки прийняття рішень на основі регіонального соціально-економічного моніторингу. – К.: Наукова думка, 2002. — 234 с.

 


Дата добавления: 2018-05-02; просмотров: 197; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!