Тема № 6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення адміністративно-територіального округу у надзвичайних ситуаціях 

Питання індивідуальних контрольних робіт.

1. Законодавчі та нормативні акти, що регламентують безпеку життєдіяльності:

А) Конституція України;

Б) Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

В) Закон України «Про охорону земель»;

Г) Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;

Д) Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»;

Є) Закон України «Про тваринний світ»;

Ж) Закон України «Про рослинний світ».

2. «Положення про єдину державну систему цивільного захисту» (Постанова КМУ від 09.01.2014 р. № 11):

А) Єдина державна система цивільного захисту (ЄДСЦЗ). Основні терміни, що вживаються у«Положенні про ЄДСЦЗ» ;

Б) Основні завдання єдиної державної системи цивільного захисту, які визначені у статті 8 Кодексу цивільного захисту України;

В) Керівництво та загальна структура єдиної державної системи цивільного захисту. Режими функціонування ЄДСЦЗ;

Г) Органи управління та сили цивільного захисту єдиної державної системи цивільного захисту;

Д) Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків згідно Положення «Про ЄДСЦЗ».

3. Функціональні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

А) Функціональні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. Перелік центральних органів виконавчої влади, що створюють функціональні підсистеми згідно Положення «Про ЄДСЦЗ»;

Б) Територіальні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. Місцеві та об’єктові ланки територіальної підсистеми;

В) Сили і засоби територіальних підсистем єдиної державної системи.

4. Координуючі органи єдиної державної системи цивільного захисту:

А) На загальнодержавному рівні;

Б) На регіональному рівні;

В) На місцевому рівні;

Г) На об'єктному рівні.

5. Державні нормативні акти запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій:

А) Кодекс цивільного захисту України. Основні положення глави 1. (2 жовтня 2012 р.)

Б) Постанова Кабінету Міністрів України «Про єдину державну систему цивільного захисту» від 09.01.2014 р. № 11.

В) Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану»;

Г) Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану».

6. План реагування на надзвичайні ситуації об’єктового рівня:

А) Загальні визначення плану. Організація і порядок виконання заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій (аварій) на об’єкті;

Б) Організація і порядок виконання заходів при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій (аварій) на об’єкті;

В) Сили і засоби, що залучаються для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (аварій) на об’єкті;

Г) Організація забезпечення дій сил і засобів, що залучаються для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (аварій) на об’єкті;

Д) Організація управління і зв’язку після ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (аварій) на об’єкті;

 7. Превентивні та ситуаційні норми:

А) Експертиза технологічної безпеки виробничих процесів та експлуатаційної надійності об’єктів;

Б) Ліцензування технологічної безпеки виробничих процесів та експлуатаційної надійності об’єктів;

В) Сертифікація технологічної безпеки виробничих процесів та експлуатаційної надійності об’єктів;

Г) Аудит технологічної безпеки виробничих процесів та експлуатаційної надійності об’єктів;

Д) Підвищення технологічної безпеки виробничих процесів та експлуатаційної надійності об’єктів;

Є) Підготовка об’єктів економіки і систем життєзабезпечення до роботи в умовах НС.

Тема№ 7. Управління силами та засобами об`єкта господарювання під час надзвичайних ситуацій.

Питання індивідуальних контрольних робіт.

1. Принципи та заходи захисту в умовах надзвичайної ситуації:

А) Організаційні та правові основи захисту громадян України, об’єктів виробничого та соціального призначення, довкілля від НС техногенного і природного характеру;

Б) Сили та засоби захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру;

В) Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

Г) Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.

2. Основні заходи у сфері захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру:

А) Інформування та оповіщення. Спостереження;

Б) Укриття в захисних спорудах.

В) Евакуаційні заходи;

Г) Інженерний захист;

Д) Медичний захист;

Є) Біологічний захист;

Ж) Радіаційний і хімічний захист.

3. Правила поведінки і дії населення під час стихійного лиха:

А) Землетруси;

Б) Ураган (смерч, гроза, злива);

В) Снігові замети (хуртовина);

Г) Зсуви;

Д) Повінь (паводок, підтоплення, катастрофічне затоплення);

Є) Заходи обережності під час ліквідації наслідків стихійного лиха.

4. Дія населення і правила поведінки при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах:

А) Дія населення при оповіщенні про хімічне зараження;

Б) Дія населення при аваріях на залізничному і автомобільному транспорті при перевезенні небезпечних вантажів;

В) Надання медичної допомоги при ураженні сильнодіючими отруйними речовинами.

5. Дії населення і правила поведінки при аваріях на атомних енергетичних установках:

А) Дії населення при оповіщенні про радіоактивне зараження навколишнього середовища;

Б) Дія населення при проживанні на місцевості з підвищеним радіаційним фоном. Захист органів дихання і покровів шкіри;

В) Захист житла, джерел води і продуктів харчування;

Г) Дотримання правил радіаційної безпеки і особистої гігієни.

6. Правила поведінки і дії населення при пожежах:

А) У випадку виявлення пожежі;

Б) Якщо пожежа застала вас у приміщенні;

В) Якщо ви опинилися у приміщенні, відрізаним від основних шляхів евакуації вогнем, димом, високою температурою;

Г) Евакуація майна з приміщень будинку.

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 113;