Тема № 3.1. Техногенні небезпеки та їх наслідкиПитання для виконання індивідуальних контрольних завдань

(під час самостійної підготовки)

Оформлення індивідуального контрольного завдання

- титульна сторінка;

       - основна частина (вказати законодавчі та нормативно-правові акти, приклади небезпек);

       - висновок;

       - список літератури (2-3 джерела).

Список літератури повинен містити перелік літературних джерел які вивчаються в процесі дослідження проблеми, офіційні законодавчі (нормативні) акти, а також спеціальні, періодичні, методичні, статистичні та інші матеріали. Обсяг індивідуального контрольного завдання складає 4 – 5 сторінок.

Оформлення титульного листа індивідуального

Контрольного завдання.

Додаток 1

  Миколаївський національний аграрний університет Кафедра методики професійного навчання     Індивідуальне контрольне завдання з теми № 1 Тема: «Навколишнє середовище життєдіяльності людини. Загальні поняття про навколишнє середовище життєдіяльності людини» з дисципліни «Безпека життєдіяльності»                                                                                            Виконав:                                                                                          студент групи Т 2/1                                                                                          Іванов І.І.                                                                                          Перевірив:                                                                                           ст. викл. Петров І.В.     Миколаїв 2017  

Модуль № 1. Безпека життєдіяльності людини у середовищі існування.

Тема № 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності. Ризик, як кількісна оцінка небезпек.

 

Питання індивідуальних контрольних робіт.

1. Навколишнє середовище життєдіяльності людини:

А) Загальні поняття про навколишнє середовище життєдіяльності людини;

Б) Природна сфера навколишнього середовища життєдіяльності людини;

В) Техногенна сфера навколишнього середовища життєдіяльності людини;

Г) Відносини людини з природою, технікою та суспільством.

2. Навчальні дисципліни, які пов`язані з питаннями безпеки:

А) Гуманітарні науки;

Б) Природничі науки;

В) Інженерні науки;

Г) Науки про людину;

Д) Науки про суспільство.

3. Генеалогічне дерево знань у сфері безпеки життєдіяльності:

А) Охорона праці;

Б) Гігієна праці;

В) Пожежна безпека;

Г) Інженерна психологія;

Д) Цивільний захист.

4. Основні поняття та визначення дисципліни «Безпека життєдіяльності»:

А) Життєдіяльність;

Б) Безпека;

В) Небезпека;

Г) Ризик.

5. Аксіоми безпеки життєдіяльності:

А) Техногенні небезпеки, джерела технічних небезпек, дія їх в просторі і в часі;

Б) Негативний вплив техногенних небезпек на людину й природне середовище, суспільство;

В) Захист від техногенних небезпек.

6. Методологічна основа безпеки життєдіяльності:

А) Системно-структурний підхід як головний методологічний принцип БЖД;

Б) Метод спроб та помилок;

В) Системний аналіз безпеки як метод дослідження;

Г) Актуальність проблем БЖД.

7. Ризик як оцінка небезпеки:

А) Квантифікація небезпеки;

Б) Категорії серйозності небезпек;

В) Алгоритм класифікації надзвичайної ситуації;

Г) Класифікація надзвичайних ситуацій за походженням;

Д) Державної системи класифікації i кодування техніко-економічної та соціальної інформації в Україні.

Тема № 2. Небезпеки природного середовища.

Питання індивідуальних контрольних робіт.

1. Природне середовище і її забруднення:

А) Забруднення атмосфери;

Б) Забруднення води;

В) Забруднення землі.

2. Екологічна криза та її наслідки:

А) Екологічна безпека;

Б) Фактори екологічної небезпеки;

В) Джерела екологічної небезпеки;

Г) Наслідки екологічної небезпеки.

3. Небезпечні метеорологічні явища:

А) Сильні зливи, град;

Б) Сильна спека, суховії, посухи;

В) Урагани, циклони, шквали, смерчі;

Г) Пилові бурі, сильні тумани;

Д) Сильні заметілі, снігові заноси;

Є) Значні ожеледі, сильний мороз.

4. Небезпечне геологічне явище:

А) Вулканізм, природа та характер виникнення;

Б) Зсуви ґрунту: причини, класифікація, природа виникнення;

В) Осипи, обвали;

Г) Абразія, осідання земної поверхні в результаті карсту.

5. Землетруси:

А) Природа та характер землетрусів;

Б) Найсильніші землетруси з початку 20 століття та їх кратка характеристика;

В) Оцінка сили землетрусу;

Г) Зона Вранча і її вплив на Україну.

6. Гідрологічні процеси і явища;

А) Затоплення, повені;

Б) Цунамі;

В) Селевий потік;

Г) Затори, зажори;

Д) Підвищення рівня ґрунтових вод.

7. Фактори природних пожеж:

А) Лісові пожежі;

Б) Торф'яні пожежі;

В) Степові пожежі.

8. Біологічні небезпеки:

А) Епідемії;

Б) Епізоотія;

В) Епіфітотія.

 

Тема № 3.1. Техногенні небезпеки та їх наслідки.

 

Питання індивідуальних контрольних робіт.

1. Характеристика техногенних небезпек:

А) Загальні поняття техногенних небезпек. Базова класифікація НС техногенного характеру;

Б) Наслідки впливу техногенних небезпек на природне середовище;

В) Техногенні небезпеки в економіці України;

Г) Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

2. Фізичні вражаючи фактори техногенних небезпек:

А) Шум;

Б) Дія шуму на організм людини;

В) Вібрація;

Г) Дія вібрації на організм людини.

3. Іонізуючі випромінювання:

А) Природні джерела іонізуючого опромінення;

Б) Штучні джерела іонізуючого опромінення;

В) Електромагнітне (фотонне) іонізуюче випромінювання;

Г) Корпускулярне іонізуюче випромінювання.

4. Електричний струм:

А) Електричний струм - найрозповсюджена небезпека;

Б) Причини ураження електричним струмом;

В) Вимоги до заходів захисту від електричного струму;

Г) Наслідки ураження людини електричним струмом.

5. Хімічні вражаючи фактори техногенних небезпек:

А) Промислові отрути;

Б) Отрутохімікати;

В) Лікарські препарати;

Г) Хімічні речовини побуту;

Д) Хімічна зброя.

6. Промислові аварії, катастрофи та їх наслідки:

А) Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин;

Б) Аварії з викидом радіоактивних речовин в навколишнє середовище;

В) Пожежі та вибухи;

Г) Аварії на транспорті.

7. Небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних комунікаціях:

А) Небезпечні події на залізничномутранспорті;

Б) Небезпечні події на автомобільному транспорті;

В) Небезпечні події на судах (пасажирських, вантажних);

Г) Небезпечні події на авіаційному транспорті.

8. Гідродинамічні об’єкти і їх призначення:

А) Прориви гребель (дамб, шлюзів) з утворенням хвиль прориву та катастрофічних затоплень або з утворенням проривного наводку;

Б) Аварійні спрацювання водосховищ ГЕС у зв'язку із загрозою прориву гідроспоруди;

В) Підтоплення значних територій як результат без господарського ставлення до їх освоєння.


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 261; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!