ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ НЕФРИТИЧНОГО СИНДРОМУ ГН 

3.1. Клінічні критерії:

макрогематурія чи гемоглобінурія

артеріальна гіпертензія

набряки

3.2. Параклінічні критерії:

гіпергамаглобулінемія

екскреція білку >0,2-1,0 г/доба

Основні можливі клінічні прояви

початок - поступовий з наростанням симптомів або за 7-21 день до появи перших ознак - причинний фактор (інфекція, сенсибілізація, вакцинація, введення білкових препаратів, переохолодження, стрес, тощо)

симптоми інтоксикації

олігурія

абдомінальний синдром

біль в попереку

інтестінальний синдром

гіпертермія

порушення сечопуску

артралгії

висипка

Можливі лабораторні ознаки

аналіз крові

клінічний (збільшення ШЗЕ, лейкоцитоз зрушення лейкоцитарної формули вліво)

біохімічний (диспротеїнемія, гіперкоагуляція, азотемія)

імунологічний (зменшення С3-фракції комплемента, зростання Ig G, M, кріоглобулінемія, виявлення антистрептококових антитіл, позитивний стрептозімний тест)

Аналіз сечі

еритроцитурія (макрогематурія, мікрогематурія; значна - >100 еритроцитів в полі зору, помірна - 25-100 еритроцитів в полі зору, незначна - <15-20 еритроцитів в полі зору), гемоглобінурія

абактеріальна лейкоцитурія

зміна питомої ваги (гіперстенурія при значній протеїнурії чи макрогематурії, гіпостенурія при порушенні функції нирок)

циліндрурія

 

НЕФРОТИЧНИЙ СИНДРОМ ГН

Клінічно розрізняють

· повний і неповний НС (відсутність 1-2 ознак),

· чистий і змішаний (з гематурією і/чи гіпертензією).

Перебіг ГН може бути

циклічним (зміна всіх стадій послідовно - при гострому ГН),

рецидивуючим (зі спонтанними чи медикаментозно обумовленими ремісіями різної тривалості):

рідкорецидивуючий - <2 рецидивів за 6 місяців від початку первинної терапії,

часторецидивуючий - >2 рецидивів за 6 місяців від початку програмної терапії,

торпідним (з повільним прогресуванням процесу),

прогресуючим (з розвитком хронічної ниркової недостатності протягом 2-5 років).

Морфологічно НС може бути представлено

хворобою мінімальних змін,

фокально-сегментарним гломерулосклерозом,

мембранозною нефропатією,

мезангіопроліферативним ГН, 

фібропластичним ГН,

мембранозно-проліферативним ГН,

мезангіокапілярним ГН,

екстракапілярним ГН, тощо.

Відрізняють

первинний НС (самостійні, первинні пошкодження клубочків, становить 65-70% всіх випадків) та

НС, обумовлений великою групою вроджених, спадкових чи набутих захворювань - дифузними захворюваннями сполучної тканини, системними васкулітами, нирковим дизембріогенезом, хворобами обміну речовин, інфекційними захворюваннями, амілоїдозом, тромбозом ниркових вен, тощо.

В залежності від реакції на глюкокортикоїди (ГК), що використовуються в програмній терапії НС, визначають

гормоночутливий варіант - досягнення клініко-лабораторної ремісії на 2-4 тижні лікування максимальними дозами,

частково гормоночутливий (пізня гормоночутливість) - досягнення часткової ремісії після 8 тижнів лікування на підтримуючих дозах препаратів,

гормонорезистентний - відсутність ремісії на фоні лікування і після його закінчення,       

гормононегативний - погіршення клініко-лабораторних показників на фоні лікування,

гормонозалежний - рецидив на фоні лікування чи після його завершення.

Приклад формування клінічного діагнозу:

гострий гломерулонефрит, нефротичний синдром з гематурією, період розгорнутих клінічних проявів, з порушенням функції нирок;

хронічний гломерулонефрит, змішана форма, торпідний перебіг, без порушення функції нирок.

При формуванні заключного діагнозу обов`язково уточнюється

чутливість до глюкокортикоїдної терапії,

первинність процесу,

морфологічний діагноз (за наявності морфобіопсії).

 

ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ

4.1. Клінічні критерії:

набряки

4.2. Параклінічні критерії:

гіподиспротеїнемія

гіпопротеїнемія

гіпоальбумінемія <25 г/л

гіпер-альфа-2-глобулінемія

гіперхолестерінемія

збільшення рівня загальних ліпідів крові

добова екскреція білку із сечею >2-5 г або 50 мг/кг, або 1 г/кв.м

Основні можливі клінічні прояви

початок - поступовий з наростанням симптомів або за 7-21 день до появи перших симптомів - причинний фактор (інфекція, вакцинація, введення білкових препаратів, масивна сенсибілізація, переохолодження, тощо)

симптоми інтоксикації

олігурія

артеріальна гіпертензія

абдомінальний синдром

біль у попереку

інтестінальний синдром

гіпертермія

порушення сечопуску

арталгії

висипка

Можливі лабораторні ознаки

аналіз крові

- клінічний (збільшення ШЗЕ, помірний лейкоцитоз, зрушення лейкоцитарної формули вліво)

- біохімічний (гіпогамаглобулінемія, збільшення В-ліпопротеїдів, гіперкоагуляція)

- імунологічний (зменшення С3-фракції комплемента)

Аналіз сечі

зміна питомої ваги сечі (гіперстенурія при значній протеїнурії, гіпостенурія при порушенні функції нирок)

циліндрурія

1. абактеріальна лейкоцитурія

2. еритроцитурія

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 95; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ