Знайомство з навчальним закладомДиректор загальноосвітнього закладу________________________________________

Зам. з навчально-методичної роботи_________________________________________

Зам. з виховної роботи_____________________________________________________

Вчитель-предметник______________________________________________________

Класний керівник_________________________________________________________

(ПІБ заповнюється повністю)

1. Із бесіди з членами адміністрації школи було з’ясовано, що:

1. Коротка історія навчального закладу і його сучасний стан|статок|.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Характеристика педагогічного і учнівського колективів навчального закладу (кадровий склад, контингент учнів, особливості мікрорайону)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Основні завдання|задачі| і напрямки|направлення| в роботи навчального закладу ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Матеріальна база________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Характеристика навчально-виховного процесу учбового закладу (особливості керівництва, контролю, використання інноваційних технологій або авторських програм, інше).________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5. Позаурочна робота (об'єднання учнів, наявність органів самоврядування, гурткова робота, інше|самоврядування|)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6. Труднощі, проблеми у навчально-виховній роботі.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Із бесіди з класним керівником _____________класу:7. Характеристика класного колективу (контингент учнів, рівень успішності, дисципліна, згуртованість колективу, традиції, коло інтересів)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________8. Основні актуальні напрямки виховної роботи з даним класним колективом________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________8. Проблеми у виховній роботі з класом________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9. Особливості робота з|із| батьками.       ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Графік проведення студентом-практикантом уроків та виховних заходів

Дата Клас Тема уроку
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Психолого-педагогічний аналіз уроку, який був відвіданий

1. Загальні відомості про урок|

ПІБ студента-практиканта ________________________________________________

Класс__________________________________________________________________

Предмет________________________________________________________________

Тема____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тип уроку _______________________________________________________________

Структура та зміст кожного етапу:

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
№п/п Елементи уроку Дидактичні завдання елементів уроку Зміст дидактичного елемента
1 Організаційний 1. Підготовка учнів до роботи на уроці. 2. Забезпечення умов для навчальної роботи: психологічний настрій учнів, організація робочих місць та інше.
2 Підготовка учнів до розв’язання завдань уроку 1. Ознайомлення школярів із завданнями, які вони повинні розв’язувати, доведення їх значущості для оволодіння знаннями, засобами діяльності, стимулювання пізнавальних інтересів учнів, актуалізація раніше засвоєних знань, умінь
3 Засвоєння нового навчального матеріалу 1. Забезпечення засвоєння школярами різних видів знань, оволодіння способами діяльності, їх закріплення
4 Перевірка засвоєння учнями нового матеріалу 1. Перевірка розуміння учнями змісту навчального матеріалу, зв’язків між поняттями, явищами, здійснення індивідуальної допомоги
5 Підведення підсумків уроку 1. Узагальнення елементів засвоєних знань, способів діяльності інтелектуального і практичного характеру, пред’явлення певної цілісності.
6 Домашнє завдання 1. Інформація про домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Зміст уроку

Місце теми уроку у навчальній програмі:____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Визначте цілі уроку:

- навчальна мета:_______________________________________________________

- розвиваюча мета______________________________________________________

- виховна мета:_________________________________________________________

Які закономірності та принципи навчання були проілюстровані під час уроку:_____

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Які методи та засоби навчання були використані вчителем:_____________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Які види навчання, види навчальної роботи були використані вчителем:__________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Визначте основні види контролю, які були застосовані на цьому уроці:___________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Характеристика діяльності учнів на уроці

Виявлення інтересу та уваги при вивченні нового матеріалу ___________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Активність на етапі засвоєння та закріплення нових знань _____________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дисципліна на протязі всього уроку_________________________________________

________________________________________________________________________

Характеристика діяльності вчителя на уроці

Особливості мови вчителя (виразність, емоційність та інше)____________________

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прийоми співпраці та співтворчості______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Прояв педагогічного такту_______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Як були враховані вікові та індивідуальні особливості учнів____________________

 

Робота з «важкими» та відстаючими учнями________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Результати уроку

Виконання плану уроку____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Досягнення цілей__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Сильні сторони уроку_____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Що можна змінити під час підготовки до уроку______________________________

________________________________________________________________________

План конспект залікового уроку

(План-конспект залікового уроку повинен бути затвердженим

за 2-3 дні до його проведення вчителем-предметником та керівником практики з фаху)

Предмет____________________________________________ Клас ________________

Тема уроку _____________________________________________________________

Мета уроку _____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________Завдання уроку:__________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тип уроку_______________________________________________________________

Обладнання______________________________________________________________

Література ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗМІСТ

(з виділенням структурних частин уроку)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Узгоджено:_________________ Затверджую: ________________________________

              (вчитель)                                       (керівник практики з фаху)

Оцінка: ___________________ Вчитель __________________(підпис)                               

          ___________________ Керівник практики з фаху ___________ (підпис)       

                                                                                                   


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 182; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!