РЕКОМЕНДОВАНИЙ Склад технічного звіту з обстеження та випробування моста 

Для попередніх та спеціальних обстежень обсяг робіт та склад технічного звіту може відрізнятись в залежності від конкретних задач обстеження.

Звіт про випробування моста, як правило, слід наводити у складі загального технічного звіту про обстеження та випробування моста. Допускається оформляти окремий технічний звіт про випробування моста, якщо обстеження у повному обсязі було виконане раніше і результати обстежень не суперечать технічному стану моста на час проведення випробування. У цьому випадку слід надати детальне посилання на звіт про обстеження моста і повторити у стислому вигляді основні результати та висновки звіту про обстеження споруди.

Технічний звіт повинен мати таку структуру:

Загальні відомості:

- завдання;

- мета обстеження і план робіт.

Опис транспортної споруди:

- загальні дані;

- прогонові будови;

- опорні частини;

- опори;

- мостове полотно та експлуатаційні пристрої;

- підходи до моста, регуляційні споруди,  підмостова зона;

- інші елементи та споруди.

Результати обстеження:

- по прогонових будовах;

- по опорних частинах;

- по опорах;

- по мостовому полотну;

- по підходах до мостів, регуляційних спорудах, підмостовій зоні. Інструментальна зйомка

Випробування моста:

- програма випробування;

- навантаження і вимірювальні прилади;

- результати статичних випробувань;

- результати динамічних випробувань;

- результати спеціальних випробувань.

Висновки та рекомендації.

Додатки.

Розділи, що передують розділу "Випробування моста", складаються з дотримання вимог, що входять до складу аналогічних розділів технічного звіту про обстеження моста.

Технічний звіт у своєму складі має містити такі розділи:

Загальні відомості

7.1.1Завдання:

- назва об'єкта;

- вид обстеження (попереднє, детальне, планове, спеціальне, маршрутне);

- задачі обстеження (випробування) (уточнення статичної схеми споруди, геометричних характеристик перерізів, пружних характеристик, несної здатності елементів, вплив дефектів, дослідження просторової роботи споруди тощо);

- посилання на затверджену програму випробування;

- перелік видів випробування (статичні, динамічні, спеціальні);

- перелік елементів споруди, що підлягають обстеженню (випробуванню);

- назва організації та співвиконавців, що виконали дане обстеження і випробування, дата виконання робіт;

- посилання на договір або інший документ, на підставі якого виконано обстеження і випробування;

- перелік попередніх обстежень і випробувань, найменування організацій та роки виконання робіт;

- склад бригади, що виконувала польові роботи.

У розділі "Завдання" слід наводити повну інформацію за всіма вищевказаними пунктами. У разі необхідності до розділу слід включати інші дані, обумовлені Замовником, або характеризують особливості виконання роботи.

7.1.2Мета обстеження і план робіт:

- формулювання мети обстеження (періодичне, спеціальне, для розроблення проекту реконструкції, ремонту, для встановлення вантажопідйомності тощо);

- перелік видів робіт, що були виконані в процесі обстеження;

- прийнята нумерація і позначення елементів споруди;

- якщо обстеження виконуються за затвердженою замовником програмою, то її слід навести в додатках до технічного звіту, а в цьому розділі дати відповідні посилання.

Опис транспортної споруди

7.2.1Загальні дані:

- опис місця розташування об'єкта (індекс та номер дороги, назва дороги, кілометр (в т.ч. координати GPS), найближчий населений пункт тощо);

- опис перешкоди, що перетинається (для мостів та естакад: ширина русла або балки, наявність судноплавства, наявність корчеходу; для шляхопроводів: кількість залізничних колій, наявність електрифікації, параметри автодороги; підмостові габарити по висоті і ширині, інші дані);

- тип споруди (рамна, балкова, ферма, арка тощо), поздовжня схема, умови розташування в плані і поздовжньому профілі, косина споруди, кут пересічення з перешкодою, інші дані;

- основні геометричні параметри споруди (довжина, габарит проїзної частини по ширині і висоті, ширина тротуарів, висота споруди);

- проектні навантаження (для мостів, що реконструйовані, вказати навантаження на стару і нову частини моста);

- відомості про проектну та будівельну організації;

- дані про роки забудови, реконструкції, останнього ремонту;

- стислий опис технології будівництва з позначенням відхилень від проектної документації і дефектів, які виникли на стадії будівництва;

- наявність в організації, що експлуатує споруду, проектної та технічної документації на споруду, вид документації;

- результати ознайомлення з проектною, виконавчою та експлуатаційною технічною документацію;

- відомості про пропуск транспортних засобів, габаритно-вагові параметри яких перевищують нормативні;

- наявність і характеристика технічних засобів організації дорожнього руху на підходах до моста;

- фотоілюстрації.

До загальних даних слід включати також дані про особливості експлуатації споруди, наявність комунікацій, режим пропуску повеней, іншу інформацію.

7.2.2Прогонові будови:

- вид прогонових будов, матеріал, типовий проект;

- детальний опис кожного типу прогонових будов (довжина, тип об'єднання збірних елементів, їх кількість і основні параметри);

- фотоілюстрації.

7.2.3Опорні частини:

- типи опорних частин;

- схема розміщення рухомих і нерухомих опорних частин;

- фотоілюстрації.

7.2.4Опори:

- детальний опис берегових і проміжних опор (тип, матеріал, основні геометричні параметри, статична схема);

- тип підферменників;

- фундаменти берегових і проміжних опор (тип, глибина закладання) з конкретним посиланням на джерело отриманої інформації.

- результати проміру глибин навколо опор;

- фотоілюстрації.

За відсутності необхідної проектної або технічної документації дані про тип фундаментів допускається вносити за результатами опитування корінних жителів або на підставі непрямих даних, які переконливо свідчать про тип фундаментів (пальові безростверкові опори, наявність скелі, ідентифікація опори з типовим проектом тощо). У разі відсутності будь-яких достовірних даних про тип фундаментів слід зробити відповідний запис і рекомендувати виконати, за необхідності, спеціальні обстеження фундаментів опор.

7.2.5Мостове полотно та експлуатаційні облаштування:

- опис типу мостового полотна (бордюрний або відкритий), тип покриття та його товщина;

- конструктивні шари мостового полотна, тип і матеріал гідроізоляційного шару;

- тип покриття, тип тротуарів, тип дорожнього та перильного огородження, висота огородження;

- схема водовідводу, водовідвідні пристрої;

- деформаційні шви;

- наявність температурно-нерозрізних прогонових будов та їх поздовжня схема. Тип шарнірного сполучення прогонових будов (по закладних деталях, по верхній полиці балок, по шпонках плит, по монолітній плиті проїзної частини);

- наявність інженерних комунікацій і освітлення, їх характеристика;

- фотоілюстрації.

За необхідності, товщина асфальтобетонного покриття на мосту встановлюється шляхом розкриття проїзної частини. За наявності гідроізоляційних прошарків, які знаходяться у задовільному стані, не слід руйнувати гідроізоляцію. У такому разі характеристики конструктивних шарів мостового полотна, що розташовані нижче, допускається встановлювати за проектною документацією або типовими проектами, які діяли на час будівництва (ремонту) споруди.

7.2.6Підходи до моста, регуляційні споруди, підмостова зона:

- опис підходів до моста;

- наявність і характеристика засобів організації дорожнього руху;

- опис регуляційних споруд, ділянок сполучення, стану русла;

- тип укріплення укосів конусів і регуляційних споруд, наявність і тип упору біля підошви укріплення;

- оцінка повноти розчищення заплав у районі мостового переходу;

- фотоілюстрації.

7.2.7Інші елементи та споруди

У даному розділі наводиться характеристика будівель, що побудовані у комплексі транспортної споруди, або в безпосередній близькості від неї (греблі, шандорні затвори, сходи, підстанції, службові приміщення). Ступінь деталізації обстеження цих споруд залежить від їх можливого впливу на технічні рішення з реконструкції або капітального ремонту моста і встановлюється замовником у програмі обстеження.

 

Результати обстеження

У розділі надається детальний опис усіх виявлених дефектів, а також відхилень від проектної документації і чинних нормативних документів. Слід визначати імовірну причину дефектів і оцінювати їх вплив на експлуатаційні характеристики споруди. За необхідності виконуються розрахунки несної здатності елементів споруди з урахуванням впливу дефектів. Обов'язково слід прогнозувати подальший розвиток дефектів і оцінювати при цьому залишковий ресурс елементів. По всіх значних дефектах слід надавати пропозиції щодо методів їх усунення.

За наявності матеріалів обстеження минулих років слід проводити порівняння ступеня розвитку дефектів, на підставі чого робити аргументовані прогнози щодо динаміки зниження вантажопідйомності та довговічності споруди.

За необхідності надати результати дослідження фізико-механічних характеристик використаних матеріалів в конструкціях споруди.

Розділ рекомендується поділяти на підрозділи відповідно до структури опису транспортної споруди. У підрозділах акцентувати увагу на опис таких результатів обстеження.

7.3.1По прогонових будовах

- у залізобетонних конструкціях виявлення тріщин із розкриттям, що перевищують допустимі величини;

- у металевих конструкціях виявлення тріщин у зонах концентрації напружень;

- встановлення характеру тріщин (технологічні, силові, усадочні, від втомленості, від корозії арматури тощо);

- порівняння величини розкриття тріщин із результатами обстежень минулих років;

- виявлення зон протікання води, характеристика бетону в цих зонах;

- у діафрагмових прогонових будовах стан зварних з'єднань;

- відшарування і руйнування захисного шару бетону;

- корозія робочої і конструктивної арматури (кількісна оцінка корозії);

- визначення класу (марки) бетону в стиснутих зонах;

- результати порівняння характеристик прогонових будов із даними обстежень минулих років;

- стан плити проїзної частини; оцінка втрати міцності бетону, оцінка карбонізації бетону, оцінка корозії арматури,

- фотоілюстрації дефектів.

7.3.2По опорних частинах:

- відповідність типу опорних частин статичній схемі прогонової будови;

- аналіз перекосу опорних частин з оцінкою надійності подальшої експлуатації;

- ступінь зносу матеріалу опорних частин;

- втрата рухомості опорних частин;

- розриви і розшарування гумово-металевих опорних частин;

- зіпсованість або відсутність захисних чохлів на комбінованих опорних частинах з фторопластовими прокладками;

- фотоілюстрації дефектів.

7.3.3По опорах:

- виявлення тріщин (швів) із розкриттям, що перевищують допустимі величини;

- встановлення характеру тріщин (технологічні, силові, усадочні, від корозії арматури тощо);

- порівняння величини тріщин із результатами обстежень минулих років;

- відшарування і руйнування захисного шару бетону;

- корозія робочої і конструктивної арматури (кількісна оцінка корозії);

- визначення класу (марки) бетону;

- результати порівняння характеристик опор із даними обстежень минулих років,

- розмиви біля фундаментів руслових опор;

- деформація опор внаслідок розмивів основи (просідання, похилення, зміщення в плані);

- зміщення стоянів внаслідок деформації конусів насипу (ознаки: защемлення деформаційних швів, відривання шафової стінки, перекіс опорних частин);

- сліди руйнування внаслідок льодоходу і корчеходу;

- фотоілюстрації дефектів.

7.3.4По мостовому полотну:

- дефекти дорожнього покриття (рівність, ямковість);

- відхилення від проектної товщини дорожнього одягу, оцінка додаткового навантаження на міст;

- дефекти гідроізоляції мостового полотна (зони та інтенсивність протікання);
     - дефекти плит шарнірного сполучення температурно-нерозрізних прогонових будов;

- дефекти конструкцій деформаційних швів (за можливості слід з'ясовувати строк експлуатації швів);

- оцінка працездатності системи організованого водовідведення з проїзної частини і тротуарів;

- визначення наявності і типу гідроізоляції під збірними тротуарними блоками;

- оцінка придатності збірних тротуарних блоків до подальшої експлуатації;

- невідповідність габариту проїзної частини вимогам норм проектування;

- - наявність дорожнього та перильного огородження на мосту і відповідність його чинним стандартам;

- стан вузлів кріплення стійок дорожнього огородження і перил до прогонових будов (тротуарів);

- стан конструкцій і вузлів кріплення комунікацій і щогл освітлення.

- фотоілюстрації дефектів.

7.3.5По підходах до мостів, по регуляційних спорудах та підмостовій зоні:

- технічний стан покриття дорожнього одягу;

-  наявність і тип дорожнього огородження та напрямних пристроїв на підходах, відповідність конструкції та розташування огородження чинним нормам;

- стан регуляційних споруд (конусів), засипки за стоянами, наявність розмивів, провалів, деформацій, руйнування кріплення;

- наявність і параметри перехідних плит на ділянках сполучення з підходами;

- наявність службових сходів на конусах;

- недоліки в організації водовідведення з проїзної частини на підходах до моста;

- руйнування упорних призм біля підошви укосів конусів і регуляційних дамб;

- режим пропуску повеней (підтоплення конструкцій мостів, переливи підходів, оцінка величини загального розмиву);

- характеристика місцевих розмивів біля конусів;

- наявність водовідвідних трубок над залізничними коліями або смугами руху автотранспорту, що розташовані по низу;

- достатність габаритів по висоті і ширині проїздів під шляхопроводами;

- фотоілюстрації дефектів.

Інструментальна зйомка

У розділі надається опис видів і складу робіт з інструментальної зйомки. Визначається характеристика параметрів траси в плані і поздовжньому профілі Здійснюється аналіз похилів і величин кривих, оцінюється відповідність їх чинним нормам.

Для мостових переходів проводиться аналіз величин загального та місцевих розмивів русла ріки.

Для прогонових будов приводиться аналіз будівельних підйомів, відповідність їх загальному поздовжньому профілю дороги.

Для опор наводяться характерні висотні відмітки, а також прив'язка контрольних точок, які характеризують положення опор у плані.

За наявності результатів зйомки минулих років інструментальну зйомку слід робити по тих самих точках і наводити інтегровані графіки за результатами всіх обстежень.

Графіки промірів глибин, прив'язка контрольних точок, поздовжні та поперечні профілі наводяться в додатках до технічного звіту.

Випробування моста

7.5.1Програма випробування:

- задачі випробування (уточнення статичної схеми споруди, геометричних характеристик перерізів, пружних характеристик, несної здатності елементів, вплив дефектів, дослідження просторової роботи споруди тощо);

- перелік видів випробування (статичні, динамічні, спеціальні);

- перелік елементів споруди, що підлягають випробуванню;

- посилання на затверджену детальну програму випробування.

7.5.2 Навантаження і вимірювальні прилади:

- тип і маса випробувального навантаження;

- схеми розстановки випробувального навантаження в поперечному і поздовжньому напрямках;

- послідовність завантаження елементів, режими пропуску навантаження по мосту при динамічних випробуваннях;

- схеми прикладання навантаження при спеціальних випробуваннях (несна здатність паль, стійкість конструкцій на перекидання, деформації від удару, руйнування елементів тощо);

- характеристика та схеми розміщення вимірювальних приладів та обладнання;

- фотоілюстрації.

7.5.3Результати статичних випробувань:

- визначення максимально допустимої величини випробувального навантаження для різних елементів мосту;

- порівняння інтенсивності випробувального навантаження з вимогами ДБН В.2.3-6;

- складання таблиць і графіків пружних і залишкових деформацій для елементів, що випробовуються;

- оцінка роботи конструкцій по співвідношенню виміряних пружних та залишкових деформацій;

- визначення коефіцієнтів поперечного розподілу навантаження для головних балок прогонових будов за результатами отриманих пружних деформацій;

- результати теоретичних розрахунків напружень і деформацій в елементах мосту від випробувального навантаження;

- визначення конструктивних коефіцієнтів для елементів, що випробовуються (відношення виміряних показників до розрахункових);

- порівняння величини конструктивних коефіцієнтів з нормативними величинами;

- порівняння результатів випробування з даними попередніх випробувань;

- фотоілюстрації.

7.5.4Результати динамічних випробувань:

- співвідношення результатів прогинів елементів при статичному і динамічному навантаженні, визначення динамічних коефіцієнтів в елементах від реальних рухомих навантажень;

- порівняння заміряних динамічних коефіцієнтів з коефіцієнтами, що враховані при проектуванні споруди;

- вимірювання частот і форм власних коливань основних елементів мосту;

- порівняння частот власних коливань з нормативними величинами;

- фотоілюстрації.

За необхідністю складається динамічний паспорт (див. додаток Д).

7.5.5Результати спеціальних випробувань

Спеціальні випробування виконуються у випадках, коли результатів обстежень і випробувань недостатньо для прийняття рішення про технічний стан мосту, його вантажопідйомність та залишковий ресурс елементів.

У розділі викладаються результати спеціальних випробувань відповідно до постановки питань у затвердженій робочій програмі.

У разі виконання лабораторних випробувань фізико-механічних і хімічних властивостей матеріалів до технічного звіту слід додати протоколи випробувань з посиланням на стандартні методики.

У разі використання нестандартного обладнання, або застосування індивідуальної методики, у розділі викладається суть методики і задачі, які мають бути вирішені відповідно до вимог робочої програми.

За результатами спеціальних випробувань слід отримувати дані, які дозволяють зробити аргументовані висновки про відповідність або невідповідність конструкцій мосту вимогам діючих норм.

Оцінка технічного стану

Оцінка технічного стану споруди є підсумковим етапом робіт з обстеження та випробування споруди і виконується на підставі аналізу всіх отриманих даних. Кожний висновок про характеристику технічного стану споруди і окремих елементів повинен бути аргументованим і мати посилання на дані, що наведені в технічному звіті. Кількісні і якісні показники технічного стану споруди (елементів) визначаються відповідно до чинних стандартів, нормативних документів або загальноприйнятих методик, посилання на які слід робити в технічному звіті обов'язково.

За результатами інструментальної зйомки виконується аналіз розвитку залишкових деформацій елементів споруди, робляться висновки про стійкість споруди, наявність прихованих дефектів, зниження несної здатності, втрату інших експлуатаційних характеристик.

Оцінка технічного стану здійснюється у такому обсязі:

- оцінка несної здатності елементів споруди з урахуванням дефектів;

- характеристика динаміки розвитку дефектів і оцінка залишкового ресурсу споруди в роках;

- оцінка надійності фундаментів опор, у тому числі за умови розрахункових розмивів;

- показники міцності бетону конструкцій;

- показники ступеня корозії металу і арматури;

- придатність або непридатність окремих елементів споруди для подальшої експлуатації.


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 921; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!