СЕКЦІЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ21 березня , 1430, ауд. 5225

22 березня , 1430, ауд. 5225


Голова секції: д. т. н., професор Дубовой В.М.
Секретар: д.т.н., професор Штовба С.Д.

1. Найцікавіші наукові результати 2012 року.
Дубовой В.М., д. т. н., професор.

2. Проблеми інноваційного розвитку. Метамоделі інноваційного розвитку.
Боровська Т.М., к. т. н., доцент.

3. Проектування комп'ютеризованих систем управління технологічними процесами в системі Trace Mode
Ковалюк О.О., к. т. н.

4. Засоби автоматизації підприємства MYTEC
Сторожук В.У., к.т.н.

5. Метод аналізу стійкості систем з логічними управляючими пристроями
Юхимчук М.С., асистент, науковий керівник – к. т. н., доцент Москвіна С.М.

6. Аналіз тенденцій розвитку оверлейних мереж.
Шелест В.С.,   аспірант,   науковий  керівник –  д. т. н.,   професор

Дубовой В.М.

7. Прийняття    рішень щодо   розвитку  інформаційних  систем в   умовах невизначеності.
Дерман   Г. Ю., аспірант,  науковий   керівник –  д. т. н.,   професор

Дубовой В.М.

8. Декомпозиція   задач   координації  рішень.
Байас М.,   аспірант ,   науковий  керівник –    д. т. н., професор

Дубовой В.М.

9. Оптимізація багатопродуктових виробництв на базі моделі згладжування.
Хомин  Є.  П.,  аспірант ,  науковий    керівник –  к. т. н.,    доцент

Боровська Т.М.

10. Критерії  прозорості   нечітких  баз   знань.
Мазуренко В.В., аспірант, науковий керівник – д. т. н., професор Штовба С.Д.

11. Принципи коректного стикування нечітких баз знань різних типів.
Нагорна А.В., аспірантка, науковий керівник – д. т. н., професор Штовба С.Д.

12. Дослідження методів управління на дослідницьких біогазових установках.
Северілов П. В., пошукач, науковий керівник – к. т. н., доцент

Боровська Т.М.

13. Архітектура інформаційної технології прийняття рішень у захисті рослин.
Сольський О., пошукач, науковий керівник – д. т. н., професор

Дубовой В.М.

14. Модель поведінки користувача у гіпертекстовому середовищі.
Москвін О.М., магістрант, науковий керівник – д. т. н., професор

Дубовой В.М.

15. Модель процесів в системах теплової обробки матеріалів
Білоконь С.А., магістрант, науковий керівник – к. т. н., доцент Москвіна С.М.

16. Інформаційна технологія прийняття рішень при управлінні розгалужено-циклічними технологічними процесами.
Пилипенко І.В., ст. гр. 3КСУА-12м, науковий керівник – д. т. н., професор Дубовой В.М.

17. Задачі  прийняття    рішень   під   час  тестування  програмних   засобів.
Гриценко М.О., ст. гр. 3КСУА-12м, науковий керівник – д. т. н., професор Штовба С.Д.

18. Ідентифікація   залежностей  в   наукових  мережах.
Гриценко М.О., ст. гр. 3КСУА-12м, науковий керівник – д. т. н., професор Штовба С.Д.

19. Ідентифікація залежностей на основі спільного застосування нечітких баз знань та нечітких регресійних рівнянь.
Яковенко А.А., ст. гр. 3КСУА-12м, науковий керівник – д. т. н., професор Штовба С.Д.

20. Формалізоване проектування нечітких баз знань для задач класифікації.
Контарев М.Г.,  ст. гр. 3СІ-09б,  науковий керівник – д. т. н.,  професор Штовба С.Д.

21. Формалізоване   проектування ієрархічних нечітких  баз знань.
Гумений А.М., Николюк М.В., ст. гр. 3СІ-09б, науковий керівник –

д. т. н., професор Штовба С.Д.

22. Комплекс    моделей  та  інтерфейсів  для  аналізу  ризиків  в  процесах розвитку на базі імітаційних моделей.
Маліночка А. О.,  ст. гр. 3СІ-09б,  науковий  керівник – к. т. н.,   доцент Боровська Т.М.

23. Комплекс моделей та інтерфейсів для підсистеми аналізу ефективності агроекологічних систем.
Дмитрик Ю. М., ст. гр. 3СІ-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент Боровська Т.М.

24. Моделювання систем класу «виробники, продукти, користувачі» при наявності запізнень.
Войчишин Є.В., ст. гр. 3КСУА-12сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Боровська Т.М.

25. Дослідження системи управління нелінійним об’єктом з використанням нелінійного спостерігача.
Позняк Ю.Д., ст. гр. 3КСУА-12сп,  науковий  керівник – к. т. н.,   доцент Боровська Т.М.

26. Дослідження   квазічастотного  методу   опису   мовних  образів.
Ковальчук М.М., ст. гр. 3СІ-09б, науковий керівник – к.т.н.,   доцент Биков М.М.

27. Дослідження кореляційно-логічного методу автоматизованого виділення ознак звукових образів.
Філатова  М.М.,  ст. гр. 3СІ-09б,  науковий   керівник – к.т.н.,   доцент

Биков М.М.

28. Розробка  методу  визначення   темпу   мови  на основі  інформації про склади.
Безкревний С.С., ст. гр. 3СІ-09б,  науковий   керівник – к.т.н.,   доцент Биков М.М.

29. Дослідження роботи нейромереж при розпізнаванні мовних сигналів.
Маринюк С.С. ст. гр. 3СІ-09б, науковий керівник – к. т. н., доцент

Ковтун В.В.

30. Дослідження роботи сучасних розподілених систем управління базами даних.

Мазур О.В., Осіпенко Г.А. ст. гр. 3СІ-10б, науковий керівник – к. т. н., доцент    Ковтун В.В.

31. Формалізація  характеристик   оператора  для  моделювання виробничої діяльності.
Яремчук В.В., ст. гр. 3СІ-09б, науковий керівник – к. т. н. Грищук Т.В.

32.  Комп’ютерна система управління технічним зором робота маніпулятора.
 Марков Д.С., ст. гр. 3КСУА-12м, науковий керівник – к. т. н., доцент     Москвіна С.М.

33. Система   підтримки  прийняття  рішень  по  управлінню  мобільними об’єктами з горючою речовиною в умовах ризику.
Андрєєв О.С., ст. гр. 3КСУА-12сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Москвіна С.М.

34. Вибір методу   оцінювання   рейтингу  товарів  в інтернет - магазинах.
Никитенко О.Д., к. т. н.

35. Дослідження  залежності  ефективності системи розпізнавання мовців від  

 виду та параметрів класифікатора.
 Ковтун В.В., к.т.н., доцент.

36. Методи  ідентифікації  багатофакторних   залежностей   за  допомогою 

 гібридних нечітких баз знань.
 Штовба С.Д., д.т.н., професор.

37. Принципи пізнання Всесвіту
Кузьмін І.В., д.т.н., професор

38. Теоретичні   основи  представлення  інформації   ранговими кодами.
Биков М.М., к.т.н., доцент.

39. Комп’ютерна  система  прогнозування  ризикових   ситуацій  при перевезенні  вибухонебезпечних  речовин.
Андрєєв О.С., ст. гр. 3КСУА-12сп, науковий керівник – доцент, к.т.н. Москвіна С.М.

40. Розробка автоматизованої системи розпізнавання спеціалізованих символів в умовах геометричних завад.
Андрощук Д.Ю., ст. гр. 3КСУА-12сп, науковий керівник – доцент, к.т.н. Биков М.М.

41. Розробка  лабораторного  стенда-емулятора  багаторівневої автоматизованої системи   управління  технологічним  процесом.
Бобир І.Л., ст. гр. 3КСУА-12сп, науковий керівник – доцент, к.т.н.

 Ковтун В.В

42. Розробка комп’ютеризованої системи управління технологічним процесом виготовлення цукру.
Козак В.П., ст. гр. 3КСУА-12сп, науковий керівник – доцент, к.т.н. Ковалюк О.О.

43. Розробка автоматизованої системи визначення темпу мови.
Козяр Л.В., ст. гр. 3КСУА-12сп, науковий керівник – доцент, к.т.н., Биков М.М.

44. Інформаційна  система   для  збору  і  аналізу   експертних  оцінок.
Мальований В.В., ст. гр. 3КСУА-12сп, науковий керівник – професор, д.т.н. Дубовой В.М.

45. Комп’ютерна система управління віддаленими на великі відстані мобільними об’єктами.
Мануляк С.А., ст. гр. 3КСУА-12сп, науковий керівник – доцент, к.т.н. Москвіна С.М.

46. Розробка підсистем аналізу книги відгуків в системі виробничого обігу автомобільних шин.
Марфін О.В., ст. гр. 3КСУА-12сп, науковий керівник – к.т.н.

Никитенко О.Д.

47. Розробка автоматизованої системи виділення ключових слів в сигналі мови.
Марфіна О.М., ст. гр. 3КСУА-12сп, науковий керівник – доцент, к.т.н., Биков М.М.

48. Розробка автоматизованої інформаційної системи сервісного центру «Спеціаліст» з використанням веб-технологій.
Олещук М.А., ст. гр. 3КСУА-12сп, науковий керівник – доцент, к.т.н. Ковтун В.В.

49. Розробка системи управління маршрутами та завантаженням міського транспорту   з   використанням   веб-технологій.
Плеканчук А.О., ст. гр. 3КСУА-12сп, науковий керівник – доцент, к.т.н. Ковтун В.В.

50. Автоматизована система оцінювання якості нечітких баз знань.
Савчук Д.А., ст. гр. 3КСУА-12сп, науковий керівник – професор, д.т.н. Штовба С.Д.

51. Розробка автоматизованої системи вимірювання відстані.
Селіверстов В.В.,   ст. гр. 3КСУА-12сп,   науковий    керівник – к.т.н.

Грищук Т.В.

52. Розробка засобів для автоматизації тестування складних клієнт-серверних систем.
Філіппов О.А., ст. гр. 3КСУА-12сп, науковий керівник – професор, д.т.н. Штовба С.Д.

53. Комп’ютерна система моніторингу стану вибухонебезпечної речовини в цистерні при довготривалому перевезенні.
Дрига О.О., ст. гр. 3КСУА-12сп, науковий керівник – доцент, к.т.н. Москвіна С.М.

54. Автоматизована   система   управління  промисловими    прохідними.
Слободянюк Ю.В., ст. гр. 3КСУА-12сп, науковий керівник –   професор, д.т.н. Кузьмін І.В.

55. Розробка комп’ютеризованої системи управління контентом сайту кафедри.
Барчина Ю.Й., ст. гр. 3КСУА-12м, науковий керівник – доцент, к.т.н. Ковтун В.В.

56. Розробка клієнт-серверної системи управління базою даних виробничого підприємства.
Амосьонок О.В., ст. гр. 3Сі-09б, науковий керівник – к.т.н. Никитенко О.Д.

57. Вдосконалення стенду автоматизованої системи термообробки харчових продуктів на обладнанні ВО "Овен"
Балецький М.Ю., ст. гр. 3Сі-09б, науковий керівник – доцент, к.т.н. Ковтун В.В

58. Розробка он-лайн системи інформаційної підтримки абітурієнтів університету
Заруденко В.І., ст. гр. 3Сі-09б, науковий керівник – професор, д.т.н. Штовба С.Д.

59. Інформаційно-пошукова система художнього музею
Лебідь С.О., ст. гр. 3Сі-09б, науковий керівник – професор, д.т.н.

Дубовой В.М.

60. Система автоматичного наповнення бази даних про наукові мережі з інформаційних видань.
Лемберг Ю.В., ст. гр. 3Сі-09б,    науковий  керівник –    професор, д.т.н. Штовба С.Д.

61. Розробка програмного забезпечення моніторингу мережі.
Матківський А.М., ст. гр. 3Сі-09б, науковий керівник – професор, д.т.н. Дубовой В.М.

62. Розробка комп’ютерної системи управління обробкою даних в системах мобільного зв’язку.
Набуральний О.М., ст. гр. 3Сі-09б, науковий керівник – доцент, к.т.н. Москвіна С.М.

63. Розробка системи оцінювання вагомості факторів в задачах прогнозування
Пальчук О.О., ст. гр. 3Сі-09б, науковий керівник – професор,д.т.н.

Дубовой В.М.

64. Розробка КСУ технологічною лінією харчового виробництва.
Русецький І.О., ст. гр. 3Сі-09б, науковий керівник – к.т.н. Ковалюк О.О.

65. Розробка автоматизованої системи «Розумний дім» на базі ПЛК «Simatik S7»
Баланчук М.М., ст. гр. 3Сі-09б, науковий керівник – доцент, к.т.н.

Биков М.М.

66. Математичні методи фонетичного аналізу голосових даних
Грищук Т.В., к.т.н.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 241;