Секція ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ ТА ФОТОНІКИ 

19 березня, 1415 , ауд. 2326

20 березня ,1415 , ауд. 2326

 

Голова секції: д.т.н., проф. Павлов С.В.

Заступник голови: к.ф.-м.н., доцент Стаcенко В.А.

Секретар: аспірант Вовкотруб Д.В.

 

1. Підведення  підсумкової    наукової  діяльності  кафедри   за   2012 рік.

Павлов С.В., д.т.н., професор

2. Особливості   електронної  структури   надпровідників   на   основі заліза.

Борисенко В.Д., к.ф-м.н., доцент.

3. Ефективний   потенціал   розсіяння  на   стінках електронного хвилеводу.

Бурдейний В.М., к.ф.-м.н., професор, Гель П.В., к.ф.м-н., професор, Бурдейна О.В. інженер- програміст.

4. Термічний    коефіцієнт тиску  органічних    рідин.

Стасенко В.А., к.ф.-м.н., доцент.

5. Властивості  композиційного  матеріалу  алюміній – бор - сталь.

Стасенко В.А., к.ф-м.н., доцент.

6. Розрахунок оптичних параметрів випромінювання з металевими поверхнями в умовах відбивання.

Стасенко В.А., к.ф-м.н., доцент.

7. Оцінка ангармонічних коефіцієнтів і пружних модулів твердих розчинів за рентгендифрактометричними даними.

Мельник М.Д., ст. викладач.

8. Інформаційні оптоелектронні технології обробки біомедичних зображень.

Вовкотруб  Д.В., аспірант,  науковий  керівник -  д.т.н.,  професор

Павлов С.В.

9. Фізичні аспекти розповсюдження фотонів в біомедичних середовищах.

Рональд Ровіра Хурадо, аспірант, науковий керівник -  д.т.н.,    професор  Павлов С.В..

10.  Інформаційні моделі обробки біомедичної інформації.

Моторний А.П., ассистент.

11. Оптико-електронні технології реєстрації фотоплетизмографічної інформації.

 Іванов І.А., аспірант, науковий керівник - д.т.н., професор   Павлов С.В.

12. Оптичні прилади дослідження очного дна та особливості їх застосування.

Рожман А.О.,   здобувач,   науковий   керівник  -   д.т.н.,   професор    

Павлов С.В.

13. Моделювання фізичних процесів при допомозі ЕОМ за допомогою новітніх технологій.

Осадчук  А.  А.,  ст. гр. 1ЗВ-12, науковий   керівник  -  к.т.н.,    доцент

 Слободяник А.Д.

14. Можливість   передачі   електричної   енергії  за  допомогою   повітря.

Миронович  М.А.,  ст. гр. ІМ-12,  науковий керівник -  к.т.н.,   доцент.

15. Можливості підвищення жароміцних властивостей металів і сплавів за рахунок субструктури.

 Вінницька Н.О.,   ст. гр. 1ПІ-11,  науковий керівник -  к.ф.-м.н.,   доцент

 Лисий М.В.

16. Метод механічної спектроскопії.

 Москвічова М.Ю., ст. гр. 4Е-12 , науковий керівник -  к.ф.-м.н.,  доцент

 Лисий  М.В.

17. Моделювання процесів проходження оптичного випромінювання крізь біотканину.

 Козловська Т.І., к.т.н. ,   ст. викладач.

18. Застосування флуоресценції для проведення фотодинамічної        діагностики.

      Камінський О.С. , пров. інженер,   науковий керівник -  д.т.н., професор

      Павлов С.В.

19. Інформаційна технологія для оброблення біомедичних зображень.

Марченко  Л.В.,    здобувач ,  науковий  керівник    -   д.т.н.,   професор      

Павлов С.В.

20.  Великі експерименти таїх роль у вивченні фізичних процесів

 Мигидин   М.В.,   ст. гр УБ-12,    науковий керівник -  Мельник  М.Д.,

 ст. викладач.

21.  Комп’ютерне моделювання деяких фізичних ефектів.

Мідзяєв В.,  ст. гр БС-12,   науковий керівник  - ст. викладач

Мельник  М. Д.

22. Вплив ізоморфних заміщень на електронну будову та властивості     апатитоподібних сполук.

Слотвійчук В.Д., ст. гр. МЕ-12,  науковий керівник -  к.ф.-м.н.,   доцент        Касіяненко В.Х.

23.  Оцінки розподілу власних значень симетричних матриць.

Дорофєєв Н.Ю., ст. гр. О-10, Бурдейна О.В., інженер - програміст, науковий      керівник - к.ф.-м.н., професор Бурдейний В.М.

24. Отримання наноплівок In2О3 на підкладці P-Sі магніт ропним методом.

 Москальчук  Д.М.,  ст. гр.  ТКт-12, науковий керівник  - к.ф.-м.н., доцент  Ющенко А.В.,

к .ф.- м.н., доцент.

25. Рентгеноструктурне  дослідження  наноплівок  In2О3.

Гончарук Н.Л., ст. гр. РТ-12,  науковий керівник -  к.ф.-м.н., доцент

Ющенко А.В.

26. Застосування синтезованих голограм в апаратній реалізації імпульсної   нейронної мережі.

Карбовський О.Ф., пров. інженер.

27. Дослідження електрофізичних параметрів гетеро переходу наноплівка In2О3 – (P-Sі).

Шевченко  О.Л. , ст. гр.  РТ-12 ,  науковий  керівник -  к.ф.-м.н., доцент

Ющенко А.В.,

 

 

ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІКИ, ЗВ’ЯЗКУ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

 

Оргкомітет

Кичак В.М., д.т.н., професор – голова оргкомітету

Злепко С.М., д.т.н., професор – заступник голови оргкомітету

Філинюк М.А., д.т.н., професор – член оргкомітету

Осадчук О.В., д.т.н., професор – член оргкомітету

Білинський Й.Й., д.т.н., професор – член оргкомітету

Барась С.Т., к.т.н., доцент – член оргкомітету

Рудик В.Д., к.т.н., доцент – член оргкомітету

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

20 березня, 1430, ауд.1441

1. Підсумки наукової діяльності інституту за 2012 рік .

Кичак В.М., д.т.н., професор

2. Основні напрямки розвитку наукових досліджень в ІнРТЗП на 2013 рік.

Злепко С.М., д.т.н., професор

 

СЕКЦІЯ БІОТЕХНІЧНИХ ТА МЕДИЧНИХ АПАРАТІВ І СИСТЕМ

 

21-22 березня, 1430  , ауд. 2249

 

Голова секції: д.т.н., професор Злепко С.М.

Заступник голови: к.т.н., ст. викладач Тимчик С.В.

Секретар: к.т.н., ст. викладач Штофель Д.Х.

 

1. Підсумки наукової діяльності кафедри ПМБА в 2011-2012 н.р. і плани на 2012-2013н.р.

Злепко С.М., д.т.н., професор.

2. Аналіз підготовки аспірантів і здобувачів на кафедрі ПМБА за 2010-2012 роки.

Злепко С.М., д.т.н., професор.

3. Про наукову діяльність кафедри в освітній галузі.

Тимчик С.В., к.т.н., ст. викладач.

4. Методи і засоби неінвазивного визначення рівня глюкози в крові людини.

Макогон В.І., аспірант, Макогон О.С., ст. гр. МА-12м.

5. Державний реєстр хворих на цукровий діабет: сучасний стан і перспективи розвитку.

Злепко С.М., д.т.н., професор, Сурова Н.М., аспірант, Прудиус П.Г., головний лікар ВОКЕД.

6. Прогнозування виникнення цукрового діабету та його можливих ускладнень – перспективний напрямок профілактичної роботи.

Злепко С.М., д.т.н., професор, Сурова Н.М., аспірант, Криворучко І.О., ст. гр. РА-12.

7. Тренувально-навчальний біотехнічний стрілковий комплекс.

Костішин С.В., асистент, Злепко С.М., д.т.н., професор.

8. Сучасні методи і принципи підготовки спортсменів вищої кваліфікації.

Московко М.В., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Злепко С.М.

9. Аналіз сучасних методів визначення і забезпечення якості обслуговування високотехнологічного медичного обладнання.

Вирозуб Р.М., аспірант, науковий керівник – д.т.н ., професор Злепко С.М.

10. Система енергетичного забезпечення працездатності людини.

Постемська К.С. магістрант, науковий керівник – д.т.н., професор Злепко С.М.

11. Медична інформаційна система для відновлення рухових функцій людини.

Бєлоусова О.В., аспірант , науковий керівник – д.т.н., професор Злепко С.М.

12. Особливості реабілітаційно-відновлювальних заходів і процедур в резидуальному періоді постінсультних хворих.

Азархов О.Ю, (м. Маріуполь, головний лікар санаторію «Металург», зав. філіалом каф. ПМБА), Злепко С.М., д.т.н., професор.

13. Проблеми і перспективи впровадження санаторно-медичних програмних комплексів в практичну діяльність медичних установ і санаторіїв.

Злепко С.М. д.т.н., професор, Коваль Л.Г., к.т.н., доцент, Костішин С.В., асистент, Моторний А.П., асистент кафедри ЗФФ.

14.  Прилад для визначення стану судинної системи організму людини.

 Дзюба Ю.В., ст. гр. МА-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент Коваль Л.Г.

15.  Розробка сенсора для моніторингу рівня глюкози в крові людини.

Макогон О.С., ст. гр. МА-12м, науковий керівник – д.т.н., професор Злепко С.М.

16.  Лабораторний прилад для дослідження фізичних параметрів крові.

 Остапчук М.В., ст. гр. МА-12м, науковий керівник – д.т.н., професор Злепко С.М.

17.  Прилад для імпеданснометричних досліджень органів травлення.

 Шимко А.М., ст. гр. МА-12м, науковий керівник – к.т.н., доцент Коваль Л.Г.

18.  Технологія ремонту медичного діагностичного обладнання.

Вирозуб Р.М., аспірант, Жімбі Закаріяж Мено, ст. гр. МА-12м, науковий керівник – д.т.н., професор Злепко С.М.

19. Стан і динаміка написання і видання монографій на кафедрі ПМБА в 2010- 2012 роках.

Коваль Л.Г., к.т.н., доцент, Злепко С.М. д.т.н., професор.

20.  Принципи моделювання баз даних для медичних інформаційних систем .

Поліщук О.В., ст. гр. РА-12, науковий керівник – асистент Костішин С.В.

21. Розробка конструкції програмно-керованого генератора лінійно- наростаючої напруги.

 Ентін І.І., ст. гр. РАм-09, науковий керівник – асистент Гомолінський В.О.

22.  Розробка конструкції USB-електрокардіографа з бездротовим зв’язком.

 Попіль Д.О., ст. гр. РАм-09, науковий керівник – асистент

 Гомолінський В.О.

23.  Розробка конструкції мікропроцесорної метеостанції.

 Козоріз О.С., ст. гр. РАм-09., науковий керівник – к.т.н., доцент Коваль Л.Г.

24. Енергоінформаційна медицина: сучасний стан, зміст і перспективи розвитку.

 Галузінська В.С., ст. гр. РАм-09, науковий керівник – д.т.н., професор Злепко С.М.

25.  Система телеметрії VINRACE-2.

 Коваль Л.Г., к.т.н., доцент, Гомолінський В.О., асистент, Макогон В.І., аспірант, Злепко С.М., д.т.н., професор.

26.  Автоматизована система управління тепловими пунктами в локальній мережі підприємства.

 Коваль Л.Г., к.т.н., доцент, Гомолінський В.О., асистент.

27. Реабілітаційно-відновлювальний навчальний центр працівників сфери безпеки України.

Азархов О.Ю, (м. Маріуполь, головний лікар санаторію «Металург», зав.    філіалом каф. ПМБА), Злепко С.М., д.т.н., професор.

28. Розробка системи телеметричного консультування населення на базі  платформи iPath.

Космач Л.В., ст. гр. РАм-09, науковий керівник – д.т.н., професор

Злепко С.М.

29. Розробка моделей та алгоритмів для системи оцінки якості і вартості   програмного забезпечення.

 Невмержицька А.Ю., ст. гр. РА-м-09, науковий керівник – д.т.н., професор Злепко С.М.

30.  Принципи моделювання біологічних систем.

 Штофель Д.Х., к.т.н., ст. викладач.

31.  Біофізичні основи нетрадиційної медицини.

Шаповал О.С., ст. гр. РАм-09, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач Штофель Д.Х.

32.  Сучасні тенденції в конструюванні біомедичної апаратури.

Романов В.С., ст. гр. РАм-10, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач Штофель Д.Х.

 

СЕКЦІЯ ЕЛЕКТРОНІКИ

21- 22березня, 1430, ауд. 1315

 

Голова секції: д.т.н., професор Білинський Й.Й.

Заступник голови: к.т.н., доцент Огородник К.В.

Секретар: аспірант Іоніна К.Ю.

 

1. Сегментація 3D зображень комп’ютерної томографії.

Мельничук А.О., к.т.н., асистент.

2. Оптико-електронний засіб для вимірювання вологості газу.

Іоніна К.Ю., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Білинський Й.Й.

3. Новий підхід в реалізації методу емісійно-спектрального контролю плазмохімічного травлення.

Кравченко С.Ю., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор

Осадчук В.С.

4. Контроль параметрів магнітного поля з використанням приладів на основі багато електродних транзисторів.

Білилівська О.П., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор

Осадчук В.С.

5. Визначення комплексного критерію стану рідиннофазного біологічного об’єкта.

Павлюк О.А., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор

Білинський Й.Й.

6. Аналіз впливу води на параметри зрідженого нафтового газу.

Книш Б.П., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор

Білинський Й.Й.

7. Програмна реалізація методу визначення геометричних параметрів мікрооб’єктів.

Сухоцька І.В., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Білинський Й.Й.

8. Мікропроцесорний твердомір.

Матусяк В.В., ст. гр. ЕП-12мі, науковий керівник – д.т.н., професор Білинський Й.Й.

9. Детектор кутів слабоконтрастних зображень на базі ПЛІС.

Тихонова Д.В., ст. гр. ЕП-12мі, науковий керівник – д.т.н., професор Білинський Й.Й.

10. Оптико-електронний рециркуляційний світлодалекомір.

Дерев’янко О.Г., ст. гр. ЕП-12мі, науковий керівник – д.т.н., професор Білинський Й.Й.

11. Розробка пристрою сегментації зображення комп’ютерної томографії.

Тарасюк А.Г., ст. гр. ЕП-12мі, науковий керівник – д.т.н., професор Білинський Й.Й.

12. Мікроелектронний сенсор з частотним виходом для визначення параметрів напівпровідників.

Дуда Р.В., ст. гр. ЕП-12мі, науковий керівник – д.т.н., професор Осадчук В.С.

13. Мікроелектронні частотні сенсори магнітного поля на біполярних транзисторах.

Куті Сальвадор С.М., ст. гр. ЕП-12мі, науковий керівник – д.т.н., професор Осадчук В.С.

14. Оптико-електронний сенсор вологості зрідженого газу.

Сокотнюк М.І., ст. гр. ЕП-12мі, науковий керівник – д.т.н., професор Білинський Й.Й.

15. Мікроелектронний частотний сенсор магнітного поля.

Стаднік О.І., ст. гр. МП-12сп, науковий керівник – к.т.н., доцент Крилик Л.В.

16. Вологомір на основі біполярних та МДН – транзисторних структур.

Брижатий В.А., ст. гр. ЕП-12сп, науковий керівник – к.т.н., доцент Крилик Л.В.

17. Мікроелектронний сенсор тиску з тензочутливим біполярним транзистором.

Блошенкін О.В., ст. гр. ЕП-12сп, науковий керівник – д.т.н., професор Осадчук В.С.

18. Зарядний пристрій для NiMh/NiCd акумуляторів на основі мікроконтролера.

Мануляк В.А., ст. гр. ЕП-12сп, науковий керівник – к.т.н., доцент Огородник К.В.

19. Мікроелектронний перетворювач температури з частотним виходом на основі біполярних транзисторів.

Нагорний Р.В., ст. гр. ЕП-12сп, науковий керівник – д.т.н., професор Осадчук В.С.

20. Мікроелектронний перетворювач тиску з частотним виходом на основі тензодіода.

Задорожний М.А., ст. гр. ЕП-12сп, науковий керівник – д.т.н., професор Осадчук В.С.

21. Мемрістор як новий перспективний елемент сучасної наноелектроніки.

Шпорт М.В., ст. гр. МЕ-10, науковий керівник – к.ф.-м..н., доцент Кравченко Ю.С.

22. Апаратні методи генерації випадкових чисел.

Вязніков Д.М., ст. гр. МЕ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Огородник К.В.

23. Електронні пристрої з використанням структури іоністора.

Лисюк Д.В., ст. гр. МЕ-10, науковий керівник – к.ф.-м..н., доцент Кравченко Ю.С.

24. Одноперехідний тензотранзистор.

Криштоф Ю.О., ст. гр. МЕ-10, науковий керівник – к.ф.-м..н., доцент Кравченко Ю.С.

25. Мікроелектронний перетворювач магнітного поля на основі елементів Холла.

Кушнір Ю.О., ст. гр. МЕ-09, науковий керівник – д.т.н., професор Осадчук В.С.

26. Електронний пристрій для реєстрації та запобігання витоку природного газу у приміщенні.

Майданник П.А., ст. гр. ЕП-09, науковий керівник – к.ф-м.н., доцент Кравченко Ю.С.

27. Електронний пристрій для визначення та контролю слабких механічних вібрацій.

Слісарчук І.М., ст. гр. ЕП-09, науковий керівник – к.ф-м.н., доцент

Кравченко Ю.С.

28. Густиномір природного газу.

Матвєєв О.А., ст. гр. МЕ-09, науковий керівник – д.т.н., професор Білинський Й.Й.

29. Пристрій для побудови тривимірних об’єктів за матрицею координат.

Попенко І.Д., ст. гр. ЕП-09, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач Ратушний П.М.

30. Електронний пристрій для контролю витрат рідини в трубопроводі.

Яремішена Н.А., ст. гр. ЕП-09, науковий керівник – к.ф-м.н., доцент Кравченко Ю.С.

31. Методи отримання левітації.

Дзиганська Л. В., ст. гр. МЕ-09, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач Ратушний П. М.

32. Пристрій для вимірювання нахилу поверхні.

Приймак І. В., ст. гр. ЕП-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Огородник К. В.

33. Побудова карти перешкод за допомогою ультразвукового сенсора.

Мельник В. О., ст. гр. ЕП-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Огородник К.В.

34. Аналіз мікроелектронних генераторів на основі НЕМТ-транзисторів.

Троценко О. О., ст. гр. ЕП-09, науковий керівник – д.т.н., професор Осадчук В.С.

35. Кодовий замок на мікроконтролері.

Поляруш С. В., ст. гр. ЕП-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Огородник К.В.

36. Мікропроцесорна система керування принтером.

Керсов О. П., ст. гр. МЕ-09, науковий керівник – д.т.н., професор Білинський Й.Й.

37. Сенсор тиску на основі тунельно-резонансного ефекту.

Теран Луіс Феліпе, ст. гр. МЕ-09, науковий керівник – д.т.н., професор Осадчук В.С.

38. Пристрій обробки 3-D зображень.

Воловик С. В., ст. гр. МЕ-09, науковий керівник – д.т.н., професор Білинський Й.Й.

39. Настільний сканер тривимірних об’єктів.

Мотрук В. В., ст. гр. МЕ-09, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач Ратушний П. М.

40. Сенсори магнітного поля в автомобілях.

Мельник Д. В., ст. гр. МЕ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Мартинюк В.В.

41. CVD-алмаз.

Стасюк М. О., ст. гр. МЕ-10, науковий керівник – д.т.н., професор Білинський Й.Й.

42. Реалізація методів виділення контурів зображень.

Данилів І.В., ст. гр. МЕ-10, науковий керівник – к.т.н., асистент

Мельничук А.О.

43. Світловодний вологомір.

Ніколайчук А. Р., ст. гр. ЕП-12сп, науковий керівник – д.т.н., професор Білинський Й.Й.

СЕКЦІЯ РАДІОТЕХНІКИ

21-22 березня, 1430, ауд. 1305

 

Голова секції: д.т.н., професор Осадчук О.В.

Заступник голови: к.т.н., професор Кофанов В.Л.

Секретар – к.т.н., доцент Семенов А.О.

 

1. Підсумки наукової діяльності кафедри радіотехніки за 2012р. та її напрямки у 2013р.

Осадчук О.В., д.т.н., професор.

2. Радіовимірювальні перетворювачі магнітного поля на основі напівпровідникових структур з від’ємним опором.

Осадчук О.В., д.т.н., професор.

3. Радіовимірювальний перетворювач тиску.

Осадчук Я.О., ст. гр. РТр-10, науковий керівник – д.т.н., професор Осадчук О.В.

4. Смугові фільтри на програмованих аналогових ІМС.

Тромсюк В.Д., ст. гр РЗ-12 м., науковий керівник – к.т.н., доцент Рудик В.Д.

5. Швидкодіючі коректори похибок вимірювальних каналів.

Рудик В.Д., к.т.н., доцент.

6. Дослідження частотних характеристик фільтруючих радіотехнічних ланок. Гудима Б.О., Сінюгін В.В., ст. гр. РТР-10б, науковий керівник – к.т.н., доцент Коваль К.О.

7. Фільтр нижніх частот з розширеною смугою пропускання.

Олейніченко В.В., Полуденко Д.С., Титарчук С.О., ст. гр. РТТ-10б, науковий керівник – к.т.н., доцент Коваль К.О.

8. Сучасний підсилювач потужності з електронним керуванням.

Вознюк В.А., Денисюк В.П., ст. гр. РТР-11мс, науковий керівник – к.т.н., доцент Коваль К.О.

9. Застосування у радіовимірювальній техніці генераторів хаотичних коливань.

Семенов А.О., к.т.н., доцент.

10. Аналіз сучасного стану мікроелектронних сенсорів концентрації газів.

Матковська К.О., ст. гр. РТР-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент Семенов А.О.

11. Багатоканальний пристрій вимірювання концентрації горючих газів у приміщенні.

Остапюк А.А., ст. гр. РТР-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент Семенов А.О.

12. Інтегральні сегнетоелектричні запам’ятовуючі пристрої.

Божко А.П., к.т.н., доцент.

13. Проектування активних RC-фільтрів за частотними перетвореннями.

Марковський Д.І., ст. гр. РТР-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент Божко А.П.

14. Автогенераторний перетворювач вологості.

Звягін О.С. к.т.н., асистент.

15. Засіб контролю молекулярної структури некристалічних напівпровідників на основі частотних вимірювальних перетворювачів.

Барабан С.В., асистент .

16. Радіовимірювальний перетворювач вологості повітря частин повітря.

Савицький А.Ю., асистент.

17. Швидка побудова прототипів н6а платформі Arduino.

Михайлюк Д.І., ст. гр. РТ-12б, науковий керівник – к.т.н., ст. викадач Криночкін Р.В.

18. Радіовимірювальні перетворювачі магнітного поля на основі сенсорів Холла.

Лепетан В.В., ст. гр. РТ-12м, науковий керівник – д.т.н., професор Осадчук О.В.

19. Багатоканальний сенсор температури на мікроконтролері фірми Atmel.

Пчелянський О.А., ст. гр. РТ-12м, науковий керівник – д.т.н., професор Осадчук О.В.

20. Індуктивний сенсор з частотним виходом на основі транзисторних структур з від’ємним опором.

Савчук Б.С., ст. гр. РТ-12м, науковий керівник – д.т.н., професор Осадчук О.В.

21. Дослідження цифрових пристроїв на МК.

Слободянюк В.І., ст. гр. РТ-12м, науковий керівник – д.т.н., професор Осадчук О.В.

22. Складна протишумова корекція кабельної мережі телебачення.

Шутило М.А., ст. викладач .

23. Безконтактний вимірювач температури роторних обмоток гідрогенератора.

Ніколаєв А.С., ст. гр. РТ-12сп, науковий керівник – ст. викладач

Шутило М.А.

24. Потужний підсилювач звукових частот з малими нелінійними спотвореннями.

Тур В.В., ст. гр. РТсп-12, науковий керівник – ст. викладач Шутило М.А.

25. Радіоприймач УКХ діапазону з цифровою АПЧ.

Філь О.В., ст. гр. РТ-12сп, науковий керівник – ст. викладач Шутило М.А.

26. Осцилограф на ПЛІС.

Шевченко А.В., ст. гр. РТ-12сп, наукові керівники – к.т.н., доцент Гаврілов Д.В., ст. викл. Шутило М.А.

27. Дослідження і розробка системи автоматичного регулювання на базі АПЧ.

Катілян В.М., ст. гр. РТР-09б, науковий керівник – ст. викладач

Шутило М.А.

28. Дослідження цифрових пристроїв САПР Atmel Studio.

Зарва С.В., Марфін А.В., ст. гр. РТ-12м, наукові керівники – к.т.н., професор Кофанов В.Л., к.т.н., доцент Гаврілов Д.В.

29. Універсальний ЦПП на ПЛІС і МК.

Кучерявий М.В., ст. гр. РТ-12м, Катаєв В.С., ст. гр. РТ-12сп, наукові керівники – к.т.н., професор Кофанов В.Л., к.т.н., доцент Гаврілов Д.В.

30. Перетворювач між унітарним та двійковими кодами на МК.

Червак О.П., інженер , Осадчук Я.О., ст. гр. РТР-10б, наукові керівники – к.т.н., професор Кофанов В.Л., к.т.н., доцент Гаврілов Д.В.

31. Генератор сигналів з керованими параметрами на FPGA.

Кудлаєнко А.І., ст. гр. РТ-12сп, наукові керівники – к.т.н., професор Кофанов В.Л., к.т.н., доцент Гаврілов Д.В.

32. Перетворювач між двійковим та двійково-десятковим кодами.

Іваницький А.М., Кравченко А.В., ст. гр. РТР-09б, наукові керівники – к.т.н., професор Кофанов В.Л., к.т.н., доцент Гаврілов Д.В.

33. Методи вимірювання RLC на МК.

Безносюк Р.І., ст. гр. РТР-10б, наукові керівники – к.т.н., професор Кофанов В.Л., к.т.н., доцент Гаврілов Д.В.

34. Система безконтактного доступу на МК.

Тарасов О.О., ст. гр. РТР-10б, наукові керівники – к.т.н., професор Кофанов В.Л., к.т.н., доцент Гаврілов Д.В.

35. Методи побудови генераторів псевдовипадкових чисел.

Настасюк І.Д., ст. гр. РЗ-12м, наукові керівники – к.т.н., професор Кофанов В.Л., к.т.н., доцент Гаврілов Д.В.

36. Порівняння ефективності узгоджених фільтрів з оптимальним фільтром Вінера.

Воловик Ю.М., к.т.н., доцент, Червак О.П., інженер.

37. Супергетеродинний приймач з підвищеною вибірністю по сусідньому каналу.

Донцов В.Г., ст. гр. РТР-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент Воловик Ю.М.

38. Радіомовний стереопередавач з підвищеною стабілізацією.

Непийвода М.О., ст. гр. РТР-09б, науковий керівник – к.т.н., доцент Воловик Ю.М.

39. Оптико-частотні радіовимірювальні перетворювачі.

Перевертнюк Р.С., ст. гр. РТР-09б, науковий керівник – д.т.н., професор Осадчук О.В.

40. Особливості цифрової телевізійної системи DVB T2.

Костюк Б.М.,   ст. гр.  РТР - 11мс,   науковий   керівник  –   ст.  викладач

Шутило М.А.

 

СЕКЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ АПАРАТУРИ, ТА НЕГАТРОНІКИ

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

 

21 березня, 1415, ауд. 2248

 

1. Підсумки та задачі кафедри ПКТА в галузі наукових досліджень.

Філинюк М.А., д.т.н., професор, заслужений діяч науки та техніки України.

 

 

1. СЕКЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ АПАРАТУРИ

 

21 березня, 1445, ауд. 2248

 

Голова: к.т.н., доцент Барась С.Т.

Заступник голови: к.т.н., доцент Шеремета О.П.

Секретар: аспірант Овчарук А.А.

 

1.  Технологія широкосмугового доступу по електромережі.

 Барась С. Т., к.т.н., доцент.

2.  Табло зворотного відрахунку часу світлофору для водія.

 Шеремета О.П., к.т.н., доцент.

3.  Модернізація електронно-оптичного тракту системи X-RAY діагностики.

 Пастушенко О.Л., асистент.

4.  Дослідження імпульсних елементів на основі біспін приладів.

Колесницька Г.С., ст. гр. ЕЗ-12, науковий керівник – к.т.н., доцент Павлов С. М.

5.  Пристрій для моделювання нейрона.

 Павлов С. М., к.т.н., доцент.

6.  Нейро-нечіткий процесор.

 Нікольський О. І., к.т.н., доцент.

7.  Оцінка параметрів нейро-нечітких процесорів.

Терентьєва О. С., ст. гр. ЕЗ-12, науковий керівник – к.т.н., доцент Нікольський О. І.

8.  Визначення кількості спирту та спиртового продукту.

 Дементьєв Ю. В., к.т.н., доцент.

9.  Мікропроцесорний макетний пристрій.

 Попіль Д. О., ст. гр. РАм-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Дементьєв Ю. В.

10.  Дорожні знаки з підсвічуванням.

Попіль Д. О., ст. гр. РАм-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Шеремента О.П.

11. Оптимізація роботи системи опалення за допомогою мікропроцесорного   управління.

Олійник Р.М., ст. гр. ЕЗ–12, науковий керівник – к.т.н., доцент Мотигін В.В.

12.  Особливості застосування технології MPLS для створення віртуальних каналів передачі в мережах зв’язку.

 Мотигін В.В., к.т.н., доцент.

13.  Пріоритетні види модуляції в супутникових мультисервісних системах.

 Гуменюк М. О., ст. гр. ТКп-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Барась С. Т.

14.  Квадратурно-амплітудна модуляція та її застосування.

 Овчарук А. А., аспірант, науковий керівник – к.т.н., доцент Барась С. Т.

15.  Аналіз існуючих критеріїв оцінки СПДІ.

 Костюк О. А., ст. викладач.

16.  Універсальний частотний радіомодем.

 Кресюн І. О., ст. гр. ТКп-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Барась С. Т.

17.  Критерії просторово-поляризаційної обробки сигналів.

 Кравцов Ю.І., ст. викладач.

18. Побудова пристроїв автокомпенсації завад супутникової радіонавігаційної системи.

 Герус О.П., ст. гр. ТК-12, науковий керівник – ст. викладач Кравцов Ю.І.

19. Використання та особливості експлуатації радіочастотних систем ідентифікації.

 Чорний Ю.І., ст. гр. РАп-09, науковий керівник – асистент

 Пастушенко О.Л.

 

СЕКЦІЯ НЕГАТРОНІКИ

21 березня, 1445, ауд. 2245

 

Голова: д.т.н., професор Філинюк М.А.

Заступник голови: к.т.н., доцент Лазарєв О.О.

Секретар: аспірант Ткачук Я. С.  

 

1.  Оптоіммітансні перетворювачі.

 Ліщинська Л. Б., к.т.н., докторант.

2.  Особливості підготовки рукопису монографії для публікації в видавництві LAP LAMBERT Academic Publishing.

 Войцеховська О. В., к.т.н., доцент.

3.  Аналіз основних параметрів оптоіммітансних логічних елементів.

 Фурса С. Є., к.т.н., доцент.

4.  Пристрої узгодження відеоімпульсних і іммітансних логічних схем.

 Лазарєв О. О., к.т.н., доцент.

5. Схемотехнічні дослідження падаючих та пологих ділянок амплітудної характеристики МОН-транзисторів серії 2N700x.

Пастушенко О.Л., асистент.

6. Методика розрахунку іммітансних кіл.

Ткачук Я. С., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Філинюк М.А.

7. Оптоіммітансний індикатор характеру реактивного навантаження.

Чехместрук Р. Ю., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Філинюк М.А.

8. Нейронні та логічні елементи на R-, C-негатронах.

Прикмета А. В., ст. гр. ЕЗ-12, науковий керівник – д.т.н., професор Філинюк М.А.

9. Автогенератори на базі С-негатронів.

Бондарюк Д. В., ст. гр. ЕЗ-12, науковий керівник – к.т.н., доцент Лазарєв О. О.

10.  Дослідження мікросмугової антени на негатронах.

 Кіслова Н. М., ст. гр. ТК-12, науковий керівник – к.т.н., доцент Войцеховська О. В.

11.  Опто-іммітансні логічні елементи на L-негатронах.

 Покотилюк Л. І., ст. гр. ТК-12, науковий керівник – к.т.н., доцент Фурса С.Є.

12.  Основи конструювання оптоіммітансних логічних елементів.

Кадук В.В., ст. гр. ЕЗ-12, науковий керівник – д.т.н., професор Філинюк М.А.

13.  Аналіз використання конвеєрів струму в електронних пристроях.

 Стахов В. П., ст. гр. РАп-09, науковий керівник – к.т.н., доцент

Лазарєв О.О.

14. Аналіз технічних рішень побудови та використання RFID-систем контролю та радіочастотних давачів на їх основі.

 Ткаченко В.А., ст. гр. РАп-09, науковий керівник – д.т.н., професор Філинюк М.А.

15.  Частотно-вибіркові пристрої на негатронах.

 Ткачук Н. М., ст. гр. ТКп-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Войцеховська О. В.

16. Дослідження використання С-негатронів для покращення частотних характеристик USB-осцилографа.

 Пасічник М. Б., ст. гр. РАп-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Лазарєв О. О.

17.  Радіочастотні логічні елементи на УПІ.

 Печолат Я. М., ст. гр. ЕЗ-12, науковий керівник – к.т.н., доцент Фурса С. Є.

18.  Дослідження активних фільтрів на С-негатронах.

 Козаченко С.В., Поліщук А.С., ст. гр. РАп-10, науковий керівник – к.т.н., доцент Лазарєв О. О.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 259;