Cекція фізичного виховання таСпортивного менеджменту

14-15 березня, 1415, ауд. 6216

Голова секції: к.пед.н., професор Євсєєв Л.Г.

Заступник голови: викладач Чхань А.А.

Секретар: ст. лаборант Каплунська А.П.

 

1. Підсумки наукової діяльності кафедри фізичного виховання в 2012 році та плани на 2013 рік.

Євсєєв Л.Г., к.пед.н., професор.

2. Шляхи організації рухової активності студентів у нових соціально-економічних умовах.

Дмитрук А.Ю., викладач.

3. Особиста фізична культура в системі ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів.

Колос О.А., ст. викладач.

4. Вплив рухового режиму на здоров’я студенток.

Костюк С.А., доцент.

5. Погляди видатних мислителів минулого на здоровий спосіб життя.

Кулик Д.Г., викладач.

6. Спосіб життя студентів технічного вузу як фактор формування стану здоров’я.

Овчарук В.В., ст. викладач.

7. Діагностика силових можливостей учнівської молоді.

Підлужняк О.І., ст. викладач.

8. Розвиток витривалості в різні вікові періоди.

Тихонов В.К., доцент.

9. Результати моніторингу підготовленості студентів інституту машинобудування та транспорту.

Тихонова С.В., ст. викладач.

10. Фактори ризику для здоров’я в сучасних умовах.

Чхань А.А., викладач.

11. Особливості історичного розвитку поглядів на здоровий спосіб життя в контексті православного світогляду.

Шемчак І.А., ст. викладач.

12. Фізична активність і здоров’я дітей.

Багнета В.А, вчитель ЗОШ №18.

13. Структура і зміст тренувального процесу юних плавців.

Ковач Г.В., тренер Вінницької ДЮСШ №2.

14. Педагогічний контроль у процесі тренування юних легкоатлетів.

Гарницька А.М., заступник директора Вінницької СДЮСШОР.

 

 

ІНСТИТУТ ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАННЯ З ВИРОБНИЦТВОМ

Оргкомітет

Мізерний В. М., к. т. н., професор – голова оргкомітету

Булига Ю. В., к. т. н., доцент – заступник голови оргкомітету

Власюк А. І., к. т. н., доцент – член оргкомітету

Шеремета О. П., к. т. н., доцент – член оргкомітету

Коваль К. О., к. т. н., доцент – член оргкомітету

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

 

    20 березня, 1430, ауд. 209а ГНК

 

1. Навчання, стажування та виробнича діяльність за кордоном – можливості та         перспективи.

   Мізерний В. М., к. т. н., професор

2. Європейські стандарти надання освітніх послуг в світлі співпраці університетів з роботодавцями.                                                                                                            Коваль К. О., к. т. н., доцент

 

 

СЕКЦІЯ ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАННЯ З ВИРОБНИЦТВОМ

21-22 березня, 1430, ауд. 209а ГНК

 

Голова секції: к. т. н., професор Мізерний В. М.

                         Заступник голови: к. т. н., доцент Булига Ю. В.

                         Секретар: аспірант Мензул О. М.

1. Підсумки діяльності колективу інституту за 2012 рік.

Мізерний В. М., к. т. н., професор

2. Роль кваліфікаційної випускної роботи при атестації студентів, які        здобувають робітничу професію.

Булига Ю. В., к. т. н., доцент, Медяна В. В., інженер

3. Проект інформаційно-довідкової системи пошуку роботи та        працевлаштування на базі сайту ІВЦ ІНВ.

Власюк А. І., к. т. н., доцент, Матковська К. М., ст. гр. РТр-09б

4. Енергозберігаючі технології для структур ДАІ МВС України.

Шеремета О. П., к. т. н., доцент

5. Досвід оволодіння новими поліграфічними технологіями студентами ВНТУ під час проходження робочого триместру.

Власюк А. І., к. т. н., доцент, Загородній М. C., директор ПП "Прінт плюс", Вершинін Л. В., ст. гр. РТт-09б

6. Використання досвіду LGB BEST VNTU для сприяння працевлаштуванню студентів та випускників.                                                                                              Коваль К. О., к. т. н., доцент, Семенюта О. С., ст. гр. 1РТт-10б

7. Стратегія "виграв-виграв" у співпраці університету з молодіжними громадськими організаціями.                                                                                 

Коваль К. О., к. т. н., доцент, Олейніченко В. В., ст. гр. РТт-10б,

Титарчук С. О., ст. гр. РТт-10б 

8. Студентські ініціативи при формуванні міжнародних грантових проектів. Мізерний В. М., к. т. н., професор, Марченко О. Е., викладач кафедри ІМ

9. Співпраця ВНЗ з носіями приватного капіталу та шляхи залучення інвестицій. 

Коваль К. О., к. т. н., доцент, Рубан В. П., керівник регіонального управління ПрАТ "Датагруп", Маценко В. В., начальник відділу по роботі з юридичними особами ПрАТ "Датагруп".

10. Відношення роботодавців до осіб, які здобули більше ніж одну вищу освіту.                                                                                                         

Остра Н. В., к. т. н., доцент

11. Робочий триместр для студентів, які вступили до університету за скороченим терміном навчання.
Ляховченко Н. В., к. пед. н., доцент, Котилко І. В., аспірант кафедри ЕСС, Ганзієнко Ю. І., студ. гр. МОЗ-11

12. Діловий етикет під час співбесіди при працевлаштуванні.             Ляховченко Н. В., к. пед. н., доцент, Волков Ю. І., директор ТОВ "ЛАНДО ЛТД"

13. Особливості працевлаштування випускників технічних спеціальностей в умовах економічної кризи та спаду виробництва.                      

Ляховченко Н. В., к. пед. н., доцент, Волков Ю. І., директор ТОВ "ЛАНДО ЛТД".

14. Практична реалізація деяких статей Закону України «Про зайнятість населення».

Аляб’єва С. С., перший заступник директора Вінницького обласного центру зайнятості.

15. Педагогічні аспекти організації виробничої діяльності при підготовці фахівців технічного профілю.                                                             

Мензул О. М., аспірант.

 

 

ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 

Оргкомітет


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 390; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!