Лекція 12 Розрахунок пускових, регулювальних і гальмівних опорів у роторному колі асинхронного двигуна 

При пуску асинхронних двигунів через великі ковзання ротора виникають великі пускові струми, які викликають значні динамічні зусилля та інтенсивний нагрів обмоток статора і ротора. Для обмеження пускових струмів, отримання необхідних моментів або забезпечення заданих умов прискорення електропривода в коло ротора асинхронного двигуна вводиться реостат, який по мірі розгону електропривода виводиться ступінями. Опори вводяться в кожну фазу ротора.

Пускові опори. Схема увімкнення, пускові та гальмівна реостатні характеристики асинхронного двигуна з фазним ротором наведені на рис. 5.2, а, б.

У залежності від необхідної точності і наявних даних, розрахунок пускових опорів може бути зроблений графо-аналітичним наближеним або уточненим методом.

Наближений графо-аналітичний метод. Для розрахунку використовується прямолінійна частина механічних характеристик, що справедливо при значеннях моменту до (0,7...0,75) Мкр.

Природну механічну характеристику при цьому будують по двох точках: w0 при М = 0 і wном при Мном. Прямолінійні реостатні характеристики будують у тій же послідовності, що зазначена в лекції 13 для двигуна постійного струму. Моменти М1 і М2 і число ступіней т вибираються виходячи з умов, прийнятих для двигунів постійного струму незалежного збудження. Необхідно тільки враховувати, що найбільше значення пускового моменту М1 визначається в даному випадку значенням Мкр з урахуванням можливого зниження напруги мережі. Практично М1= 0,7 Мкр. Після побудови пускових реостатних характеристик знаходяться опори ступіней R1-3 = R*R2ном, де R* = ае / аg; аd / аg і ас / аg; R2ном [див. (3.9)]. Опори секцій реостата

Rвш1 = R1 – R2;              Rвш2 = R2 – R3;              Rвш3 = R3 – R2вт

Рисунок 5.2 – Схема вмикання, пускові та гальмівна характеристики асинхронного двигуна з фазним ротором

Уточнений графо-аналітичний метод. Цей метод враховує кривизну механічних характеристик асинхронного двигуна і застосовується в тих випадках, коли М1>0,7 Мкр.

Для побудови статичних реостатних характеристик спочатку за формулами (3.21) — (3.24) розраховують і будують природну механічну характеристику від М = 0 до М = Мкр. Потім, виходячи з умов пуску, задаються значеннями М1 і М2 (рис. 5.2, б). Через точки перетинання вертикалей М1 і М2 із природною характеристикою (точки l і l ') проводять пряму до перетинання в точці К з горизонтальною прямою ah (s = 0). Дотримуючись рівності найбільших М1 і перемикальних М2 моментів на всіх пускових ступінях, через точку К проводять прямі ии', рр' і тт', що характеризують процес східчастого розгону електропривода. При вдалому виборі значень М1 і М2 вихід на природну характеристику повинен відбутися в точці l на вертикальній лінії иh найбільшого пускового моменту М1. У результаті побудови відрізки и'р, р'т, т'l повинні бути рівні і паралельні один одному. Якщо зазначена умова не виконується, то варто змінити значення М1 або М2 і побудову повторити.

Керуючись співвідношенням (3.25), а при sш / sп = R2S / R2вт і побудованою діаграмою, знайдемо опори кожної ступіні

                                 

Вирахуванням з цих опорів опору обмотки фази ротора R2вт одержимо опори ступіней пускового реостата.

Опори секцій при увімкненні реостата за схемою одинарної зірки

                                

Опір пускового реостата

Rп.р = Rвш1 + Rвш2 + Rвш3.

Гальмівний опір. При гальмуванні електропривода противмиканням у роторне коло крім пускового реостата вводять додаткову ступінь з опором Rвш.пв (рис. 5.2). Тоді опір фази роторного кола (опір противмикання) Rг.пв = R2вт + Rп.р + Rвш.пв, де Rвш.пв — опір додаткової секції реостата. Механічна характеристика c Rг.пв, що відповідає режиму гальмування з початковими умовами s = 2 і М = М1, показана на рис. 5.2 у квадранті IV.

Відносний опір противмикання R.пв з рис. 5.2 визначається відношенням аf / аg на лінії номінального моменту, а в омах — формулою

Rг.пв = R.пв R2ном.

Опір додаткової секції реостата Rвш.пв = (еf / ag) R2ном або

Rвш.пв = Rг.пв - (R2вт + Rп.р).

На лінії найбільшого пускового моменту М1 опори противмикання і додаткової секції реостата

          

Для визначення опору ступіні противмикання замість відношень відрізків можна використовувати відношення ковзань [див. (3.26а)].


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1741; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!