Склад санітарно-технічного обладнання і систем енергопостачанняА) Повітропостачання

Система повітропостачання повинна забезпечити очистку зовнішнього повітря, обмін повітря та видалення із приміщень тепловиділень та вологи. Розрахунок обладнаних систем повітропостачання ведеться у 3-х режимах роботи::

- по режиму І (чистої вентиляції)

- по режиму II (фільтровентиляції)

- по режиму III (регенерації) за допомогою ГУ-15 0/6.

При режимі чистої вентиляції у сховище повинно подаватися очищене від пилу зовнішнє повітря. При режимі фільтровентиляції зовнішнє повітря, що поступає у сховище повинно очищуватися від пилу та аерозолів отруйних речовин і бактеріальних засобів. На об’єктах, де можливі наземні пожежі, сильна загазованість приземного повітря шкідливими речовинами та продуктами горіння повинен передбачатися режим регенерації зовнішнього повітря.

Кількість зовнішнього повітря, яке подається у сховище визначається нормами в залежності від кліматичної зони району будови. Кліматична зона визначається відповідно до середньої температури самого теплого місця:

- до 200С – І кліматична зона – на одного чоловіка 8 м3/год;

- 20…250С – ІІ кліматична зона – на одного чоловіка 10 м3/год;

- 25…300С – ІІІ кліматична зона – на одного чоловіка 11 м3/год;

- більше 300С – ІV кліматична зона – на одного чоловіка 13 м3/год.

Розрахунок обладнання системи повітропостачання починаємо з розрахунків для режиму ІІ.

 Режим ІІ – фільтровентиляція. При нормі подачі очищеного повітря на кожну людину, що вкривається 2 м3/год, продуктивність системи на 540 чол. Отже, повинна бути:

 м3/год.

Визначаємо тип та кількість фільтровентиляційних комплектів. Подача повітря у сховище ведеться фільтровентиляційними компонентами ФВК - потужністю - 1200 м3 в режимі фільтровентиляції 300 м3/год. Тоді для забезпечення необхідної подачі системи потрібно:  комплекти.

Приймаємо рішення, установити 4 комплекти ФВК, площею 20 м2.

Режим І – чиста вентиляція. Виходячи з норми подачі повітря на одну людину для районів ІІ кліматичної зони, де середня температура зовнішнього повітря самого теплого місця становить 20…250С та дорівнює 10 м3/год, подача системи повітропостачання в режимі чистої вентиляції повинна складати:  м3/год.

Так як один ФВК має потужність 1200 м3/год, то загальна подача 5 комплектів становитиме:  м3/год, а це більше потреби.

Режим ІІІ – регенерація зовнішнього повітря. ЇЇ будуть забезпечувати у складі ФВК-2 з регенеративним устаткуванням РУ-15С/6 та фільтрами ФГ-70 (2 комплектів на сховище).

 

Б) Водопостачання сховища

Передбачається від зовнішньої водопровідної системи з пристроєм проточних ємностей запасу води для пиття 3 л на добу на 1 чол., у сховищі. А місткість ємностей з розрахунку на 4 доби повинна бути: л.

В) Каналізація сховища

Виконується відводом стічних вод із санвузлів у каналізаційну мережу самостоком, або за допомогою, станції перекачки. Улаштувати резервуар для збору стоків із розрахунку 2 л на добу технічної води на 1 чол., об’ємом: л.

 

Г) Електропостачання

В даному випадку від мережі міста.

Д) Опалення сховища

Від системи опалення адмін. будинку де розміщене сховище.

 

Висновок

Отже, для забезпечення надійного захисту виробничого персоналу працюючої зміни необхідно побудувати сховище на 540 чоловік із захисними властивостями. Для людей установити 90 трьохярусних лав-нар довжиною 1,8 м. Висоту приміщення прийняти 3 м. Систему повітропостачання сховища виконати на базі ФВК-2 (4 комплекти).  Можна передбачити використання сховища у мирний час у господарських цілях (склад інструментів, побутові приміщення).

Розділ III

Розділ виконується у вигляді графічного доповнення - план сховища ЦО у масштабі на форматі А4 і закладається в пояснювальну записку на форматі А4.

На плані сховища ЦО, приміщення позначаються номерами, а її розрахункові площі зводяться у таблицю специфікації.

 

 

План сховища ЦО

 

1 – приміщення для укриття; 2 – лави-нари; 3 – санітарний пост;

4 – фільтро-венталіця-ційна камера; 5 – вихід; 6 - санвузли;

7 – пункт управління; 8 – приміщення для збереження продуктів; 9 – тамбур-шлюз; 10 – аварійний вихід.

Специфікація плану сховища на 540 чоловік

№ п/п Найменування Кіл-ть Параметри
1 Приміщення для укриваємих 1 216 м
2 Лави-нари 90 0,55х1,8 м
3 Санітарний пост 1 4 м
4 Фільтровентиляційна камера 1 20 м
5 Вихід 2 1,2 м
6 Санітарні вузли 2
7 Пункт управління 1 20 м
8 Приміщення для збереження продуктів 1 13 м
9 Тамбур-шлюз 1 10 м
10 Аварійний вихід 1 8 м

Література

 

1. Литвиненко П.І «Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи» Київ. КНУБіА, 1999 – 10с.

 

2. Демиденко Г.П. «Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения» К. Вища школа 1989 – 287с.

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 620; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!