Співвідношення між одиницями (градусами) різних шкалОдиниця К °C °F °Rank °R
Кельвін, К 1 1 1,8 1,8 0,8
Градус Цельсія, °C 1 1 1,8 1,8 0,8
Градус Фаренгейта, °F 0,556 0,556 1 1 0,445
Градус Ренкіна, °Ra 0,556 0,556 1 1 0,445
Градус Реомюра, °R 1,25 1,25 2,25 2,25 1

Співвідношення між значеннями температури в різних шкалах

Температура

Еквівалент за шкалою

Цельсія Кельвіна
Х °С (шкала Цельсія) Х °C (Х + 273,15) К
Х °R (шкала Реомюра) 5/4Х °C 5/4Х + 273,15 К
Х °f (шкала Фаренгейта) 5/9(X – 32) °С 5/9Х + 255,38 К
Х °Ra (шкала Ренкіна) 5/9Х – 273,15 °С 5/9Х К
Х К (шкала Кельвіна) (Х – 273,15 °С Х К
     

 

1. Що таке механічний рух?

2. Що таке матеріальна точка?

3. Що називається системою відліку?

4. Що вирішує основна задача механіки?

5. Що називають траєкторією руху?

6. Що таке пройдений шлях?

7. Що таке переміщення?

8. Що таке рівномірний прямолінійний рух?

9. Що називається швидкістю руху?

10. Рівняння прямолінійного рівномірного руху.

11. За якою формулою можна визначити швидкість руху, час руху, переміщення при рівномірному прямолінійному русі?

12. Що таке прямолінійний рівноприскорений рух?

13. Що називають прискоренням рівноприскореного руху?

14. Що таке миттєва швидкість?

15. За якою формулою можна розрахувати миттєву швидкість, прискорення, переміщення при прямолінійному рівноприскореному русі?

16. Рівняння прямолінійного рівноприскоренного руху.

17. Що таке лінійна і кутова швидкість при криволінійному русі.

18. Що таке період обертання?

19. Що таке частота обертання?

20. Перший закон Ньютона.

21. Другий закон Ньютона.

22. Третій закон Ньютона.

23. Закон Всесвітнього тяжіння.

24. Сила тяжіння.

25. Сила тертя.

26. Сила пружності.

27. Правило моментів сил, прикладених до тіла, яке має вісь обертання.

28. Імпульс тіла.

29. Закон збереження імпульсу.

30. Кінетична і потенціальна енергія тіла.

31. Закон збереження енергії в механічних процесах.

1. Основні положення МКТ газів.

2. Що таке молекула речовини, атом?

3. Ідеальний газ. Тиск газу.

4. Основне рівняння МКТ газів.

5. Рівняння Мендєлєєва-Клапейрона.

6. Ізопроцеси, газові закони.

7. Випаровування і конденсація.

8. Абсолютна і відносна вологість повітря. Точка роси.

9. Характеристика рідкого стану речовини.

10. Поверхневий натяг. Капілярні явища.

11. Характеристика твердого стану речовини. Аморфні тіла.

12. Пружні властивості твердих тіл. Закон Гука.

13. Внутрішня енергія ідеального газу.

14. Перше начало термодинаміки.

15. Друге начало термодинаміки.

16. Теплові двигуни. ККД теплових двигунів.

1. Що таке електричний заряд?

2. Визначення закону Кулона і формула закону Кулона?

3. Що називається електричним полем?

4. Що таке напруженість електричного поля і за якою формулою можна її розрахувати?

5. За якою формулою розраховується електроємність плоского конденсатора?

Що таке потенціал електричного поля?

Що таке електричний струм?

Умови існування електричного струму?


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 381; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ