Щорічні та додаткові відпустки.Громадяни, що працюють на підприємствах, установах, незалежно від форми власності мають право на щорічні відпустки із збереженням місця роботи, посади і заробітної платні.

Щорічна основна відпустка надається працівникам не менше 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік.

Педагогам та працівникам освіти надається щорічна основна відпустка 56 календарних дні, медичним працівникам відпустка – 31. особам віком до 18 років надається відпустка 31 календарний день.

 

Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці - 35 календарних днів.

 

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці.

1. Окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з нервово – психологічним та інтелектуальним навантаженням, робота в небезпечних географічних умовах – відпустка 35 днів.

2. Працівникам з ненормованим робочим днем – тривалість 7 календарних днів.

 

Творча відпустка – надається при закінченні дисертаційних робіт, написання підручників.

Дні тимчасової непрацездатності, відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, до щорічних відпусток не включаються.

Щорічна та додаткова відпустка повної тривалості у перший рік надаються працівникам через 6 місяців безперервної роботи.

Щорічні відпустки за 2 та наступні роки роботи можуть бут надані працівникові у будь – який час робочого року.

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником за погодженням із профспілкою, при складанні графіків враховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників.

Поділ щорічної відпустки на частини будь – якої тривалості допускається на прохання працівника, за умови, що основна частина становитиме 14 календарних днів. Невикористана частина має бути надана як правило до місця робочого року.

У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки.

У випадку передбачених Законом України „Про відпустки”, працівнику за його бажанням надається в обов’язковому порядку відпустка без збереження заробітної плати.

 

Медичні огляди.

Власник зобов’язаний за свої кошти організувати проведення: попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, а також щорічний обов’язковий медичний огляд осіб віком до 21 року.

Витрати на проведення медичного огляду несе власник. Він має покрити медичній установі витрати, пов’язані з проведенням медичного огляду. Власник також покриває частково затрати на обстеження та лікування працівників у профілактичних центрах, клініках. На час медичного огляду працівника за ним зберігається місце роботи та середній заробіток.

Середній заробіток зберігається і під час обстеження в профілактичних центрах, клініках.

Коло осіб, які підлягають обов’язковому медичному огляду, визначається санітарно – епідеміологічною установою.

На сонові цього складається поіменний список осіб, що підлягають медогляду, визначаються дні, час.

Власник на прохання працівника, організовує позачерговий медичний огляд, якщо працівник вважає, що погіршення його здоров’я пов’язано з умовами праці.

Власник не має права допускати працівника до роботи, якщо він зобов’язаний проходити але своєчасно не пройшов медичний огляд.

Ухилення працівника від проходження медичного огляду, якщо його проходження обов’язково, є порушенням трудової дисципліни і веде за собою дисциплінарну відповідальність, аж до звільнення з роботи.

 

 

Література:

- Б. С. Стичинський „Науково – практичний коментар до законодавства України про працю”.

- В. Ц. Жидецький, В. С. Джигерей „Охорона праці”

- Є. О. Геврик „Охорона праці”

- Жарков „Охрана труда”

- „Практикум з охорони праці”


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 631;