Види відповідальності при порушенні трудової дисципліни.План: 1. Поняття про трудову дисципліну.   2. Внутрішній трудовий розпорядок установ, організацій.   3. Види відповідальності при порушенні трудової дисципліни.   4. Поняття заробітної платні, принципи диференціальної платні, принципи диференціації.   5. Особливості оплати праці працівників охорони здоров’я при відхиленні від звичайної роботи.   6. Типи робочого часу.   7. Щорічні додаткові відпустки.   8. Медичні огляди.    

Поняття про трудову дисципліну.

Трудова дисципліна– свідоме, чесне, добросовісне виконання працівниками своїх трудових обов’язків, передбачених законом, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Дотримання дисципліни особливо важливе в здійсненні медичної і фармацевтичної діяльності, де від суворого та добросовісного дотримання дисципліни і порядку в багато чому залежить життя і здоров’я людини.

Урядом звернено увагу на формування у медичних працівників свідомої дисципліни, високої громадянської відповідальності за виконання своєї роботи.

Трудові колективи, адміністрація установ охорони здоров’я, відповідно до Закону України про працю в трудових колективах забезпечують обстановку нетерпимості до порушення трудової дисципліни, проявляють сувору вимогливість до працівників, які недобросовісно виконують свої трудові обов’язки.

До таких працівників приймають міри покарань – (зауваження, попередження, догана, відрахування від заробітної плати, невиплата премії, переведення на нижчу посаду, зняття з даної посади, звільнення з роботи).

 

Внутрішній трудовий розпорядок установ, організацій.

 

Внутрішній трудовий розпорядок - це система організацій праці: установлений порядок поведінки працівників в процесі їх трудової діяльності.

Його змістом являються основні обов’язки працівників, адміністрації, установ. Обов’язки працівників і адміністрації записані в основах законодавства про працю, Типових правилах внутрішнього трудового розпорядку, затверджених наказом міністра охорони здоров’я.

Правила внутрішнього трудового розпорядку розробляються у відповідності трудового законодавства.

 

Вони включають:

1. Загальні правила.

2. Порядок прийому і звільнення працівників.

3. Основні обов’язки працівників.

4. Основні обов’язки адміністрації.

5. Робочий час і його використання.

6. Заохочення за успіхи в роботі.

7. Відповідальність за порушення трудової дисципліни.

 

Основні обов’язки працівників.     

Всі працівники повинні працювати чесно, добросовісно,, дотримуватися трудової дисципліни, розпорядку дня, вчасно приходити на роботу, виконувати розпорядження адміністрації. Для медичних працівників велике значення мають глибокі, міцні знання, любов, повага, розуміння до хворих, приділення уваги охороні здоров’я людей.

Медичні працівники повинні бути готові здійснити медичну допомогу за потребою, уважно, з турботою відноситися до хворих, зберігати лікарську таємницю, постійно вдосконалювати свої медичні знання, своєю працею вдосконалювати свої медичні знання, своєю працею сприяти розвитку медицини.

У правилах внутрішнього трудового розпорядку вказано, що кожний працівник охорони здоров’я зобов’язаний підвищувати якість і культуру у здійсненні медичної допомоги населенню, застосовувати у практичній діяльності сучасні досягнення медичної науки. Утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце, дотримуватися чистоті у відділенні, кабінеті, а також на території установи, закладу. Ефективно використовувати у своїй діяльності засоби лікування і профілактики різних хвороб, прилади, медичне обладнання. Систематично підвищувати рівень ділової та виробничої кваліфікації. 

 

Основні обов’язки адміністрації.

Адміністрація закладів охорони здоров’я згідно Законодавству України про працю зобов’язана:

- організовувати діяльність працівників, згідно спеціальності та кваліфікації;

- закріпити за працівниками робоче місце;

- ознайомити працівника з об’ємом роботи, яку він повинен виконати протягом робочої зміни;

- створити безпечні умови праці;

- забезпечити робочий стан обладнання, наявність потрібного інструментарію;

- дотримувати Закону України „Про працю” при організації роботи;

- створити належне технічне оснащення робочих місць.

 

У разі недотримання безпечних умов роботи, адміністрація разом із профспілкою повинна прийняти міри, щодо безпечної праці на підприємстві.

 

Види відповідальності при порушенні трудової дисципліни.

 

Відповідно до статті 49 Закону України „Про охорону праці” за порушення законодавчих та нормативних актів про охорону праці винні працівники притягаються до відповідальності.

 

Види відповідальності:

 Дисциплінарна відповідальність – полягає у накладанні дисциплінарних стягнень (догана, звільнення з роботи). Накладати дисциплінарні стягнення на працівників має орган, який користується правом прийняття на роботу цього працівника.

При обранні дисциплінарного стягнення слід враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку, заподіяну ним шкоду, обставини за яких було вчинено проступок.

 

Адміністративна відповідальність – накладається на посадових осіб, винних в порушеннях законодавства про охорону праці, у вигляді грошового штрафу. Право накладати стягнення мають службові особи Державного нагляду охорони праці.

Матеріальна відповідальність – розповсюджується на працівників і власника установи. Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну установі, порушення правил охорони праці. Дана відповідальність встановлюється за пряму дійсну шкоду і коли шкода заподіяна бездіяльністю працівника.

Матеріальна відповідальність обмежується певною частиною заробітку працівника.

Збитки у зв’язку з порушенням законодавства про охорону праці можуть включати :

- відшкодування потерпілому втраченого заробітку;

- одноразова допомога;

- витрати на лікування, протезування.

А також витрати на поховання потерпілого у разі смерті, одноразова допомога на сім’ю та на утримання. 

 

Кримінальна відповідальність – настає, якщо порушення вимог законодавства та нормативних актів про охорону праці, створення небезпеки для життя і здоров’я громадян.

Суб’єктом кримінальної відповідальності може бути – службова особа підприємства, установи, незалежно від форм власності, а також власник підприємства.

Кримінальна відповідальність визначається в судовому порядку.

 

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 1893;