Поняття заробітної платні, принципи диференціації. 

Заробітна плата – це винагорода, обчислена у грошовому виразі, яку власник виплачує працівникові за виконану ним роботу.

 

Розмір заробітної плати залежить:

- від складності та умов виконуваної роботи

- професійно – ділових якостей працівника

- результатів його праці

 

Питання, щодо регулювання оплати праці визначається Законом України „Про оплату праці”.

 

Державне регулювання заробітної плати охоплює такі питання:

1. Встановлення розміру мінімальної заробітної платні обов’язково для підприємств всіх форм власності.

2. Встановлення норм і гарантій, обов’язкових для підприємств всіх форм власності. Ці норми і гарантії є мінімальними державними гарантіями.

 

Мінімальні гарантії працівників:

Згідно Закону України „Про оплату праці”

1. Оплата щорічних відпусток.

2. Оплата часу, протягом якого працівники були направлені на підвищення кваліфікації.

3. Оплата часу, протягом якого працівник був направлений на обстеження в медичну установу.

4. Доплата до середнього заробітку, при переведенні на нижче оплачувану роботу за станом здоров’я.

5. Доплата до середнього заробітку при тимчасовому переведенні на іншу роботу. У зв’язку з виробничою потребою.

6. Гарантійні виплати при різних формах виробничого навчання, перекваліфікації чи навчання з метою набуття нової спеціальності.

7. Гарантійні виплати працівникам у разі службових відряджень, роботи у польових умовах.

Основою організації оплати праці є тарифна система оплати праці – яка включає тарифні ставки, схеми посадових окладів, згідно кваліфікації.

 Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників – залежно від їх кваліфікації за тарифною сіткою.

 

Формування посадових окладів проводиться і встановлюється розміром вищим мінімальної заробітної плати в залежності від кваліфікації (медики, педагоги).

Посадові оклади службовцям встановлює власник відповідно до посади і кваліфікації працівника .за результатами атестації власник має право змінювати посадові оклади у межах максимальних розмірів окладів на відповідній посаді.

 

Особливості оплати праці працівників охорони здоров’я при відхиленні від звичайної роботи.

 

Оплата праці працівників установ, організацій,, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі Закону України.

На важких роботах, на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними, географічними умовами підвищеного ризику для здоров’я встановлюється підвищена оплата праці.

Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу.

Працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, установі поряд із своєю основною роботою, що обумовлена трудовим договором, додаткову роботу, за іншою посадою або обов’язки тимчасово відсутнього працівника, проводиться доплата за суміщення посад. 

За погодинною системою оплати, робота в надурочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки. Компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу не допускається.

Робота у святковий і неробочий день оплачується у подвійному розмірі.

Робота у нічний час оплачується у підвищеному розмірі, 20 % ставки за кожну годину роботи у нічний час.

При кожній виплаті заробітної плати власник повинен повідомляти працівника про:

1. Загальну суму заробітної плати і розшифровку за види оплати.

2. розміри і підстави відрахувань із заробітної плати.

3. Сума заробітної плати, що належить до виплати.

Заробітна плата виплачується працівникам регулярно у строки, встановлені колективним договором, але не рідше 2 разів на місяць, через проміжок часу 16 календарних днів.

У разі, коли день виплати заробітної плати припадає на вихідні, святкові або неробочі, заробітна плата виплачується напередодні.

У разі звільнення працівника виплата усіх сум, що належать йому від установи проводиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то належні виплати здійснюються не рідше наступного дня.

 

Типи робочого часу.

   

 Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Підприємства і організації при укладанні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу.

 

Скорочення робочого часу встановлюється:

 

1. Для працівників 16 – 18 років – 36 годин на тиждень

15 – 16 – 24 год. на тиждень

Тривалість робочого часу учнів не повинна перевищувати половину максимальної тривалості робочого часу.

2. Для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці – не більше 36 год. на тиждень.

Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій (учителів, лікарів, інш.).

Для працівників встановлюється 5 денний робочий тиждень з двома вихідними днями. На підприємствах і установах, де за характером виробництва запровадження 5 денного робочого тижня – є недоцільним, встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем.

Тривалість робочого тижня встановлюється власником установи, спеціально з профспілковим комітетом з урахування специфіки роботи.

Напередодні святкових днів тривалість роботи працівників скорочується на 1 г7одину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні.

Працівникам надається перерва для відпочинку та харчування не більше 2 годин і вона не входить в робочий час. Час початку і закінчення перерви встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку. Час перерви працівники використовують на свій розсуд, можуть відлучатись з місця роботи.

У випадку, коли святковий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний день після святкового.    

 

Встановлені таки святкові дні:

1 січня – Новий рік

7 січня – Різдво Христове

8 березня – Міжнародний жіночий день

1-2 травня – День міжнародної солідарності трудящих

9 травня – День Перемоги

28 червня – День Конституції України

24 серпня – День Незалежності України

7,8 листопада – річниця Великої Жовтневої Соціалістичної революції

робота також не поводиться в дні релігійних свят: Різдво Христове, Пасха (Великдень), Трійця.

 

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 1021;