Вісеві складові від радіальних навантагВісеві сили, що навантажують вальниці.

Розподіл навантаження на вальниці відповідає схемі а “врозпір”(/3/, с.82, рис. 7.5, табл. 7.2 або /10/, с.77, табл. 11.16),

де  

Оскільки  і , то вісеві сили

Таким чином,

 - для опори ;

Оскільки відношення

то для опори :

Тоді для опори :  (табл. 11.15 з /10/).

Еквівалентна динамічна радіальна навантага для опор  і

де    - еквівалентна радіальна на-вантага в опорі ;

 - еквівалентна вісева наванта-га в опорі;

 - коефіцієнт при обертанні внутрішнього кільця вальниці;

 - коефіцієнт режиму роботи(І); ;

 - коефіцієнт безпеки для зубчатих передач при помірних поштовхах (табл. 11.17, /10/).

 - температурний коефіцієнт при

        - еквівалентна радіальна навантага в опорі ;

 - еквівалентна вісева навантага в опорі .

Далі проводимо розрахунок для опори , як більше навантаженій.

Довговічність роботи вальниці

 млн. обертів.

Необхідна динамічна вантажність вальниці

де показник - для роликових вальниць.

Оскільки

то попередньо вибрана вальниця підходить, але з великим запасом, що не завжди доцільно. Але інших такого типу вальниць у /10/ немає. Залишаємо цю вальницю. Відносно вальниці 7210, то ми її ставимо, керуючись конструктивними міркуваннями і розрахунку не проводимо.

 

Вальниці вала-черв’яка

Оскільки режим навантаження важкий, тобто  ( ), то знаходимо еквівалентні навантаги:

радіальну  

вісеву

Ми вже визначили діаметр цапфи вала-черв’яка під вальницю

Рис. 11. Вальницевий вузол черв’яка

 

Вальницевий вузол закріпної опори /рис. 11/ утворюють дві однакові роликові конічні вальниці, наприклад, 27303 з великим кутом конуса. Для цієї вальниці за табл. 24.17, /3/ . Для комплекту з двох роликових вальниць /опори/ маємо:

Відношення

Тоді для дворядної роликової радіально-упорної вальниці  і

Еквівалентна динамічна навантага при  і

Потрібна вантажність

Оскільки , то дана вальниця підходить.

Зауважимо, що наведена методика взята з /3/, с. 79-88.

Для другої опори вала-черв’яка, де посаджена радіальна однорядна вальниця, виберемо вальницю легкої серії 207.

Еквівалентна радіальна навантага

Для цієї вальниці за табл. 24.10 із /3/ знаходимо:

 та

За табл. 7.1, /3/, маємо  Оскільки ця вальниця сприймає лише радіальну навантагу, бо фіксована опора зі спарених конічних вальниць сприймає вісеву навантагу, то можна прийняти  Тоді еквівалентна динамічна навантага

Потрібна динамічна вантажність

Оскільки (4183<20100), то вальниця 207 задовольняє умову задачі, але з великим запасом. Ближче буде вальниця кулькова радіальна однорядна надлегкої серії 1000907;  з  взята з /9/, с. 119.

 

Рис. 12. Черв’ячне колесо

 

 

Рис. 13 Черв’ячний редуктор

 

8. ПРОЕКТУВАННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ КОРПУСА,

КРИШОК ТА ІНШИХ ДЕТАЛЕЙ РЕДУКТОРА

 

Товщина стінок корпуса і кришки редуктора

де    - обертовий момент на тихохідному валі; в даному випадку

Приймаємо  оскільки передбачаємо матеріал корпуса редуктора з сірого чавуну марки СЧ 15 (за методикою /3/, с.234).

Корпус редуктора конструюємо рознімним (при  а в нас ) з двома вікнами на бічних стінках, через які при складанні вводять в корпус комплект вала з черв’ячним колесом.

Бічні кришки рознімного корпуса (рис. 13) центрують за відповідною посадкою і кріплять до корпуса ґвинтами  (див. /3/, с.248).


ДОДАТОК

Технічне завдання на проект: запроектувати привод: електродвигун – муфта – черв’ячний редуктор – ланцюгова передача.

Дано: обертовий момент на вихідному валі  Нм;

частота обертання вихідного вала  хв-1;

довговічність роботи передачі  год;

режим навантаження змінний

Параметри

Варіанти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
450 550 650 750 880 1000 1200 1400 1600 1800
10 20 15 30 25 25 30 20 15 35
8000 9000 10000 1200 14000 9000 11000 13000 15000 16000
I ІІ ІІІ IV V I ІІ ІІІ IV V
Розташування черв’яка Н* В** Н В Н В Н В Н В

 

* нижнє; ** верхнє


СПИСОК ПОСИЛАНЬ І ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ґвинтові конвеєри. НМП / Д. Коновалюк. – Луцьк: ЛІІ, 1991. – 96с.

2. Гузенков П.Г. Детали машин. – М. Высшая школа, 1986. – 359с.

3. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин. – М.: Высшая школа, 1985. – 416с.

4. Киркач Н.Ф., Баласанян Р.А. Расчет и проектирование деталей машин. Ч.1. – Харьков: Вища школа. Издательство при Харьковском государственном университете, 1987. – 136с.

5. Коновалюк Д.М., Ковальчук Р.М. Деталі машин. Навчально-методичний посібник. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2004. – 100 с.

6. Коновалюк Д.М., Ковальчук Р.М. Деталі машин. Підручник. – Луцьк: ЛДТУ, 2001. – 564с.

7. Кудрявцев В.Н. Детали машин. – Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1980. – 464с.

8. Кузьмин А.В., Чернин И.М., Козинцов Б.С. Расчеты деталей машин: Справ. пособие. – Мн.: Вышэйшая школа, 1986. – 400с.

9. Подшипники качения. Справочник / Под. ред. В.Н. Нарышкина и Р.В. Коросташевского. – М.: Машиностроение, 1984. – 280с.

10. Розрахунок і конструювання валів редукторів. НМП / Д.М. Коновалюк, Р.М. Ковальчук. – Луцьк: РВВ ЛДТУ. – 92с.

11. Розрахунок черв’ячної передачі. НМП / Д.М. Коновалюк, Р.М. Ковальчук. – Луцьк: ЛІІ, 1993. – 51с.

12. Цехнович Л.И., Петриченко И.П. Атлас конструкций редукторов. – К.: Вища школа, 1990. – 151с.

 


Для нотаток


Для нотаток

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 390; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!