Визначення реакцій в опорах і побудова епюр моментівРозрахункова схема вала показана на рис. 8. Визначаємо реакції в опорах.

Вертикальна площина:

або

звідки

або

звідки

Перевірка:

Реакції знайдено правильно.

Будуємо епюри по відрізках І та ІІ /вертикальна площина/.

В точці С ліворуч від сил /відрізок І/ згинальний момент:

В цій же точці С праворуч від сил згинальний момент буде

Переносимо на рисунок отримані ординати: епюра зі знаком “”.

Горизонтальна площина:

або

звідки

або

звідки

Перевірка: 3882,78 – 4064 – 3821,78 + 4003 = 0.

Реакції знайдено правильно.

Як і в попередньому випадку, будуємо епюру М за характерними точками, тобто

Переносимо ординати на рисунок.

Сумарні реакції в опорах вала:

Вісева сила в опорі В .

Вал-черв’як редуктора

5.2.1. Розробка конструкції вала виконана вище /див. рис. 6/.

Вихідні дані для визначення реакцій в опорах і побудова епюр моментів:

Сили, що діють на черв’як:

 /колова сила/

 - радіальна сила;

 - вісева сила.

Приймемо коефіцієнт режиму роботи  /для привода конвеєра стрічкового, ланцюгового (див. /10/, табл. 11.20). Тоді розрахунковий момент для вибору муфти

.

Враховуючи,  (вихідний кінець черв’яка) див. рис. 6, вибираємо муфту пружну втулково-пальцьову (позначення за стандартом):

Муфта 125-28-1, 1-28 ДСТУ 2128-93 (ГОСТ 21424-93),

для якої

 - діаметр розташування робочих елементів – пальців з втулками.

Консольна навантага при передачі обертового моменту муфтою (табл. 11.23, /10/):


Рис. 8. Розрахункова схема вала з епюрами згинальних

і обертових моментів

Для розрахунків приймаємо .

На рис. 9 зображена розрахункова схема вала-черв’яка з епюрами.

Вертикальна площина:

або

звідки

або

звідки

Перевірка:

Реакції знайдено правильно.

Будуємо епюри згинальних моментів за характерними точками (ліворуч від точки С і праворуч від неї).

Переносимо на рисунок ординати.

Рис. 9. Розрахункова схема вала-черв’яка з епюрами

Горизонтальна площина:

або

звідки

або

звідки

Перевірка:

Реакції знайдено правильно.

Будуємо епюри згинальних моментів за характерними точками (вузловими).

Переносимо ординати на рисунок і будуємо епюру.

Будуємо епюру сумарних згинальних моментів як геометричні суми в характерних точках:

Будуємо епюру

Сумарні реакції в опорах вала черв’яка:

Вісева реакція в опорі .

 

6. ВИБІР І ПЕРЕВІРКОВИЙ РОЗРАХУНОК ШПОНОК

 

Шпонки вибираємо для проміжного вала, на якому кріпиться черв’ячне колесо і ведуча зірочка /див. рис. 7/. Шпонки вибираються за діаметром вала . За табл. 11.19, /10/, поперечні перерізи шпонок довжиною від 36 до 160 мм.

Визначимо довжину шпонки з розрахунку візьмемо стандартне значення довжини за табл. 11.2 з /10/.

При розрахунку будемо враховувати матеріали вала і деталей, які насаджені на вал.

Визначимо робочу довжину шпонки за умови міцності на зминання:

                                                                             (1)

а також на зріз;

                         (2)

де    - довідниковий розмір для розрахунку на зминання;

 - допустима напруга на зминання для шпонкового з’єднання;

 - допустима напруга на зріз.

Рис. 10. Розрахункова схема шпонкового з’єднання

 

Приймаємо сталеву маточину черв’ячного колеса.

Тоді

 (приймаємо на основі довідникових джерел).

, враховуючи зниження цих характеристик при роботі з поштовхами.

Тоді з формули (1)

а з формули (2) –

Визначимо в обох випадках :

Приймемо довжину шпонок остаточно:  (див. табл. 24.32, /4/).

 

7. ПІДБІР І ПЕРЕВІРКОВИЙ РОЗРАХУНОК ВАЛЬНИЦЬ КОТІННЯ

 

Вал проміжний.

Попередньо нами вибрані вальниці для цього вала /пункт 5.І.4/. Ліворуч від черв’ячного колеса - 7208, а праворуч 7210 - роликові конічні однорядні вальниці легкої серії.

У вальниці 7208 С = 46,5 кН - динамічна вантажність;  - статична вантажність;  - кут контакту;  - коефіцієнт вісевого навантаження;  - коефіцієнт вісевої навантаги.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 703; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!