Матеріали черв’яка і черв’ячного колесаЗМІСТ 1. Технічне завдання на проект. ...................................................................... 4 2. Вибір електродвигуна, кінематичний та силовий розрахунки привода. . 4 3. Розрахунок черв’ячної передачі. ................................................................. 8 4. Розрахунок ланцюгової передачі. ................................................................ 18 5. Розрахунок валів редуктора. ........................................................................ 21 6. Підбір та перевірковий розрахунок шпонок. ............................................. 33 7. Вибір та перевірковий розрахунок вальниць котіння. .............................. 35 8. Проектування основних параметрів корпуса, кришок та інших деталей редуктора. ......................................................................................................   42   Додаток .......................................................................................................... 43   Список посилань і використаних джерел. .................................................. 44   1. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТ   Запроектувати привод /електродвигун, черв’ячний одноступінчастий редуктор з нижнім розташуванням черв’яка, ланцюгова передача/. Режим навантаження – І /важкий/. Дано: обертовий момент на вихідному валі ; частота обертання вихідного вала ; довговічність роботи передачі ; режим навантаження змінний,  (важкий). Рис. 1. Кінематична схема привода: 1 - черв’ячний вал; 2 – вал черв’ячного колеса; 3 – вихідний вал   2. ВИБІР ЕЛЕКТРОДВИГУНА, КІНЕМАТИЧНИЙ ТА СИЛОВИЙ РОЗРАХУНКИ ПРИВОДА   Кінематична схема привода і нумерація валів показані на рис. 1. Потужність, що необхідна для обертання вала черв’ячного колеса, де    - обертовий момент на вихідному валі;  - кутова швидкість обертання вихідного вала, рад/с. Знайдемо кутову швидкість на вихідному валі 3: ;  - загальний ККД привода: де    - ККД муфти; ;  - ККД черв’ячного редуктора;  /якщо західність черв’яка черв’ячної передачі ще невідома/;  - ККД ланцюгової передачі; Тоді  (|12|, табл. 14) і  

Вибір електродвигуна

За табл. 15 посібника /5/, с.34, вибираємо електродвигун з найближчою потужністю і синхронною частотою обертання ротора . В даному випадку це електродвигун 4А100L4/1430 номінальної потужності  і асинхронною частотою обертання .

Електродвигун асинхронний серії 4А закритий і обдувається. На рис. 2 подається ескіз електродвигуна 4А100L4/1430 (/1/,с.48, 53, 54).

Рис. 2. Ескіз та параметри електродвигуна (/1/, с.48, 53, 54)

 

Загальне передатне відношення привода

Розподілимо загальне передатне відношення між передачами привода, маючи на увазі, що передатне відношення рівне:

де    - передатне відношення черв’ячної передачі;

 - передатне відношення ланцюгової передачі.

За таблицею 3.1. /11/, с.23 приймаємо стандартне значення , звідки

що відповідає найуживанішим значенням  (|5|, табл. 13).

2.3. Частота обертання валів привода:

вала 1:

вала 2:

вала 3:

2.4. Кутові швидкості валів:

вала 1:

вала 2:

вала 3:

2.5. Потужність на валах:

вала 1:

вала 2:

вала 3:

 і  знаходимо із табл. 14, |5|.

2.6. Обертові моменти на валах:

вала 1:

вала 2:

вала 3:

Отримані результати не відрізняються від вихідних більше, ніж на 4%.

Отримані результати заносимо в таблицю 1.

 

Таблиця 1 – результати кінематичного розрахунку привода

Вал 1 2 3
Частота обертання 1430 71,5 25
Кутова швидкість 149,7 7,485 2,62
Потужність 3,9 3,054 2,9013
Обертовий момент 26 407,96 1108,4

 

3. РОЗРАХУНОК ЧЕРВ’ЯЧНОЇ ПЕРЕДАЧІ

 

Матеріали черв’яка і черв’ячного колеса

Попередньо очікуване значення швидкості ковзання

Керуючись /11/, сс.8, 10, вибираємо ІІ групу матеріалів – безцинові бронзи і мосяжі при швидкості ковзання  для черв’ячного колеса. Вибираємо бронзу Бр АЖ9-4Л, спосіб лиття – в кокіль, з механічними властивостями:

Приймаємо черв’як зі сталі 20Х (/4/, с.8, табл. 2.1), цементований, загартований з шліфованими і полірованими витками, , твердість .

3.2. Допустимі контактні напруги на поверхні зубців черв’ячного колеса (/4/, с.20, табл. 2.12):

Граничні допустимі напруги:

3.3. Міжвісева відстань (м) черв’ячної передачі:

,

де    - допустима контактна напруга в Па; при змінному /прийнятому у завданні/ режимі навантаження

де    - початковий коефіцієнт концентрації навантаження; його знаходять за графіком (рис. 3.2, /11/, с.22).

При  /кількість заходів черв’яка/

       

де    /для безцинових бронз/;

Приймаємо стандартне значення міжвісевої відстані

 (/11/, с. 23).

3.4. Основні параметри передачі

Число зубців черв'ячного колеса

Попередні значення:

модуля передачі

;

приймаємо модуль .

коефіцієнти діаметра черв’яка

це стандартне значення (див. с. 24, /11/).

З умови жорсткості черв’яка

Коефіцієнт зміщення

Фактичне передатне відношення

Відхилення

 

Параметри черв’яка і черв’ячного колеса (див. рис. 3)

Ділильний діаметр черв’яка

діаметр вершин витків

діаметр западин

Рис. 3. Параметри черв’яка та черв’ячного колеса

 

Довжину  нарізної частини черв’яка знаходимо за таблицею 3.5. (/11/, с. 28).

 /як черв’як, що фрезерується і шліфується/,

Діаметр ділильного /початкового/ обводу колеса

діаметр обводу вершин зубців

діаметр колеса найбільший

Приймаємо

діаметр западин

Ширина вінця

де    при  або .

Таким чином,

Приймаємо

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 804; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!