Розділ 1. Розробка технічного завдання.Теоретична частина курсової роботи є базовою основою, яка вміщує змістовний теоретичний матеріал дослідного характеру з обраної теми та графічну розробку ідеї на основі зібраного матеріалу.

· Слід зазначити, що метою є встановлення основних вимог замовника до проектної розробки, до асортиментного виду, матеріалу та призначення.

· Визначення з біосоціальними ознаками споживачів.

· Вивчення напрямку моди для обраного асортименту. Для практичної реалізації цього дослідження необхідно, перш за все, мати вихідну інформацію щодо існуючих на сьогодні пропозицій у даному асортименті. Необхідно дослідити споживчий ринок, методичну літературу та періодичні видання. Ілюстрована інформація у вигляді копій, замальовок, фотографій надається в додаток не менше 30 моделей.

 

Розділ 2. Розробка технічної пропозиції.

На цій стадії проектування вирішується питання естетичної, та художньої цінності моделі, композиції; обміркування і знаходження оптимального рішення щодо силуету, форми, ліній, пропорцій, кольору, кольорових сполучень, аксесуарів. Саме цьому розробка основної моделі і опис її зовнішнього виду мають важливе значення для подальшої роботи над проектом.

Створення малюнків, ескізів, нових моделей на ґрунті аналізу моди та технічного завдання, тобто з урахуванням усіх вимог до виробу і матеріалів, треба урахувати тип виробництва (масове, серійне, індивідуальне).

На підставі проведеного аналізу моделей – аналогів відбирають кращі, створюється еталонний ряд, який буде покладений в основу для розробки моделей згідно з темою курсової роботи.

 Необхідно запропонувати ескізи нових моделей-аналогів (МА), які за своїми одиничними показниками якості будуть вищими від нині існуючих виробів. Склад аналогового ряду моделей з позначкою МА-1, МА-2,…, МА-n. Ескізи 10 моделей-аналогів надається у додатку для подальшого аналізу.

 

Дослідження та аналіз обраного першоджерела.

У цьому розділі необхідно дати всебічну характеристику першоджерела, що досліджується.

Під час проектування нових форм одягу часто звертаються до етнічних мотивів культур різних народів світу. Традиційними творчими джерелами у проектуванні одягу є народні костюми різних етносів та ретро-мода минулих років.

Визначити доцільність використання елементів першоджерела у проектуванні сучасних форм одягу. Проаналізувати базовий фактичний матеріал, спрямований на виявлення характерних рис першоджерела; охарактеризувати композиційні і структурні засади його побудови (форма, крій, пропорційні відношення, тканини і матеріали, місця розтушування декору, колір, тощо).

Теоретичний опис підкріпити ілюстративним матеріалом, що надається у вигляді схем, рисунків, копій, замальовок. Додаток до курсової роботи.

 

Аналіз декоративного оформлення.

Розкрити зміст поняття «декор», основи походження декору, його значення у художньому оформленні сучасних костюмів.

Виявити прийоми декорування першоджерела. Визначити місця та лінії розташування декору (горизонтальні, вертикальні, діагональні); типи орнаментів; елементи орнаменту та їх символічний зміст; колористику об’єкта.

 

Художньо-композиційна проробка моделей-пропозицій, вибір основної моделі.

Художній проект модельного ряду з п’яти моделей-пропозицій на планшеті.

  

Опис зовнішнього виду моделі.

Послідовність опису зовнішнього виду обраної моделі для проекту:

· Вид, призначення виробу, статево-вікова група, матеріал;

· Силует, характеристика покрою рукава, лінії плечей, грудей, низу виробу, талії,виду застібки;

· характеристика конструкції (членування) пілочки;

· характеристика конструкції (членування) спинки;

· оформлення рукава;

· оформлення горловини, характеристика виду коміра;

· оздоблення моделі;

· рекомендована розмірна, ростова та повнотна група.

 

 

Розділ 3. Розробка ескізного проекту.

Вихідними даними для виконання робіт на стадії розробки ескізного проекту є, перш за все, ескіз моделі, який затверджено на попередній стадії. Виконаний опис зовнішнього вигляду. Основна технічна пропозиція підлягає конструктивній проробці. Креслення та розрахунки БК з корекцією після перевірки у макеті, конструктивне моделювання за обраним ескізом.

 Виготовлений зразок розробленої моделі сфотографувати на манекені або фігурі в різних ракурсах та надати (додаток).

В цьому розділі вирішується питання, пов’язані з конструктивною розробкою моделі, яка може бути рекомендована для конкретного типу виробництва: масового та індивідуального.

 

Вибір матеріалів для виробу.

Обґрунтування виробу матеріалів для верха, підкладки, прокладок, матеріалів які утеплюють, оздоблюють та фурнітури повинно виходити за все із змісту технічного завдання, тих вимог, які стосуються матеріалів одягу заданого асортименту.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 554;