Розділ 5. Розрахунок і конструювання фундаменту під крайню колону5.1. Вихідні дані для проектування фундаменту

В даному курсовому проекті передбачено високий окремий монолітний фундамент під збірну колону. Розрахункові зусилля:

                              

Розрахунковий опір ґрунту основи: .

Бетон важкий класу  із тепловою обробкою при атмосферному тискові. Згідно ([2], стр. 14, таблиця №11) для бетону  – . Згідно ([2], стр. 12, таблиця №8) при : , .

 Арматура класу . Для діаметра  - . Зварні сітки приймаємо з арматури класу : .

 

Заглиблення фундаменту: .

Висота фундаменту:

 

5.2. Визначення розмірів стакану фундаменту

5.2.1. Визначення висоти стакану

Висоту стакану призначаємо з двох умов:

- з конструктивних вимог:

- з умови заанкерування арматури:

Довжина заанкерування повинна складати .

Так як найбільший діаметр стержнів робочої арматури, яка знаходиться у нижній частині колони (переріз 4-4) складає , то приймаємо:

Виходячи з наведених вище умов приймаємо висоти стакану . З урахуванням  підстилаючого цементного розчину під колону, остаточно будемо мати:

 

5.2.2. Визначення розмірів стакану в плані

Розміри стакану в напрямку більшої сторони;

Розміри стакану в напрямку меншої сторони;

, де

 – приймаємо із конструктивних міркувань.

Але   повинно бути не менше ніж . Тому остаточно приймаємо . Іншу відстань теж приймаємо .

Остаточно будемо мати:

 

5.3. Визначення зусиль, які діють на основу за граничними станами ІІ групи

Обчислюємо зусилля на рівні підошви фундаменту, тобто поздовжню силу та згинальний момент . Поздовжня сила на рівні підошви фундаменту складається з сили , яке передається на фундамент від колони.

Тоді отримаємо:

Момент  визначається за формулою:

 

5.4. Визначення зусиль, які діють на основу за граничними станами І групи

Обчислюємо зусилля на рівні підошви фундаменту аналогічно п.5.3.

Тоді отримаємо:             

Момент  визначається за формулою:

 

5.5. Визначення розмірів підошви фундаменту

Розміри підошви фундаменту визначаємо за навантаженнями другої групи граничних станів.

Ширину підошви попередньо приймаємо за формулою:

, де

 – середня питома вага фундаменту і ґрунту на його уступах.

Приймаємо ширину фундаменту кратною 300 мм, тобто b=2,4 м.

При відношенні сторін фундаменту  отримаємо:

. Приймаємо .

Геометричні характеристики підошви фундаменту:

- площа:

- момент опору:

Перевіряємо прийняті розміри підошви фундаменту виходячи з того, що максимальний тиск на грунт  не повинен перевищувати , мінімальний  не повинен бути менше ніж нуль, а середній тиск  повинен бути не більше ніж .

Тиск на ґрунт визначаємо за формулою:

Перевантаження складає:

,

що допустимо.

, тобто умова виконується.

, тобто умова виконується.

Так як тиск  у всіх випадках задовольняє висунутим вище до нього вимогам, то залишаємо прийняті розміри підошви фундаменту.

 

5.6. Конструювання фундаменту у плані

Приймаємо в запроектованому фундаменті дві ступені. Визначаємо величину уступу фундаменту у двох напрямках.

За меншою стороною :

За більшою стороною:

Висоту ступені приймаємо .

5.7. Розрахунковий тиск у ґрунті під підошвою фундаменту

Тиск під підошвою фундаменту визначаємо на краю, в перерізах  і , а також по його осі за навантаженнями першої групи граничних станів.

 

5.8. Розрахунок арматури фундаменту

5.8.1. Розрахунок арматури підошви фундаменту в напрямку більшої сторони

Переріз 1-1

Робоча висота перерізу при захисному шарі  та діаметрі арматури  буде складати:

Визначаємо згинаючий момент:

Визначаємо коефіцієнт :

За ([2], стр. 24, таблиця №20) визначаємо . Приймаємо . Армування виконуємо арматурою класу . Визначаємо площу арматури:

Переріз 2-2

Робоча висота перерізу при захисному шарі  та діаметрі арматури  буде складати:

Визначаємо згинаючий момент:

Визначаємо коефіцієнт :

За ([2], стр. 24, таблиця №20) визначаємо . Приймаємо . Армування виконуємо арматурою класу . Визначаємо площу арматури:

Так як , то розрахункова площа арматури становить:

. Приймаємо 6 стержнів Ø14 А-ІІІ з  з кроком 200 мм.

5.8.2. Розрахунок арматури в напрямку меншої сторони

Переріз 1-1

Робоча висота перерізу при захисному шарі  та діаметрі арматури  буде складати (при врахуванні того, що арматура розташовується в другому ряді):

Визначаємо згинаючий момент:

Визначаємо коефіцієнт :

За ([2], стр. 24, таблиця №20) визначаємо . Приймаємо . Армування виконуємо арматурою класу . Визначаємо площу арматури:

Переріз 2-2

Робоча висота перерізу при захисному шарі  та діаметрі арматури  буде складати (при врахуванні того, що арматура розташовується в другому ряді):

Визначаємо згинаючий момент:

Визначаємо коефіцієнт :

За ([2], стр. 24, таблиця №20) визначаємо . Приймаємо . Армування виконуємо арматурою класу . Визначаємо площу арматури:

 

Так як , то розрахункова площа арматури становить:

. Приймаємо 4 стержня Ø12 А-ІІІ з  з кроком 200 мм.

 

 

Література

 

1. Методичні вказівки до проектування каркасів одноповерхових виробничих будівель / Укладач М.М. Губій. – Полтава: Полтавський державний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 1999. – 58 с.

2. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01 – 84) / ЦНИИ промзданий Госстроя СССР, 1989. – 192 с.

3. СНиП 2.01.07 – 85. Нагрузки и воздействия / Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1988. – 36 с.

4. СНиП 2.03.01 – 84*. Бетонные и железобетонные конструкции / Госстрой СССР. – ЦИТП Госстроя СССР, 1989. – 88 с.

5. Железобетонные конструкции: Курсовое и дипломное проектирование/ Под.ред. А.Я.Барашикова.- К.: Вища шк.. Головное изд-во, 1987.-416с.

6. Железобетонные конструкции. Общий курс/ Под.ред. В.Н. Байков, Э. Е. Сигалов. – Москва – Сртойиздат, 1991.

7. Методические указания к проектированию каркасов одноэтажных производственных зданий (для студентов специальностей 2901, 2903 всех форм обучения). – Полтава, ПолтИси, 1993.

8. Методические указания по статическому расчету железобетонного поперечника одноэтажного промышленного здания на ЭВМ ЕС-1036. – Полтава, ПолтИси, 1992.

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1512; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!