Про Городнянський районний центр зайнятостіДодаток А

ЗВІТ

Про виконання загального фонду кошторису

за 2012 рік

 за ДКУД ---------

 Установа ____________________________________                            за ЄДРПОУ |------------|

 Територія ___________________________________                            за КОАТУУ |------------|

 Галузь (вид діяльності)______________________                                 за ЗКГНГ  |------------|

 Код та назва відомчої класифікації                                                              за СПОДУ |------------|

видатків головного розпорядника коштів _______                                                        --------------

 Код та назва програмної класифікації

видатків державного бюджету __________________

 Періодичність: річна

 Одиниця виміру: грн.

Форма N 2д

Показники КЕКВ Затверджено кошторисом на рік План асигнувань на звітний період Ліміт асигнувань звітного періоду Залишок на початок року Надійшло коштів за рік Касові видатки Фактичні видатки Залишок на кінець року
Видатки - усього   419975 419975     389741 389741 387336,6  
у тому числі Поточні видатки   1000 410014 410014     384453,2 384453,2 382536,5  
Видатки на товари |і послуги  1100                
Оплата праці працівників бюджетних установ  1110 302470 302470     296420,8 296420,8 302470  
Нарахування на заробітну плату 1120 26685 26685     26685 26685 26685  
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки  1130 12561 12561     10300 10300 11933,4  
Видатки на відрядження  1140 1174 1174     704 704 1174  
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення  1150                
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв    1160 67124 67124     46710 46710 40274  
Капітальні видатки 2000 9961 9961     5288 5288 4800  
Придбання основного капіталу 2100                
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування      2110 1271 1271     508 508 890  
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація 2130 8690 8690     4779,7 4779,7 3910,6  
Нерозподілені видатки  3000                
Кредитування за вирахуванням погашення 4000                
Інші видатки    5000                

 

Додаток Б

ЗВІТ

Про виконання загального фонду кошторису

за 2013 рік

 за ДКУД ---------

 Установа ____________________________________                            за ЄДРПОУ |------------|

 Територія ___________________________________                            за КОАТУУ |------------|

 Галузь (вид діяльності)______________________                                 за ЗКГНГ  |------------|

 Код та назва відомчої класифікації                                                              за СПОДУ |------------|

видатків головного розпорядника коштів _______                                                        --------------

 Код та назва програмної класифікації

видатків державного бюджету __________________

 Періодичність: річна

 Одиниця виміру: грн.

Форма N 2д

Показники КЕКВ Затверджено кошторисом на рік План асигнувань на звітний період Ліміт асигнувань звітного періоду Залишок на початок року Надійшло коштів за рік Касові видатки Фактичні видатки Залишок на кінець року
Видатки - усього   456856 456856     422073,8 422073,8 424863,5  
у тому числі Поточні видатки   1000 438856 438856     412773,8 412773,8 415763  
Видатки на товари |і послуги  1100                
Оплата праці працівників бюджетних установ  1110 324150 324150     317667 317667 324150  
Нарахування на заробітну плату 1120 31455 31455     31455 31455 31455  
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки  1130 25051 25051     20541,82 20541,82 23798,45  
Видатки на відрядження  1140 3600 3600     2160 2160 3600  
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення  1150                
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв    1160 54600 54600     40950 40950 32760  
Капітальні видатки 2000 18000 18000     9300 9300 9100  
Придбання основного капіталу 2100                
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування      2110 4000 4000     1600 1600 2800  
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація 2130 14000 14000     7700 7700 6300  
Нерозподілені видатки  3000                
Кредитування за вирахуванням погашення 4000                
Інші видатки    5000                

 

 


Додаток В

ЗВІТ

Про виконання загального фонду кошторису

за 2014 рік

за ДКУД ---------

 Установа ____________________________________                            за ЄДРПОУ |------------|

 Територія ___________________________________                            за КОАТУУ |------------|

 Галузь (вид діяльності)______________________                                 за ЗКГНГ  |------------|

 Код та назва відомчої класифікації                                                         за СПОДУ |------------|

видатків головного розпорядника коштів _______                                                        --------------

 Код та назва програмної класифікації

видатків державного бюджету __________________

 Періодичність: річна

 Одиниця виміру: грн.

Форма N 2д

Показники КЕКВ Затверджено кошторисом на рік План асигнувань на звітний період Ліміт асигнувань звітного періоду Залишок на початок року Надійшло коштів за рік Касові видатки Фактичні видатки Залишок на кінець року
Видатки - усього   432964 432964     401795 401795 399316,1  
у тому числі Поточні видатки   1000 422695 422695     396343,5 396343,5 394367,5  
Видатки на товари |і послуги  1100                
Оплата праці працівників бюджетних установ  1110 311825 311825     305588,5 305588,5 311825  
Нарахування на заробітну плату 1120 27510 27510     27510 27510 27510  
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки  1130 12950 12950     10619 10619 12302,5  
Видатки на відрядження  1140 1210 1210     726 726 1210  
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення  1150                
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв    1160 69200 69200     51900 51900 41520  
Капітальні видатки 2000 10269 10269     5451,5 5451,5 4948,6  
Придбання основного капіталу 2100                
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування      2110 1310 1310     524 524 917  
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація 2130 8959 8959     4927,5 4927,5 4031,6  
Нерозподілені видатки  3000                
Кредитування за вирахуванням погашення 4000                
Інші видатки    5000                

 

 

Додаток Г

Кількість зареєстрованих безробітних та надання їм соціальних послуг по Чернігівській області

за січень-грудень 2012 року

осіб

 

Мали статус безробітного протягом звітного періоду,
всього

з них:

з гр. 2:

 Працевлаш-товано, всього 

з них:

з гр. 6:

Проходили профнав-чання, всього

з них:

Брали участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру, всього

з них:

Середньообліко-ва кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у звітному місяці

Середній розмір допомоги по безробіттю у звітному місяці

 отримали статус безробітного протягом звітного місяця жінки молодь у віці до 35 років  працевлаш-товано у звітному місяці жінки молодь у віці до 35 років направлено на проф-навчання у звітному місяці направлено на громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру у звітному місяці
А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Всього по області

45 466

4 013

1 469

1 546

14 608

358

221

160

4 528

252

8 474

48

11 803

1 069,9

Бахмацький РЦЗ

2 392

201

76

66

837

19

13

11

234

10

445

1,976

503

1 022,7

Бобровицький РЦЗ

1 283

239

49

81

548

5

3

2

118

4

223

0

240

1 415,7

Борзнянський РЦЗ

1 235

103

39

29

424

9

3

2

159

3

278

0

336

1 051,1

Варвинський РЦЗ

1 034

117

34

31

329

16

15

8

128

11

385

4,94

308

1 320,8

Городнянський РЦЗ

2 550

190

82

63

790

41

30

14

240

28

734

0

795

801,7

Ічнянський РЦЗ

1 263

136

39

40

540

4

2

4

146

2

301

0

540

1 025,6

Козелецький РЦЗ

1 519

130

62

50

429

20

14

8

158

7

291

0

421

1 271,4

Коропський РЦЗ

853

74

17

25

427

5

3

0

113

3

205

0

187

1 113,5

Корюківський РЦЗ

1 478

90

44

35

525

20

13

13

144

5

296

2,964

436

935,1

Куликівський РЦЗ

1 034

85

32

32

414

4

3

2

141

3

296

0

316

867,0

Менський РЦЗ

1 698

149

65

58

736

17

10

8

219

3

424

0

413

933,6

Н.-Сіверський РЦЗ

1 302

83

39

30

446

12

9

7

135

13

285

0,988

215

1 090,4

Носівський РЦЗ

1 001

143

46

51

362

4

2

2

90

1

222

0

251

1 376,2

Ріпкинський РЦЗ

947

76

33

31

397

13

10

8

144

5

440

0

238

1 072,9

Семенівський РЦЗ

1 235

123

34

44

449

13

6

5

129

2

272

4,94

329

821,6

Сосницький РЦЗ

1 182

112

40

31

359

15

9

5

140

11

287

4,94

265

845,7

Срібнянський РЦЗ

670

65

14

24

206

3

1

0

82

2

158

4,94

256

1 099,0

Талалаївський РЦЗ

631

82

9

38

236

9

4

4

75

2

138

0

163

1 059,3

Чернігівський РЦЗ

1 946

161

73

65

583

10

5

6

206

5

310

0

521

1 083,2

Щорський РЦЗ

1 440

86

30

31

405

4

3

0

156

2

288

0

452

910,0

Чернігівський МЦЗ

11 068

886

368

426

2 353

67

37

25

775

82

1 131

11,856

2 690

1 147,8

Ніжинський МРЦЗ

3 601

294

121

114

1 178

37

19

19

378

20

662

7,904

1 168

1 177,0

Прилуцький МРЦЗ

4 655

437

144

173

1 814

19

12

11

471

33

506

2,964

903

1 045,1

 

Додаток Д

Кількість зареєстрованих безробітних та надання їм соціальних послуг по Чернігівській області

за січень-грудень 2013 року

осіб

 

Мали статус безробітного протягом звітного періоду,
всього

з них:

з гр. 2:

 Працевлаш-товано, всього 

з них:

з гр. 6:

Проходили профнав-чання, всього

з них:

Брали участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру, всього

з них:

Середньообліко-ва кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у звітному місяці

Середній розмір допомоги по безробіттю у звітному місяці

 отримали статус безробітного протягом звітного місяця жінки молодь у віці до 35 років  працевлаш-товано у звітному місяці жінки молодь у віці до 35 років направлено на проф-навчання у звітному місяці направлено на громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру у звітному місяці
А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Всього по області

46 577

4 111

1 505

1 584

14 965

367

226

164

4 639

258

8 681

49

12 091

1 082,9

Бахмацький РЦЗ

2 421

203

77

67

847

19

13

11

237

10

450

2

509

1 035,2

Бобровицький РЦЗ

1 299

242

50

82

555

5

3

2

119

4

226

0

243

1 432,9

Борзнянський РЦЗ

1 250

104

39

29

429

9

3

2

161

3

281

0

340

1 063,8

Варвинський РЦЗ

1 047

118

34

31

333

16

15

8

130

11

390

5

312

1 336,9

Городнянський РЦЗ

2 581

192

83

64

800

41

30

14

243

28

743

0

805

811,4

Ічнянський РЦЗ

1 278

138

39

40

547

4

2

4

148

2

305

0

547

1 038,0

Козелецький РЦЗ

1 537

132

63

51

434

20

14

8

160

7

295

0

426

1 286,9

Коропський РЦЗ

863

75

17

25

432

5

3

0

114

3

207

0

189

1 127,0

Корюківський РЦЗ

1 496

91

45

35

531

20

13

13

146

5

300

3

441

946,5

Куликівський РЦЗ

1 047

86

32

32

419

4

3

2

143

3

300

0

320

877,5

Менський РЦЗ

1 719

151

66

59

745

17

10

8

222

3

429

0

418

945,0

Н.-Сіверський РЦЗ

1 318

84

39

30

451

12

9

7

137

13

288

1

218

1 103,7

Носівський РЦЗ

1 013

145

47

52

366

4

2

2

91

1

225

0

254

1 392,9

Ріпкинський РЦЗ

959

77

33

31

402

13

10

8

146

5

445

0

241

1 085,9

Семенівський РЦЗ

1 250

124

34

45

454

13

6

5

131

2

275

5

333

831,5

Сосницький РЦЗ

1 196

113

40

31

363

15

9

5

142

11

290

5

268

856,0

Срібнянський РЦЗ

678

66

14

24

208

3

1

0

83

2

160

5

259

1 112,4

Талалаївський РЦЗ

639

83

9

38

239

9

4

4

76

2

140

0

165

1 072,1

Чернігівський РЦЗ

1 970

163

74

66

590

10

5

6

208

5

314

0

527

1 096,4

Щорський РЦЗ

1 457

87

30

31

410

4

3

0

158

2

291

0

457

921,0

Чернігівський МЦЗ

11 202

897

372

431

2 382

68

37

25

784

83

1 145

12

2 723

1 161,7

Ніжинський МРЦЗ

3 645

298

122

115

1 192

37

19

19

383

20

670

8

1 182

1 191,3

Прилуцький МРЦЗ

4 712

442

146

175

1 836

19

12

11

477

33

512

3

914

1 057,8

 

Долаток Е

Кількість зареєстрованих безробітних та надання їм соціальних послуг по Чернігівській області

за січень-грудень 2014 року

осіб

 

Мали статус безробітного протягом звітного періоду,
всього

з них:

з гр. 2:

 Працевлаш-товано, всього 

з них:

з гр. 6:

Проходили профнав-чання, всього

з них:

Брали участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру, всього

з них:

Середньообліко-ва кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у звітному місяці

Середній розмір допомоги по безробіттю у звітному місяці

 отримали статус безробітного протягом звітного місяця жінки молодь у віці до 35 років  працевлаш-товано у звітному місяці жінки молодь у віці до 35 років направлено на проф-навчання у звітному місяці направлено на громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру у звітному місяці
А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Всього по області

48 235

4 257

1 559

1 640

15 498

380

234

170

4 804

267

8 990

51

12 521

1 102,0

Бахмацький РЦЗ

2 464

207

78

68

862

19

13

11

241

10

458

2,03528

518

1 053,4

Бобровицький РЦЗ

1 322

246

51

83

565

5

3

2

121

4

230

0

247

1 458,2

Борзнянський РЦЗ

1 272

106

40

30

437

9

3

2

164

3

286

0

346

1 082,6

Варвинський РЦЗ

1 065

120

35

32

339

16

15

8

132

11

397

5,0882

318

1 360,4

Городнянський РЦЗ

2 627

195

84

65

814

42

31

14

247

28

756

0

819

825,7

Ічнянський РЦЗ

1 301

140

40

41

557

4

2

4

151

2

310

0

557

1 056,3

Козелецький РЦЗ

1 564

134

64

52

442

20

14

8

163

7

300

0

434

1 309,6

Коропський РЦЗ

878

76

17

25

440

5

3

0

116

3

211

0

192

1 146,9

Корюківський РЦЗ

1 522

93

46

36

540

20

13

13

149

5

305

3,05292

449

963,2

Куликівський РЦЗ

1 065

88

33

33

426

4

3

2

146

3

305

0

326

893,0

Менський РЦЗ

1 749

154

67

60

758

17

10

8

226

3

437

0

425

961,6

Н.-Сіверський РЦЗ

1 341

85

40

31

459

12

9

7

139

13

293

1,01764

222

1 123,1

Носівський РЦЗ

1 031

148

48

53

372

4

2

2

93

1

229

0

258

1 417,5

Ріпкинський РЦЗ

976

78

34

32

409

13

10

8

149

5

453

0

245

1 105,0

Семенівський РЦЗ

1 272

126

35

46

462

13

6

5

133

2

280

5,0882

339

846,2

Сосницький РЦЗ

1 217

115

41

32

369

15

9

5

145

11

295

5,0882

273

871,1

Срібнянський РЦЗ

690

67

14

24

212

3

1

0

84

2

163

5,0882

264

1 132,0

Талалаївський РЦЗ

650

84

9

39

243

9

4

4

77

2

142

0

168

1 091,0

Чернігівський РЦЗ

2 005

166

75

67

600

10

5

6

212

5

320

0

536

1 115,7

Щорський РЦЗ

1 483

89

31

32

417

4

3

0

161

2

296

0

465

937,3

Чернігівський МЦЗ

11 400

913

379

439

2 424

69

38

25

798

84

1 165

12,21168

2 771

1 182,2

Ніжинський МРЦЗ

3 709

303

124

117

1 213

38

19

19

390

20

682

8,14112

1 203

1 212,3

Прилуцький МРЦЗ

4 795

450

149

178

1 868

19

12

11

485

34

521

3,05292

930

1 076,4

 

Додаток Ж

Інформація                                                                                                                         

щодо проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань за підсумками роботи 2013 року

в

Городнянському районному

центрі зайнятості

(назва центру зайнятості)

№ п/п

Усього посад на 01.01.2014 р. згідно з штатним розписом

з них:

Вакантних посад державних службовців станом на 01.01.2014 р.

Фактично працюючих державних службовців станом на 01.01.2014 р.                                                                  (7=8+12)****

Не підлягають щорічній оцінці

Усього підлягають щорічній оцінці (12=13+14+15+16)****

Підсумкові оцінки

Врахування результатів проведення щорічної оцінки

Державних службовців

Військовослужбовців та інших працівників, що не мають статусу державного службовця

Обслуговуючого персоналу

Усього державних службовців

з них:

Низькі

Задовільні

Добрі

Високі

Рекомендація зайняти більш високу посаду

Дострокове присвоєння чергового рангу

Зарахування до кадрового резерву

Продовження терміну перебування на державній службі

Виплата грошової винагороди відповідно до постанови КМУ від 24.02.03 №212

Збільшння розміру надбавки

Зменшення розміру надбавки

Врахування при преміюванні - збільшення розміру премії

Врахування при преміюванні - зменшення розміру премії

Направлення на навчання

Направлення на підвищення кваліфікації

Інші заходи***

Вагітних жінок Працівників патронатної служби Призначених у звітному періоді

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Базові центри зайнятості

 

19

18

 

1

1

17

3

 

 

3

14

 

 

9

5

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

2

 

*** у разі вжиття інших заходів, зазначити які саме

**** у разі невідповідності зазначити причину

Додаток З

СХЕМА
посадових окладів працівників управлінь державної служби зайнятості у районах та районах у містах

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, грн

  райони областей та міст
Начальник управління   1364–1404
Начальник відділу   1300–1310
Економіст, бухгалтер, юрисконсульт, аудитор, інженер (за спеціалізацією), програміст, фахівець з питань зайнятості, фахівець з профорієнтації, фахівець з аналізу ринку праці, документознавець, інспектор (з дипломом спеціаліста), фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, консультант:    
Провідний спеціаліст   1235–1240
І категорії   1226–1230
ІI категорії   1221–1225
без категорії   1218–1220

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 264 від 11.03.2015}

Директор Департаменту заробітної плати та умов праці О. Товстенко

Додаток І

                                      ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                        Директор обласного

                                                                         центру зайнятості

                                                                         __________________Л.Падалка
                                                                        ‹‹___››___________ _______ року

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про Городнянський районний центр зайнятості

1. Городнянський районний центр зайнятості (далі - центр) є місцевим
органом державної виконавчої влади та місцевим органом державної служби
зайнятості і підпорядковується Чернігівському обласному центру зайнятості та місцевим органам державної виконавчої влади.

Центр забезпечує реалізацію питань, пов’язаних з регулюванням зайнятості населення, професійної орієнтації, професійним навчанням, працевлаштуванням та соціальною підтримкою тимчасово непрацюю­чих громадян на підвідомчій території.

    2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами і розпорядженнями Міністерства праці та соціальної політики України, постановами Правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд), наказами і розпорядженнями Державного центру зайнятості, наказами і розпорядженнями Чернігівського обласного центру зайнятості, рішеннями голови місцевої державної адміністрації та місцевої Ради народних депутатів, прийнятими в межах їх повноважень, Положенням про державну службу зайнятості, а також цим Положенням.

 

3. Основними завданнями центру є:

1) реалізація державної політики у сфері зайнятості населення і забезпечення незайнятому населенню відповідних гарантій на території району;

2) аналіз ринку праці, участь у підготовці перспективних і поточних територіальних програм зайнятості населення та заходів щодо соціального захисту різних верств населення від безробіття, забезпечення їх реалізації на підвідомчій території;

3) прийом та облік громадян, які звертаються з питань працевлаштування, подання їм допомоги у підборі підходящої роботи та працевлаштуванні, реєстрація громадян як безробітних;

4) проведення професійної орієнтації та консультацій населення;

5) організація підвищення кваліфікації та перепідготовки незайнятого населення і безробітних з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці;

6) подання підприємствам, установам і організаціям, незалежно від форм власності та господарювання, допомоги у доборі необхідних їм працівників, консультування та забезпечення їх інформацією про стан ринку праці;

7) підготовка пропозицій та висновків про використання праці іноземних громадян на підприємствах, установах і організаціях всіх форм власності і господарювання, які знаходяться на підвідомчій території;

8) контроль за дотриманням законодавства про
зайнятість державними і громадськими організаціями,
підприємствами і установами, незалежно від форм
власності та господарювання;

9) раціональне і ефективне використання коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

10) виконання функцій робочих органів виконавчої дирекції Фонду, передбачених Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

 

        4. Центр, відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює облік вільних робочих місць і вакантних посад, створює автоматизований банк даних про потребу підприємств, установ і організацій у кадрах;

2) інформує населення і органи державного управління про стан ринку
праці, наявність вільних робочих місць і вакантних посад на підприємствах, в організаціях і установах всіх форм власності і господарювання на підвідомчій території, про можливості і умови міжтериторіального перерозподілу робочої сили, а також про наявність навчальних закладів, курсів, технічних шкіл, навчальних центрів, комбінатів, пунктів підготовки та перепідготовки кадрів, та строки навчання;

3) вивчає потребу підприємств, установ і організацій у працівниках за
професійним складом і кваліфікацією та   визначає на цій основі обсяги і напрями профорієнтаційної роботи, професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки незайнятого населення;

4) проводить роз’яснювальну роботу серед населення з питань зайнятості і соціального захисту населення від безробіття, широко використовуючи для цього засоби масової інформації;

5) інформує та консультує власників підприємств, установ і організацій
або уповноважені ними органи щодо наявності незайнятої робочої сили на підвідомчій території, можливості забезпечення нею роботодавців, включаючи переселення згодних на це громадян і членів їх сімей з інших регіонів України;

6) сприяє створенню додаткових робочих місць на підприємствах, в
установах і організаціях для використання праці громадян, які потребують
соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці,
а також на територіях пріоритетного розвитку;

7) при необхідності, вносить до місцевих органів державної виконавчої влади пропозиції про надання підвідомчій території статусу території пріоритетного розвитку;

8) вносить до місцевих органів державної виконавчої влади пропозиції про бронювання на підприємствах, в установах і організаціях до 5 процентів загальної кількості робочих місць для осіб, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;

9) бере участь в організації оплачуваних громадських робіт для населення на підприємствах, в установах і організаціях комунальної влас­ності та за договорами на інших підприємствах та організаціях району;

10) готує пропозиції про доцільність і можливість залучення та викорис­тання іноземної робочої сили;

11) надає соціальну підтримку громадянам, які визнані в установленому порядку безробітними, в тому числі:

- направляє в учбові заклади на професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації з виплатою їм матеріальної допомоги в період навчання;

- призначає і виплачує допомогу по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації підприємницької діяльності;

12) здійснює направлення громадян на оплачувані громадські роботи;

13) готує статистичні звіти про стан ринку праці на підвідомчій території, забезпечує достовірність і своєчасність їх розробки, подання обласному центру зайнятості та місцевому органу статистики;

14) здійснює контроль за правильним нарахуванням, своєчасною сплатою страхових внесків, а також витрат за страхуванням на випадок безробіття;

15) своєчасно розглядає листи громадян, їх заяви та скарги, готує роз’яснення і надає допомогу у вирішенні поставлених ними питань;

16) здійснює контроль щодо виплати забезпечення та надання соціальних послуг, передбачених Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»;

17) забезпечує раціональне використання коштів з Фонду загальнообов’язкового державного соціально страхування України на випадок безробіття, веде облік та звітність про їх витрачання;

18) вживає заходів для створення та утримання в належному стані матеріальної бази центру зайнятості.

 

5. Центр має право:

1) розпоряджатися в встановленому порядку коштами Фонду загальнообов’язкового державного соціально страхування України на випадок безробіття за напрямами, визначеними територіальними програмами зайнятості населення, та кошторисами, затвердженими обласним центром зайнятості;

2) отримувати від підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності та господарювання, дані про наявність вільних робочих місць та вакантних посад, характер і умови праці на них, інформацію про передбачувані зміни в організації виробництва і праці та інші заходи, що можуть призвести до вивільнення працівників, а також дані про всіх вивільнюваних і прийнятих працівників;

3) одержувати в установленому порядку від підрозділів місцевих органів державної виконавчої влади інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4) вносити до місцевих органів державної виконавчої влади, обласного центру зайнятості пропозиції з питань:

          поліпшення зайнятості та соціального захисту населення від безробіття;

          припинення на строк до 6 місяців рішення підприємств про вивільнення працівників у разі утруднення їх наступного працевлаштування з одночасною частковою або повною компенсацією витрат підприємств, викликаних цією відстрочкою;

5) укладати за дорученням підприємств, установ і організацій договори з громадянами про працевлаштування з попереднім, у разі необхідності, професійним навчанням, оплатою вартості проїзду, добових, а також подавати допомогу при переїзді на нове місце проживання та праці за рахунок коштів підприємств, установ і організацій;

6) оплачувати вартість професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб, працевлаштування яких потребує одержання нової професії (спеціальності);

7) припиняти виплату допомоги по безробіттю в установленому законодавством порядку;

8)  відвідувати підприємства, в установи і організації всіх форм власності і господарювання для контролю і перевірки дотримання законодавства про зайнятість населення і вирішення питань, пов’язаних із соціальним захистом громадян;

9) проводити перевірки відрахувань сум внесків на обов'язкове соціаль­не страхування на випадок безробіття, що спрямовуються до Фонду загальнообов’язкового державного соціально страхування України на випадок безробіття підприємствами, в установами і організаціями всіх форм власності і господарювання у порядку та розмірах, визначених законодавством;

10) вносити залежно від обставин справи правоохоронним органам або
керівникам підприємств, організацій, установ чи їх вищестоящих органів
пропозиції про притягнення до відповідальності службових осіб, винних у
порушенні чинного законодавства;

11)  користуватись правами, наданими робочим органам виконавчої дирекції Фонду відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

 

6. Центр у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з від­повідними підрозділами місцевих органів державної виконавчої влади, а також  підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян та окремими громадянами.

7.  Центр очолює директор , який призначається на посаду і звільняється
з посади директором обласного центру зайнятості за
погодженням з місцевими органами державної виконавчої влади.            Порядок призначення заступників директора та інших керівників підрозділів центру встановлюється обласним центром зайнятості.

8. Директор центру здійснює керівництво діяльністю центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених
на центр завдань і функцій, цільове і ефективне використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціально страхування України на випадок безробіття, за виділене в його розпорядження майно і обладнання, видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.        У відповідності з трудовим законодавством вносить на розгляд обласного центру зайнятості пропозиції щодо прийому на роботу і звільнення працівників, заохочення і накладення стягнень на працівників центру.

Директор без доручення діє від імені центру, представляє його у державних органах і на всіх підприємствах, в установах і організаціях, укладає договори , видає доручення, відкриває рахунки в установах банків.

 

9. Структура, чисельність працівників, кошторис на утримання
центру затверджуються обласним центром зайнятості.

 

10. Діяльність центру фінансується за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціально страхування України на випадок безробіття.

Послуги населенню центр надає безплатно.

Центр має самостійний баланс, реєстраційний рахунок в органах держказначейства.

 

11. Центр є юридичною особою, має штамп і печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

 

Додаток К

 

ПОГОДЖЕНО                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання                                Директор Городнянського

Профспілкового комітету                       районного центру зайнятості

Городнянського РЦЗ                              ____________Т.В. Захарченко

Від „05” січня 2009р.

Голова профкому                                   „05” січня 2009р. _______________В.А.Спешинська

П Р А В И Л А

внутрішнього трудового розпорядку працівників

 

І. Загальні положення

Конституція України передбачає і забезпечує рівність прав усіх громадян незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин.

Вказані правила вводяться з метою урегулювання у відповідності з Кодексом законів про працю та Законну України “Про державну службу” відносин адміністрації і працівників обласного центру зайнятості в питаннях праці, зміцнення трудової дисципліни, ефективного використання робочого часу, а також створення необхідних умов для нормальної високопродуктивної роботи, застосування до порушників трудової дисципліни засобів дисциплінарного впливу.

Питання, пов'язані з застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку ( далі - правила ) вирішує адміністрація у межах наданих їй прав, а у випадках передбачених чинним законодавством і правилами - спільно або за погодженням із профспілковим комітетом.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 375; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!