ІV. Основні обов’язки адміністрації 

Адміністрація Городнянського районного центру зайнятості зобов'язана:

- забезпечити здорові і безпечні умови праці;

- своєчасно доводити до спеціалістів, всіх працівників планові завдання, організовувати їх виконання;

- видавати працівникам заробітну плату в установлені строки;

- запроваджувати стимули матеріального і морального заохочення працівників;

- забезпечити дотримання трудової дисципліни, до порушників вживати ефективні заходи, враховуючи при цьому думку колективу;

- постійно покращувати умови праці, дотримуватись законодавства про працю та охорону праці;              

- підтримувати і заохочувати кращих працівників, узагальнювати досвід їхньої роботи;

- забезпечити систематичне професійно-економічне навчання працівників, підвищення кваліфікації державними службовцями не менше одного разу на 5 років відповідно до Закону України "Про державну службу", просування по службі молоді;

- створювати колективу необхідні умови для виконання своїх повноважень, підтримувати і розвивати ініціативу, творче відношення до роботи, використовуючи для цього наради, колегії, збори трудового колективу;

- уважно ставитись до потреб працівників, при можливості намагатись покращити їхні житлові умови;

Адміністрація виконує свої обов'язки самостійно, а у відповідних випадках спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

V. Робочий час і його використання

Початок роботи в центрі зайнятості                         - о 8.00

Перерва на обід                                                - з 12.00 до 13.00

- з 13.00 до 14.00

(згідно графіку)

Закінчення роботи                                            - о 17.00

Тривалість робочого тижня 40 годин.

Напередодні святкових і неробочих днів: 1 січня - Новий рік, 7 січня - Різдво Христове, Пасха, Трійця, День Конституції України, 8 березня - Міжнародний жіночий день, 1-2 травня - День міжнародної солідарності трудящихся, 9 травня -День Перемоги, 24 серпня - День незалежності України, робочий день скорочується на одну годину.

У тих випадках, коли святковому дню передують дні щотижневого відпочинку, скорочення тривалості робочого дня не проводиться.

Робота у вказані дні компенсується відповідно до чинного законодавства.

Забороняється в робочий час:

- відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, викликати або звільняти їх з роботи для виконання громадських обов'язків, вирішення особистих справ і для проведення різних заходів, пов'язаних з службовою діяльністю;

- викликати працівників у вихідні, святкові та неробочі дні, крім державних службовців, тривалість робочого часу яких визначається з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про державну службу";

- скликати збори, засідання і різноманітні наради з питань громадської діяльності.

Черговість надання щорічних основних та додаткових відпусток встановлює адміністрація за погодженням з профспілковим комітетом з урахуванням як забезпечення ритмічної роботи всіх структурних підрозділів, так і сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток складається відділом кадрів і затверджується директором обласного центру зайнятості на кожний календарний рік не пізніше 15 січня поточного року і доводиться до відома усіх працюючих.

 

VІ. Заохочення працівників

 

За сумлінну, багаторічну, бездоганну роботу, інтенсивність праці, за виконання особливо важливої роботи застосовуються такі заохочення:

- грошова премія;     

- нагородження Почесною Грамотою Державного центру зайнятості;

- нагородження Подякою Державного центру зайнятості;

    - оголошення подяки директора.

Заохочення оголошуються наказом і заносятьсядо трудової книжки працівника.

Державним службовцям за виконання особливо відповідальних завдань може бути присвоєний черговий ранг державного службовця в межах відповідної категорії посад.

За особливі трудові досягнення працівники можуть представлятися до нагородження урядовими нагородами, Почесними грамотами, відзнаками і таке інше.

VІІ. Відповідальність працівників

Порушення трудової дисципліни, невиконання або несвоєчасне і неякісне виконання працівником покладених на нього обов'язків призводить до застосування засобів дисциплінарного впливу, а також до застосування інших заходів, передбачених чинним законодавством.

За порушення трудової дисципліни до працівника можуть бути застосовані такі стягнення:

- оголошення догани;

- звільнення з роботи.

Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньоза вчинення проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці.

    Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше 6-ти місяців з дня вчинення проступку.                               

Дисциплінарне стягнення застосовується директором обласного центру зайнятості або особою, яка його заміняє у разі відсутності.

Адміністрація має право замість накладення стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.

До застосування дисциплінарного стягнення адміністрація повинна зажадати і одержати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване лише одне дисциплінарне стягнення.

Наказ про дисциплінарне стягнення оголошується працівникові під розписку.

Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення на працівника не буде накладено нового стягнення, то він вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення.

Адміністрація за своєю ініціативою або за клопотанням трудового колективу може зняти дисциплінарне стягнення достроково до закінчення одного року.

Протягом дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

До державних службовців крім дисциплінарного стягнення, передбаченого трудовим законодавством України, можуть застосовуватись і такі заходи дисциплінарного впливу:

- попередження про неповну службову відповідність;

- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або позначення на вищі посади.

 

Дотаток Л                            

Склад та структура підпорядкування працівників

Структурні підрозділи та посади Функціональна ознака спеціалістів згідно ЄТОНН та ЄІАС Вводиться за рахунок
Директор Директор  
Заступник директора-технолог-організатор-начальник відділу взаємодії з роботодавцями Технолог-організатор  

Відділ організації працевлаштування населення (8)

1.Начальник відділу Спеціаліст з працевлаштування – прийом громадян, формування статистичної звітності  
2.Головний спеціаліст Спеціаліст з працевлаштування – прийом громадян  
3. Головний спеціаліст Спеціаліст з працевлаштування – прийом громадян  
4. Головний спеціаліст Спеціаліст з працевлаштування – прийом громадян  
5. Головний спеціаліст Спеціаліст з працевлаштування – прийом громадян  
6.Провідний спеціаліст Спеціаліст з працевлаштування – прийом громадян  
7.Провідний спеціаліст Діловод  
8.Провідний спеціаліст Диспетчер  

Відділ активної підтримки (3)

1.Начальник відділу Спеціаліст з профнавчання, адміністратор баз даних ЄІАС  
2.Головний спеціаліст Профконсультант, спеціаліст з гендерного проекту  
3.Головний спеціаліст Спеціаліст з активної підтримки безробітних (самозайнятість, громадські роботи)  

Відділ взаємодії з роботодавцями (3)

1.Начальник відділу Спеціаліст по наданню повного комплексу соціальних послуг роботодавцям, контроль за надходженням коштів до Фонду ЗДССВБ, ведення претензійно-позовної роботи по Фонду  
2.Головний спеціаліст Спеціаліст по наданню повного комплексу соціальних послуг роботодавцям, контроль за надходженням коштів до Фонду ЗДССВБ.  
3. Головний спеціаліст Спеціаліст по наданню повного комплексу соціальних послуг роботодавцям, контроль за надходженням коштів до Фонду ЗДССВБ, ведення претензійно-позовної роботи по Фонду  

Відділ бухгалтерського обліку ( 2 )

1.Начальник відділу-головний бухгалтер Ведення бухобліку  
2.Провідний спеціаліст-бухгалтер Бухгалтер по виплатам, нарахування усіх видів матеріального забезпечення  
Всього - 18 держслужбовців    

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 327; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!