Медсестринство у внутрішній медицині 1 страницаКрок М. Сестринська справа

Рік

Основи  медсестринства

1.Медична сестра доглядає за пацієнтом К., 23 роки, який лікується в терапевтичному відділенні з приводу крупозної пневмонії. У пацієнта гарячка. Які ознаки характерні для третьої стадії гарячки?

A * Пітливість 

B Підвищений тиск 

C Рідкий пульс 

D Наростання температури 

E Блідість шкіри обличчя 

2.Медсестра проводить санітарну обробку пацієнта з педикульозом вагітній жінці. Який протипедику-льозний засіб можна використати в даній ситуації?

A * 5 % борну кислоту

B Перманганат калію 

C Оксид водню 

D Карбофос

E Гідрокарбонат натрію 

3.Яка клінічна ознака характерна для легеневої кровотечі?

A * Виділення пінистої крові яскраво-червоного кольору

B Відсутність блювання 

C Артеріальна гіпертензія

D Блювання "кавовою гущею"

E Кров, що виділяється, має кислу реакції при визначенні рН

4.Хворому 18 р., призначено проведення проби Манту внутрішньошкірно. На яку глибину медсестра введе голку в товщу шкіри під час виконання цієї маніпуляції? 

A * До зникнення просвіту зрізу голки 

B На 1/3 довжини голки 

C На 4-5 мм 

D На 3-4 мм 

E На 5-6 мм 

5.У пацієнта ІІ стадія гарячки. Виберіть метод, який не належить до фізичних методів боротьби з гіпертермією:

A * Парентеральне введення розчину анальгіну 

B Обтирання тіла водою з оцтом 

C Вологе обкутування всього тіла хворого  

D Застосування міхура з льодом 

E Застосування клізм з холодною водою 

6.Пацієнту К., 62 р., призначено курс гірудотерапії. Назвіть показання до застосування п'явок:

A * Артеріальна гіпертензія 

B Кровоточивість судин 

C Ураження шкіри в місці прикладання п'явок

D Алергічні захворювання 

E Анемія 

7.Пацієнту необхідно закрапати у зовнішній слуховий прохід розчин з метою розм'якшення сірчаної пробки. Що використає медсестра в даному випадку?

A * 3 % р-н перекису водню

B 70 % р-н етилового спирту

C 5 % р-н перманганату калію

D 2 % р-н натрію гідрокарбонату

E 0,9 % р-н натрію хлориду

8.До фізичних методів дезінфекції не належить:

A * Застосування 0,02 % розчину хлорантоїну

B Використання пиловсмоктувача

C Використання високої температури 

D Пастеризація 

E Використання УФ-променів 

9.Для об’єктивної оцінки ризику утворення пролежнів медична сестра використовує систему бальної оцінки за Norton. Сума балів 20. Як за шкалою Norton оцінити ризик виникнення пролежнів у даному випадку?

A * Немає ризику

B Мінімальний

C Помірний 

D Високий 

E Особливо високий 

10.За теорією А. Маслоу існує 5 рівнів людських потреб. ІІІ рівень – соціальні потреби. Яка людська потреба належить до цього рівня?

A * Родина 

B Одяг 

C Самовираження 

D Їжа 

E Повітря 

11.Хворого з підозрою на інфаркт міокарда госпіталізовують у кардіологічний стаціонар. Який метод санітарної обробки можна використати в даному випадку? 

A * Не проводити санітарну обробку

B Душ  

C Ванну  

D Обтирання шкіри

E Використати будь-який метод 

12.Медична сестра хірургічного відділення лікарні, здійснюючи догляд за післяопераційними пацієнтами, повинна дотримуватись лікувально-охоронного режиму. Який із наведених заходів є його елементом?

A * Дотримання тиші 

B Провітрювання палат 

C Вимірювання t тіла 

D Дієтичне харчування 

E Прибирання приміщень 

13.Хворому на хронічний коліт, із схильністю до закрепів, призначили дієту №3. Який із зазначених продуктів не рекомендовано включати до харчового раціону?

A * Бобові 

B Висівковий хліб 

C Пісне м'ясо  

D Річкова риба 

E Копчена ковбаса

14.Лікар призначив пацієнту В., 53 р., у якого спостерігаються набряки та закрепи, гіпертонічну клізму. Для її проведення медсестра використає:

A * 10 % розчин хлориду натрію

B Відвар ромашки 

C 0,9 % розчин хлориду натрію

D Холодну воду 

E Соняшникову олію

15.Пацієнт Р., 23 р., знаходиться на стаціонарному лікуванні в хірургічному віділенні з приводу захворювання, яке ускладнилось сепсисом. Добові коли-вання температури тіла становить 3 - 4°С. Який тип температурної кривої спостерігається в даному випадку?

A * Гектична 

B Неправильна 

C Ремітуюча 

D Хвилеподібна 

E Інтермітуюча 

16.Пацієнта К. готують до оперативного втручання на органах черевної порож-нини. Для підготовки пацієнта медсест-ра повинна застосувати клізму:

A * Сифонну 

B Очисну  

C Гіпертонічну 

D Олійну 

E Емульсійну 

17.Медична сестра здійснює медсест-ринський процес. На якому етапі про-ходить збір необхідної інформації про пацієнта?

A * І етапі 

B ІІ етапі 

C ІІІ етапі 

D ІV етапі 

E V етапі 

18.Діяльність медичної сестри розгляд-дається як медсестринський процес. Яка мета першого етапу медсестринського процесу? 

A * Оцінити загальний стан пацієнта   

B Спланувати обсяг сестринських втручань  

C Реалізувати сплановані втручання  

D Навчити пацієнта самодогляду 

E Оцінити ефективність догляду    

19.В міську лікарню поступила жінка, 45 років, з приводу гіпертонічної хвороби. Медична сестра збирає медсестринський анамнез і проводить об’єктивне обсте-ження пацієнта. Який це етап медсест-ринського процесу?   

A * І етап 

B ІІ етап 

C ІІІ етап 

D ІV етап 

E V етап 

20.Ієрархія людських потреб за А.Маслоу включає:

A * 5 рівнів

B 4 рівнів

C 3 рівні

D 2 рівні

E 1 рівень

21.Медсестра здійснює медсестринський процес. Другий етап медсестринського процесу - це:

A *Медсестринська діагностика   

B Оцінювання загального стану пацієнта   

C Планування обсягу медсестринських втручань  

D Реалізація спланованих втручань 

E Оцінювання ефективності догляду    

22.Медична сестра провела обстеження пацієнта, встановила медсестринський діагноз. До якого етапу повинна приступити медична сестра? 

A * ІІІ етапу 

B ІІ етапу 

C І етапу 

D ІV етапу 

E V етапу 

23.Здійснюючи медсестринський процес, медична сестра встановлює мету медсестринських втручань. Вона може бути:

A * Короткострокова 

B Пріоритетна  

C Потенційна  

D Наявна  

E Проміжна  

24.Медична сестра здійснює медсест-ринський процес. Втручання, які вона може проводити на основі своєї фахової компетенції без вказівок лікаря, мають назву:

A * Незалежні  

B Залежні  

C Наявні  

D Взаємозалежні  

E Пріоритетні  

25.Медична сестра виконує внутрішньо-м’язову ін’єкцію пацієнту за призна-ченням лікаря. Яке втручання вона здійснює?

A * Залежне

B Незалежне

C Наявне

D Взаємозалежне

E Пріоритетне

26.Медична сестра здійснює медсест-ринський процес і проводить незалежні медсестринські втручання. До не залеж-них медсестринських втручань належить:

A * Зміна натільної білизни  

B Виконання підшкірної ін’єкції  

C Введення антибіотиків  

D Проведення очисної клізми  

E Підготовка пацієнта до операції 

27.При реалізації плану медсест-ринських втручань медична сестра помітила, що мета втручання не досягнута. Які подальші дії медичної сестри? 

A * Оцінити стан хворого і провести корекцію плану догляду 

B Провести опитування пацієнта 

C Виявити проблеми пацієнта 

D Здійснити план догляду 

E Задовольнити потреби пацієнта  

28.Медична сестра проводить дезін-фекцію медичного інструментарію одноразового використання 0,2 % розчином дезактину. На який час потрібно занурити інструменти після їх використання?

A * 60 хв. 

B 30 хв. 

C 45 хв. 

D 20 хв. 

E 15 хв. 

29.Медична сестра проводить передстерилізаційну обробку багаторазового медичного інструментарію. За допомогою якої проби можна виявити залишки миючого засобу?

A * Фенолфталеїнової проби

B Азопирамової проби

C Амідопиринової проби

D Бензидинової проби

E Проби з суданом-3

30. Медична сестра здійснює свою професійну діяльність. Який наказ МОЗ України регламентує її діяльність, направлену на профілактику зараження СНІДом у лікувальному закладі?

A * 120 

B 408 

C 450 

D 223 

E 38 

31.Під час обстеження пацієнта К., 55 років, що лікується у кардіологічному відділенні з приводу ішемічної хвороби серця, медична сестра дослідує пульс. Пульс регулярний, його частота складає 98 пошт./хв. Як охарактеризувати такий пульс?

A * Тахікардія 

B Брадикардія  

C Аритмія  

D Напружений  

E Повний  

32.За призначенням лікаря медична сестра виконує внутрішньо-м’язову ін’єкцію. Яку максимальну кількість розчину одноразово можна ввести внутрішньом’язово?

A * 10 мл 

B 5 мл 

C 2 мл 

D 15 мл 

E 20 мл 

33.Пацієнту К., 32 років, що лікується в урологічному відділенні призначено зібрати сечу на загальний клінічний аналіз. Як зібрати сечу на дане дослідження?

A * Після ретельного туалету зовнішніх статевих органів, вранці після сну 

B Протягом доби 

C За 3 години 

D За 10 годин 

E Середню порцію сечі 

34.Флакон містить 1 000 000 ОД антибіотика. За призначенням лікаря медична сестра повинна ввести пацієнту 500 000 ОД даного анти-біотика. Яку кількість розчинника необхідно взяти для розведення антибіотика і яку кількість розчину треба ввести пацієнту?

A * 5 мл розчинника і ввести 2,5 мл розчину 

B 5 мл розчинника і ввести 5 мл розчину 

C 10 мл розчинника і ввести 2, 5 мл розчину 

D 2, 5 мл розчинника і ввести 2, 5 мл розчину 

E 5 мл розчинника і ввести 3 мл розчину 

35.З метою підготовки до рентгенологіч-ного дослідження кишківника пацієнту призначена очисна клізма. Яке положен-ня треба надати пацієнту при проведенні очисної клізми? 

A * На лівому боці, ноги зігнути у колінних суглобах та привести до живота

B На правому боці, ноги зігнути у колінах 

C На спині 

D На животі 

E Напівлежачи  

36.Пацієнту 18-ти років, який лікується в терапевтичному відділенні з приводу загострення хронічної пневмонії, призначено застосування гірчичників. Медична сестра інформує пацієнта про тривалість накладання гірчичників. Вона складає:

A * 10-15 хв. 

B 1-2 хв. 

C 20-30 хв. 

D 2 - 4 год. 

E 8-10 год. 

37.Пацієнт З., 33 р., лікується у нефрологічному відділенні. Лікар признавив йому дієту № 7. При спілкуванні з пацієнтом медична сестра пояснює мету дієти №7. Назвіть мету цієї дієти.

A * Щадіння функції нирок, зменшення набряків 

B Відновлення функції печінки 

C Щадіння нервової системи 

D Нормалізація функції кишківника 

E Нормалізація білкового обміну 

38.У юнака 17 років гостра респіраторна вірусна інфекція. Яких заходів безпеки повинна дотримуватись медсестра при догляді за пацієнтом?

A *Носити марлеву пов’язку

B Одягти гумові рукавички 

C Носити захисні окуляри

D Одягти фартух 

E Користуватися протичумним костюмом 

39.У приймальне відділення машиною швидкої допомоги доставлений пацієнт з шлунково-кишковою кровотечею (три години тому було блювання у виді "кавової гущі"). Суб’єктивно відчуває себе задовільно, може рухатись самостійно. Як транспортувати пацієнта у відділення стаціонару?

A *На каталці

B Самостійно в супроводі медичної сестри

C Самостійно без супроводу

D На кріслі-каталці 

E На ношах двома санітарами

40.У пацієнта 40 р. ревматизм, лікар призначив йому аспірин, який подразнює слизову оболонку шлунка. Про які особливості прийому препарату повинна проінформувати пацієнта медична сестра?

A *Приймати після їжі

B Приймати натще 

C Приймати у проміжках між їжею 

D Приймати під час їжі 

E Приймати за 30 хвилин перед сном 

41.Хворий 25 років, з діагнозом нижньодольова пневмонія знаходиться на лікування в стаціонарі. Лікар призначив внутрішньом’язово антибіотик. Що повинна зробити медична сестра перед введенням антибіотика?

A *Діагностичну пробу на індивідуальну чутливість до антибіотиків

B Попередити пацієнта, що після ін’єкції він повинен поїсти 


Дата добавления: 2018-10-27; просмотров: 95; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ