Особливості виконання операцій реляційної алгебри*(Ь) не залежать від змісту, призначення та технології реалізації баз даних

Операція об'єднання відношень

*(е) об‘єднує інформаційне наповнення відношень з усуненням повторень кортежів

Порядок виконання операції об'єднання відношень

*(Ь) виконується для двох відношень з однаковими множинами атрибутів

Результат операції перетину відношень

*(с) складається зі спільних кортежів двох відношень

Порядок виконання операції перетину відношень

*(Ь) виконується для двох відношень з однаковими множинами атрибутів

Операція різниці відношень

*(Ь) виконується для двох відношень з однаковими множинами атрибутів

*(d) результат складається із кортежів одного відношення відмінних від іншого

Результат операції різниці відношень

*(d) складається із кортежів одного відношення відмінних від іншого

Операція декартового добутку відношень

*(Ь) виконується для двох відношень з різними множинами атрибутів

14.10 Яку послідовність операцій позначає вираз (К п 8) и(Т пV) \ IV

*(с) різниця між об'єднанням двох перетинів і відношенням

14.11 Яку послідовність операцій позначає вираз (К \ 8)п(Т X V)

*(а) перетин декартового добутку і різниці інших двох відношень

14.12 Яка послідовність операцій еквівалентна доКп8иТпҐ\1Ґ

*(с) виду (К п 8)и(Т п V) \ IV

15.1 Який перелік спеціальних реляційних операційє правильним

*(с) умовне з’єднання, проекція, натуральне з’єднання, селекція

Який перелік спеціальних реляційних операцій є невірним

*(Ь) проекція, селекція, натуральне з’єднання, декартів добуток

*(d) проекція, натуральне з’єднання, селекція, вилучення кортежу

Операція селекції відношень

*(Ь) утворює нове відношення шляхом вибору кортежів за умовами

Особливості операції селекції відношень

*(а) виконується над одним відношенням

*(с) потребує визначення критеріїв за допомогою предикатів

Операція проекції відношень

*(с) утворює нове відношення шляхом вибору частин кортежів

Особливості операції проекції відношень

*(с) потребує визначення деякої підмножини множини атрибутів відношення

Операція натурального з’єднання відношень

*(а) утворює об’єднання кортежів з однаковими значеннями спільних атрибутів

Особливості операції натурального з’єднання відношень

*(с) визначена для відношень зі спільними атрибутами

Операція умовного з’єднання відношень

*(Ь) утворює об’єднання кортежів за визначеною умовою

Особливості операції умовного з’єднання відношень

*(Ь) визначена для відношень що не мають спільних атрибутів

Який перелік операцій зміни стану відношень є правильним

*(а) додавання, вилучення, зміна атрибутів

*(с) додавання, вилучення кортежів, зміна значень атрибутів в кортежах
16.2 Особливості виконання операцій зміни стану відношення

*(с) операції змінюють інформаційне наповнення відношень

Порядок виконання операцій зміни стану відношення

*(d) операції виконуються над інформаційним наповненням відношенням

Операція додавання нового кортежу у відношення

*(с) потребує визначеного відношення і кортежу утвореного значеннями атрибутів відношення

Особливості операції додавання нового кортежу у відношення

*(е) збільшує об’єм інформаційного наповнення відношення

Операція вилучення кортежу з відношення

*(е) вилучає з відношення кортеж за умовою сформульованою для атрибутів

Особливості операції вилучення кортежу з відношення

*(d) зменшує кількість кортежів відношення

Операція зміни значень атрибутів у кортежах

*(d) змінює імена та значення усіх атрибутів в певних кортежах відношення

Порядок виконання операції зміни значень атрибутів у кортежах

*(а) потребує визначення умов, що ідентифікують кортежі

*(Ь) потребує визначення нових значень атрибутів

Особливості операції зміни значень атрибутів у кортежах

*(d) змінює значення атрибутів у кортежах, що задовольняють критеріям

Призначення операцій зміни схеми відношення

*(с) операції змінюють схему та інформаційне наповнення відношень

Зміст операцій зміни схеми відношення

*(а) виконують включення, вилучення та зміну атрибутів відношення

17.3 Який перелік операцій над схемами відношеньє правильним

*(d) додавання, вилучення та зміна параметрів атрибутів відношення


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 763; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!