Аксіоми Армстронга для функціональних залежностей визначають їх*(d) декомпонованість, рефлексивність, транзитивність

Функціональні залежності мають властивості

*(Ь) прирощення, псевдотранзитивність, декомпонованість

*(d) декомпонованість, рефлексивність, об'єднання

*(е) рефлексивність, транзитивність, псевдо транзитивність

Яка з формул описує властивість рефлексивності функціональних залежностей

*(Ь) X —>X' | X' сX

Яка з формул описує властивість транзитивності функціональних залежностей

*(е) (X —> У, У —> 2) ^>  X —> 2

Яка з формул описує властивість декомпозиції функціональних залежностей

*(d )X —> У Z =>  X —> У, X—>Z

Ключі у відношеннях реляційної бази даних

*(d) від ключа повністю функціонально залежать всі неключові атрибути відношення

Визначення ключів відношень

*(d) ключ у відношенні надає йому певних властивостей

Властивості ключів відношень

*(а) ключ має неповторюване значення в межах кортежу

*(с) ключ має неповторюване значення в межах відношення

Первинні та непервинні атрибути

*(Ь) до складу ключа входити тільки первинні атрибути

Особливості первинних та непервинних атрибутів

*(Ь) непервинні атрибути повністю функціонально залежать від ключа

Види та форми ключів

*(d) ключі бувають прості і складені

Особливості визначення ключів

*(Ь) у відношенні може бути визначений один ключ або декілька ключів

Надключі та їх особливості

*(Ь) надключ у своєму складі містить ключ

11.9 Функції ключів у відношенняхї

*(d) засобу зв’язку, пошуку, нормалізації, ідентифікації

Можливості застосування ключів у відношеннях

*(Ь) за допомогою ключа можна утворювати зв’язки № 1,1:1

*(с) за допомогою ключа можна ідентифікувати кортежі відношення

Нормальна форми відношення

*(с) це стан відношення в якому виконується множина вимог

Призначення методу нормалізації відношень

*(d) нормалізація проводиться для усунення аномалій у відношеннях

*(е) нормалізація є засобом проектування баз даних

Перша нормальна форма відношень

*(Ь) вимоги першої нормальної форми - представлення даних у виді відношень

*(е) відношення в 2НФ є відношенням в першій нормальній формі

Особливості першої нормальної форми відношень

*(а) перша нормальна форма допускає тільки елементарні значення атрибутів

Друга нормальна форма відношень

*(Ь) для утворення 2№ необхідно визначити ключ у відношенні

*(е) для утворення 2№ необхідно виконати вимоги ШР

Особливості другої нормальної форми відношень

*(Ь) відношення у 2№ має один лише єдиний ключ

Третя нормальна форма відношень

*(Ь) атрибути функціонально залежать від єдиного ключа

Особливості третьої нормальної форми відношень

*(а) відношення у ЗМ7 є відношенням у 2М7

Нормальна форма Бойса - Кодда

*(а) ВСОТ вимагає наявності єдиного ключа у відношенні

*(с) ВСОТ вимагає залежності всіх атрибутів від єдиного ключа у відношенні

Особливості процесу нормалізації відношень

*(а) в процесі нормалізації покращуються параметри відношень

*(Ь) в процесі нормалізації відношення перетворюються у відповідності з правилами

Багатозначна залежність

*(b) визначає відповідність між трьома кортежами відношення

*(d) визначає відповідність між трьома множинами атрибутів відношення

Які співвідношення відповідають визначенню багатозначної залежності

*(d) (хух іх), (ху2і^)^> (хух і2 ), (ху2Іх)

13.3 Яку бевтратну декомпозицію має відношення К(ХҐІ) відносно БЗ: Х—>Ґ|2

*(b) К2(ХҐ), К2(Х2)

13.4 Якими властивостями володіє багатозначна залежність

*(Ь) транзитивності

*(е) доповнення

Які з властивостей не мають місця для багатозначних залежностей

*(Ь) композиції

*(d) несиметричності

Четверта нормальна форма відношень визначена на основі

*(d) багатозначних і фугкціональних залежностей

Відношення в четвертій нормальній формі

*(е) містить ключ і нетривіальну багатозначну залежність

Відношення в четвертій нормальній формі

*(Ь) виконує вимоги 2НФ і НФБК

Залежності з'єднання

*(Ь) визначають безвтратну декомпозицію відношення

Відношення в п'ятій нормальній формі

*(а) є результатом декомпозиції на основі залежності з'єднання

14.1 Визначення реляційної алгебри: цеє -

*(d) множина операцій над відношеннями в реляційних базах даних


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 464; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!