Правила цитування та посилання на використані джерелаПри написанні доповіді студент повинен давати посилання на джерела, які наводяться в роботі. Посилання даються одразу після закінчення цитати у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку використаних джерел та відповідна сторінка джерела (наприклад, [3, с.18]).
5. Презентація Power Point

Кожна доповідь повинна супроводжуватись самостійно розробленою презентацією в програмі Microsoft Office Power Point. Кількість слайдів визначається студентом самостійно, але має бути не менше 5 та не більше 15 слайдів. На слайди має бути винесена основна інформація про об’єкт дослідження, методів його використання та кількісно-якісна характеристика.

Менше тексту, більше графіків, малюнків, таблиць. Обов’язкове пояснення докладача щодо зображень на слайдах. Перед доповіддю студент завантажує свою презентацію у вигляді одного файлу (наприклад, Ivanov.ppt) на комп’ютер викладача для подальшого її представлення на екрані.

Бажаний шрифт: 36-34 заголовок, 30-32 основний текст.

Шрифт: Tahoma, Verdana.

 

Структура:

1. Титульний слайд (тема, ПІБ, група,курс)

2. Вступна частина (предмет, об’єкт, визначення тематики) 10-20%

3. Основна частина (цікава, логічно викладена інформація) 60-70%

4. Заключна частина (висновки до основної частини, альтернатив, +\-) 10%

5. Висновки ( загальні, стисло про головне) 5-10%

6. Слайд “Thanks for your attention”

 

Критерії оцінювання доповіді

 

У процесі визначення оцінки викладачем враховується низка важливих показників якості доповіді, а саме:

Змістовні аспекти роботи:

- актуальність обраної теми дослідження;

- логічна побудова роботи;

- застосування інформаційних технологій;

- ступінь самостійності проведення дослідження;

- загальне оформлення доповіді;

- якість перекладу розробленого матеріалу.

 

Якість захисту роботи:

- уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження;

- здатність аргументовано захищати свої думки;

- загальний рівень мовленнєвої підготовки студента;

- володіння культурою презентації.


Додаток А

 

Ministry of Education, Science, Youth and Sports of Ukraine

National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»

Department of Air and Spacecraft Systems

 

Report

«Hard drives»

 

Prepared by:

Ivanov Ivan

group VV-11

 

Kyiv 2011

Додаток В

Plan

1. History…………………………………………………………………………………...5

2. Examples of usage……………………………………………………………………….7

3. Brief description…………………………………………………………………………8

4. Implementations…………………………………………………………………………9

5. Summary…………………………………………………………………………….....10

6. Bibliography……………………………………………………………………………12

7. Translation……………………………………………………………………………...15

 

Додаток C

Bibliography

 

1. Kathleen Jensen and Niklaus Wirth: PASCAL - User Manual and Report. Springer-Verlag, 2009

2. N. Wirth, and A. I. Wasserman: Programming Language Design. IEEE Computer Society Press, 2010

3. Niklaus Wirth: The Programming Language Pascal. Acta Informatica, 2008

 

Sites

1. http://searchcio-midmarket.techtarget.com/definition/analog-to-digital-conversion

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 112; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!