Частку безробітних від загальної кількості працездатного населення називають рівнем безробіття. Для його обчислення застосовують таку формулу:

Число безробітних = Рівень безробіття    • 100 % .

Чисельність робочої сили

В Україні реєстрація безробітних та громадян, які шукають роботу запроваджена з липня 1991 р.

На обліку державної служби зайнятості з 1 січня 1998 р. за даними Держкомстату України, вона склала 637 тис. осіб.

Чисельність зареєстрованих безробіт­них з 1 січня 1992 р. по 1 січня 1998 р. зросла майже у 100 ра­зів.

На 1 серпня 2003 р. в державній службі зайнятості було зареєстровано 1,023 млн. безробітних, або 3,6 % працездатного населення.

За оцінка­ми спеціалістів Світового Банку, реальне безробіття в Україні сягає 30 % . Соціально небезпечним та суспільно несправедли­вим є те, що безробіття набуло найбільшого розповсюдження серед жінок.

 Близько 3/4 безробітних складають особи з ви­щою та середньою спеціальною освітою.

 


 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 221; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!