Питання, які вирішуються судово-медичним експертом, при різних видах насильницької смерті.В судово-медичній практиці нерідко доводиться дослід­жувати трупи невідомих осіб. У таких випадках найважли­вішим питанням, що постає перед органами слідства, є упізнавання особи, якій належить труп. У зв'язку з цим судово-медичний експерт повинен підпорядкувати весь процес дослідження цій меті. Під час судово-медичного дослідження трупа невідомої особи не тільки з'ясовується причина смерті, наявність і характер тілесних пошкоджень, давність настання смерті тощо, а й визначають всі прикмети та особливості помер­лого, які можуть бути використані для встановлення його особи.

У процесі дослідження трупа невідомої особи судово-медичний експерт складає "Упізнавальну карту", де відоб­ражує всі прикмети та особливості трупа.

При зовнішньому огляді трупа насамперед потрібно більш детально описати одяг, звертаючи увагу на його фасон, розміри, якість тканини, фабричні мітки, ступінь зношеності, наявність латок, вміст кишень. Одяг і всі доставлені з ним предмети зберігають і, якщо потрібно, передають слідчим органам.

Важливе значення для впізнавання особи має складан­ня словесного портрета і фотографування трупа, яке про­водиться заправилами сигналітичної фотографії— всього трупа, а також його обличчя в трьох проекціях (фас, лівий і правий профіль). Якщо на обличчі виявляють пошкод­ження або забруднення, то їх перед фотографуванням усу­вають, зашивають рани, змивають кров і реставрують обличчя.

Представниками органів слідства проводиться дакти­лоскопія трупа, для виконання якої судово-медичний екс­перт, якщо потрібно, проводить підготовку пальців рук. При дослідженні трупа невідомої особи слід визначити: 1) антропологічний тип; 2) деякі антропометричні показники (довжина тіла, ок­ружність голови, довжина ступні); 3) можливий вік; 4) статуру (середня, кремезна, атлетична, слабка тощо); 5) характерні прикмети (татуювання, сліди операцій, пошкодження, ампутації, фізичні вади, протези); при наявності татуювання потрібно його описати, вказа­ти точну локалізацію, колір, зміст і сфотографувати.

При внутрішньому дослідженні трупів невідомих осіб звертають увагу на ознаки раніше перенесених хвороб, хірургічних операцій, травм. Причому характер травм, пошкоджень кісток скелета та професійних його дефор­мацій може бути встановлений за допомогою тотальної рентгенографії тіла трупа. Крім того, обов'язково вилуча­ють шматочки внутрішніх органів для судово-гістологіч­ного дослідження, оскільки за його результатами можливо виявити хвороби внутрішніх органів, що можна зіставити із записами в медичних документах. Важливі індивідуальні ознаки має і малюнок рельєфу твердого піднебіння, відбитокякого може бути також об'єк­том ідентифікації особи. Для лабораторного дослідження беруть кров для вста­новлення її групової належності або дослідження її за допомогою методу геномної дактилоскопії, який дозволяє провести ідентифікацію невідомої особи із 100% вірогід­ністю. Усі особливості, виявлені під час дослідження трупа, його індивідуальні ознаки мають виняткове значення для встановлення особи померлої невідомої людини тільки у разі їх зіставлення з показаннями свідків, родичів, даними медичної документації, а також із результатами деяких специфічних досліджень, наприклад молекулярно-гене­тичного дослідження крові.

 

Особливості дослідження трупів невідомих осіб; розчленованих, скелетованих трупів та кісткових останків.

В судово-медичній практиці нерідко доводиться дослід­жувати трупи невідомих осіб. У таких випадках найважли­вішим питанням, що постає перед органами слідства, є упізнавання особи, якій належить труп. У зв'язку з цим судово-медичний експерт повинен підпорядкувати весь процес дослідження цій меті. Під час судово-медичного дослідження трупа невідомої особи не тільки з'ясовується причина смерті, наявність і характер тілесних пошкоджень, давність настання смерті тощо, а й визначають всі прикмети та особливості помер­лого, які можуть бути використані для встановлення його особи.

У процесі дослідження трупа невідомої особи судово-медичний експерт складає "Упізнавальну карту", де відоб­ражує всі прикмети та особливості трупа.

При зовнішньому огляді трупа насамперед потрібно більш детально описати одяг, звертаючи увагу на його фасон, розміри, якість тканини, фабричні мітки, ступінь зношеності, наявність латок, вміст кишень. Одяг і всі доставлені з ним предмети зберігають і, якщо потрібно, передають слідчим органам.

Важливе значення для впізнавання особи має складан­ня словесного портрета і фотографування трупа, яке про­водиться заправилами сигналітичної фотографії— всього трупа, а також його обличчя в трьох проекціях (фас, лівий і правий профіль). Якщо на обличчі виявляють пошкод­ження або забруднення, то їх перед фотографуванням усу­вають, зашивають рани, змивають кров і реставрують обличчя.

Представниками органів слідства проводиться дакти­лоскопія трупа, для виконання якої судово-медичний екс­перт, якщо потрібно, проводить підготовку пальців рук. При дослідженні трупа невідомої особи слід визначити: 1) антропологічний тип; 2) деякі антропометричні показники (довжина тіла, ок­ружність голови, довжина ступні); 3) можливий вік; 4) статуру (середня, кремезна, атлетична, слабка тощо); 5) характерні прикмети (татуювання, сліди операцій, пошкодження, ампутації, фізичні вади, протези); при наявності татуювання потрібно його описати, вказа­ти точну локалізацію, колір, зміст і сфотографувати.

При внутрішньому дослідженні трупів невідомих осіб звертають увагу на ознаки раніше перенесених хвороб, хірургічних операцій, травм. Причому характер травм, пошкоджень кісток скелета та професійних його дефор­мацій може бути встановлений за допомогою тотальної рентгенографії тіла трупа. Крім того, обов'язково вилуча­ють шматочки внутрішніх органів для судово-гістологіч­ного дослідження, оскільки за його результатами можливо виявити хвороби внутрішніх органів, що можна зіставити із записами в медичних документах. Важливі індивідуальні ознаки має і малюнок рельєфу твердого піднебіння, відбитокякого може бути також об'єк­том ідентифікації особи. Для лабораторного дослідження беруть кров для вста­новлення її групової належності або дослідження її за допомогою методу геномної дактилоскопії, який дозволяє провести ідентифікацію невідомої особи із 100% вірогід­ністю. Усі особливості, виявлені під час дослідження трупа, його індивідуальні ознаки мають виняткове значення для встановлення особи померлої невідомої людини тільки у разі їх зіставлення з показаннями свідків, родичів, даними медичної документації, а також із результатами деяких специфічних досліджень, наприклад молекулярно-гене­тичного дослідження крові.

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 323; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!