Використання товарного знаку.Товарний знак — це знак обслуговування, тобто зареєстроване в установленому порядку оригінальне оформлене художнє зображення, яке використ. для виокремлювання товарів і послуг фірми та для реклами. Синоніми товарного знака — фірмовий знак, марка, фірмова марка, емблема. Можна виділити чотири групи торгових знаків: художні, словесні, об’ємні та звукові. Художні знаки — це зображення предметів, тварин, птахів, людей за допомогою символів, орнаменту, художньої композиції текстів та цифр. Словесні товарні знаки виражаються словами або сполучен-нями літер, що створюються фантазією авторів. Вони добре втримуються в пам’яті людей. Цей знак реєструється у вигляді тексту або нестандартного графічного твору. Об’ємні знаки можуть бути виготовленими в іще більш оригі-нальному вигляді — металева чи інша упаковка . Звукові товарні знаки — це музично оформлений текст гімну фірми, адреси, назви продукту . Змішані або комбіновані товарні знаки — це зображення + слова, зображення + музика, слова + музика. Вони замінюють назву фірми або можуть існувати паралельно. Вони часто повторюються і тому швидко запам’ятовуються. Товарні знаки є центральним елементом фірмового стилю, фір-ма має на них виключне право, яке забезп.ться державою. Викор-ня торгового знака має такі переваги: • полегшує захист від недобросовісної конкуренції. Підробка товарного знака переслідується законом, і фірма—власник знака може звернутися до суду; • полегшує ідентифікацію продукту; • гарантує, що товарна послуга має високий рівень якості: • добре відома марка привабливіша для каналів розподілу. Рекламодавець не повинен шкодувати часу та коштів на розробку товарного знака, тому що сформувати у споживача та користувача прихильність до ТМ та підтримувати її сталий імідж — це значить збільшити продаж продукту, що має такий торговий знак.

 

Місце реклами у діяльності рекламодавців, які виробляють товари широкого вжитку

Основою системи рекламного бізнесу є фірми, що рекламують свої товари, послуги або ідеї. Їх назив. рекламодавцями. Вони забезп. власними коштами проведення рекламної кампанії. Рекламодавцями можуть бути приватні чи державні організації, підприємства, фірми, що використовують ЗМІ для збільшення ефективності маркетингу товарів і послуг, закупивши час або місце в таких засобах масової інформації, як TV, радіо, газети, журнали та інше. Зарубіжні спеціалісти з маркетингу стверджують, що для товарів широкого вжитку серед усіх інструментів комунікативної діяльності перше місце посідає реклама, друге – стимулювання продажу, третє – особистий продаж, четверте – “паблік рілейшнз”. Результатом усіх маркет. комунік., насамперед реклами, має бути збільшення обсягів продажу та отримання додаткового прибутку в основному за рахунок поширення рекламної інформації. Сучасний маркетинг на перше місце ставить створ. (за допомогою реклами та “паблік рілейшнз”) іміджу фірми та її продукту, впізнавання тв виокремлення їх із величезної маси до них подібних, тобто організацію прихильного громадського ставлення до фірми та її продукту. Розробляючи рекламну кампанію та керуючи нею, рекламодавець має справу з численними партнерами: рекламними агенціями, засобами масової інформації, організаціями, що займаються науковими дослідженнями. Вони зазвичай сприяють рекламодавцю в проведенні рекламної кампанії, існуючи незалежно від власного бізнесу рекламодавця. Загалом керування рекламною діяльністю має на меті:

*поширення позитивної інформації про фірму, її товари та послуги; створ. образу престижності, низьких цін або інноваційності для фірми, її продукції та послуг; забезпечення популярності товарів і послуг, що вже виробляються; упізнавання нових товарів і послуг; інформування про атрибути товарів і послуг; зміну образу чи способів викор-ня товарів і послуг, що втрачають свої позиції на ринку; інформування про те, де можна купити товари й послуги; інформування споживачів про розпродаж; обґрунтування цін на товари й послуги; обґрунтування вигод користування дорожчими товарами та послугами; інформування учасників каналів продажу про нові товари й послуги та пільги посередникам; створ. системи інформації для відповідей на запитання споживачів.

 

64.=65. Місце реклами у діяльності рекламодавців, які виробляють товари промислового признач.

Реклама товарів промислового признач. – реклама товарів, що мають обмежене коло користувачів, та призначені для виготовлення нової продукції. В загалом промислові товари є вторинними за попитом. Якщо попит в товарі повсякденного споживання є постійним та загал. для певного сегменту споживачів, то товар промислового признач. загал. попитом не користується, та зазвичай і коштує значно більше. Через значні підвищенні вимоги до товару, та не постійності попиту рекламна компанія промислових товарів значно відрізняється від рекламної кампанії товарів широкого вжитку. Якщо визначити сегмент ринку споживання промислових товарів то видно, що це переважно спеціалісти певної галузі промисловості, якщо аналізувати попит на промисловий товар, то спочатку необхідно аналізувати виникнення, або спад попиту на товари загального споживання, тому рекламні компанії цих двох товарів значно відрізняються. Виробник товарів широко споживання, як правило, перевагу надає друкованим засобам масової інформації, на відміну від виробника споживчих товарів, тому що товар тривалого користування складніший і потребує детального опису. Тому можна виділити таку послідовність викор-ня засобів маркетингової комунікації: особистий продаж товарів; стимулювання продажу товарів;реклама товару;публік рілейшнз. Реклама надає необхідну про інформованість про товар, але не в повному обсязі ніж при особистому продажу, але надає необхідну інформацію про товар. Головна мета реклами промислового признач. – повідомлення про товар що існує як такий. Реклама промислових товарів має, як зазначалось, специфічний характер, тому вона має і обмежене коло рекламних ЗМІ. Серед них спеціалізовані друковані видання, спеціалізовані виставки, семінари, телепередачі .

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 181; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!