Підготовка справи до касаційного розгляду 

 Суддя-доповідач протягом десяти днів після відкриття касаційного провадження:

 • з'ясовує склад осіб, які беруть участь у справі;
 • надсилає копії ухвали про відкриття касаційного провадження особам, які беруть участь у справі, разом з копіями касаційної скарги, інформацією про їхні права та обов'язки і встановлює строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на касаційну скаргу;
 • вирішує письмово заявлені клопотання осіб, які беруть участь у справі;
 • вирішує питання про можливість письмового провадження у суді касаційної інстанції;
 • вирішує питання про зупинення виконання судових рішень, які оскаржуються;
 • вирішує інші питання, необхідні для касаційного розгляду справи.

 

 Усі рішення, ухвалені суддею-доповідачем під час підготовки справи до касаційного розгляду, викладаються у формі ухвали. Копії ухвал надсилаються особам, які беруть участь у справі. Після проведення підготовчих дій суддя-доповідач доповідає про них колегії суддів, яка постановляє ухвалу про закінчення підготовки та призначення справи до касаційного розгляду.

 

Межі перегляду судом касаційної інстанції

 

 Суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні, та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу. Суд касаційної інстанції переглядає судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій у межах касаційної скарги, але при цьому може встановлювати порушення норм матеріального чи процесуального права, на які не було посилання в касаційній скарзі. Суд касаційної інстанції не може розглядати позовні вимоги осіб, які беруть участь у справі, що не були заявлені у суді першої інстанції.

 

Касаційний розгляд справи у судовому засіданні

 

 Касаційний розгляд здійснюється колегією суддів у складі не менше п'яти суддів за правилами розгляду справи судом першої інстанції з урахуванням особливостей, встановлених главою 2 розділу 4 кодексу адміністративного судочинства. Після відкриття судового засідання і вирішення клопотань осіб, які беруть участь у справі, суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі зміст судових рішень, що оскаржуються, касаційної скарги та заперечень на неї.

 

 Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, дають свої пояснення. Першою дає пояснення особа, яка подала касаційну скаргу. Якщо касаційні скарги подали обидві сторони, першим дає пояснення позивач. За ними пояснення дають особи, які приєдналися до касаційної скарги, а потім - інші особи, які беруть участь у справі. Суд може обмежити тривалість пояснень, встановивши для всіх осіб, які беруть участь у справі, рівний проміжок часу, про що оголошується на початку судового засідання. Неприбуття сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, належним чином повідомлених про дату, час і місце касаційного розгляду, не перешкоджає судовому розгляду справи.

 

Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги

 

 Суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги має право:

 • залишити касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін;
 • змінити судове рішення суду апеляційної інстанції, скасувавши судове рішення суду першої інстанції;
 • змінити судове рішення суду апеляційної інстанції, залишивши судове рішення суду першої інстанції без змін;
 • змінити судове рішення суду першої інстанції, скасувавши судове рішення суду апеляційної інстанції;
 • скасувати судове рішення суду апеляційної інстанції та залишити в силі судове рішення суду першої інстанції;
 • скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій і направити справу на новий розгляд або для продовження розгляду;
 • скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій і залишити позовну заяву без розгляду або закрити провадження;
 • визнати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій такими, що втратили законну силу, і закрити провадження;
 • скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій та ухвалити нове судове рішення.

 

 Суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

 

 Не може бути скасовано судове рішення з мотивів порушення судом норм процесуального права, якщо це не призвело і не могло призвести до неправильного вирішення справи.

 

Суд касаційної інстанції має право змінити судове рішення, якщо у справі немає необхідності досліджувати нові докази або встановлювати обставини, а судове рішення, яке змінюється, є помилковим тільки в частині.

 

Суд касаційної інстанції скасовує судове рішення суду апеляційної інстанції та залишає в силі рішення суду першої інстанції, яке ухвалено відповідно до закону і скасоване або змінене помилково.

 

 Підставою для скасування судових рішень судів першої та (або) апеляційної інстанцій і направлення справи для продовження розгляду є порушення норм матеріального чи процесуального права, які призвели до постановлення незаконної ухвали, якою провадження у справі не закінчується.

 

 Підставою для скасування судових рішень судів першої та (або) апеляційної інстанцій і направлення справи на новий судовий розгляд є порушення норм матеріального чи процесуального права, які призвели або могли призвести до неправильного вирішення справи і не можуть бути усунені судом касаційної інстанції.

 

 Судові рішення обов'язково скасовуються з направленням справи на новий розгляд, якщо:

 • справу розглянуто і вирішено неповноважним складом суду;
 • в ухваленні судового рішення брав участь суддя, якому було заявлено відвід на підставі обставин, які викликали сумнів у неупередженості судді, і заяву про його відвід визнано судом касаційної інстанції обґрунтованою;
 • судове рішення ухвалено чи підписано не тим суддею або не тими суддями, які розглянули справу;
 • справу розглянуто за відсутності будь-кого з осіб, які беруть участь у справі, належним чином не повідомлених про дату,
 • час і місце судового засідання;
 • суд вирішив питання про права, свободи, інтереси та обов'язки осіб, які не були повідомлені про можливість вступити у справу;
 • суд розглянув не всі вимоги і цей недолік не був або не може бути усунений ухваленням додаткового рішення.

 

 Справа направляється до суду апеляційної інстанції д продовження розгляду або на новий розгляд, якщо порушення допущені тільки цим судом. В усіх інших випадках справа направляється до суду першої інстанції.

 

 Висновки і мотиви, з яких скасовані рішення, є обов'язковими для суду першої чи апеляційної інстанції при розгляді справи.

 

 Суд касаційної інстанції визнає законні судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій такими, що втратили законну силу, і закриває провадження у справі, якщо після їх ухвалення виникли обставини, які є підставою для закриття провадження у справі, та ці судові рішення ще не виконані.

 

 Суд касаційної інстанції має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій та ухвалити нове рішення, якщо обставини справи встановлені повно і правильно, але

суди першої та апеляційної інстанцій порушили норми матеріального чи процесуального права, що призвело до ухвалення незаконного судового рішення.

 

 Розглянувши касаційну скаргу, суд касаційної інстанції постановляє ухвалу в разі:

 • залишення касаційної скарги без задоволення, а судових рішень - без змін;
 • скасування судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій з направленням справи для продовження розгляду або на новий розгляд;
 • зміни ухвали суду першої або апеляційної інстанції;
 • скасування судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій і залишення позовної заяви без розгляду або закриття провадження;
 • визнання судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій такими, що втратили законну силу, і закриття провадження;
 • скасування судових рішень і постановлення нової ухвали.

 

 Суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги може своєю постановою змінити постанову суду першої або апеляційної інстанції або прийняти нову постанову, якими суд касаційної інстанції задовольняє або не задовольняє позовні вимоги.

 

 З усіх процесуальних питань суд касаційної інстанції постановляє ухвали.

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 301; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!