A. Визначити глюкозу, альбуміни, глобуліниМодуль 5                                                                                                                                     Тема 10

Біохімія сполучної тканини

 

 

Варіант 1

1. Загальна характеристика морфології та біохімічного складу сполучної тканини.

2. Біосинтез колагену та утворення фібрилярних структур

3. Патобіохімія сполучної тканини. Біохімічні механізми виникнення колагенозів, їх клініко-біохімічна діагностика

Варіант 2

1. Біохімічна будова міжклітинної речовини пухкої волокнистої сполучної тканини: волокна (колагенові, ретикулярні, еластичні); основна аморфна речовина

2. Механізми участі молекул глікозаміногліканів (гіалуронової кислоти, хондроїтин-, дерматан-, кератансульфатів) у побудові основної речовини пухкої волокнистої сполучної тканини. 

3. Патобіохімія сполучної тканини. Біохімічні механізми виникнення мукополісахаридозів, їх клініко-біохімічна діагностика.

 

Варіант 3

1. Складні вуглеводи основного аморфного матриксу сполучної тканини – глікозаміноглікани (мукополісахариди).

2. Білки волокон сполучної тканини: колагени та еластин

3. Біохімічні механізми виникнення колагенозів, їх клініко-біохімічна діагностика

 

Варіант 4

1. Розподіл різних глікозаміногліканів в органах і тканинах людини.

2. Біосинтез колагену та утворення фібрилярних структур.

3. Біохімічні механізми виникнення мукополісахаридозів, їх клініко-біохімічна діагностика.

 

Варіант 5

1. Біохімічна будова міжклітинної речовини пухкої волокнистої сполучної тканини: волокна (колагенові, ретикулярні, еластичні); основна аморфна речовина.

2. Механізми участі молекул глікозаміногліканів (гіалуронової кислоти, хондроїтин-, дерматан-, кератансульфатів) у побудові основної речовини пухкої волокнистої сполучної тканини. 

3. Біохімічні механізми виникнення колагенозів, їх клініко-біохімічна діагностика

 

Варіант 6

1. Складні вуглеводи основного аморфного матриксу сполучної тканини – глікозаміноглікани (мукополісахариди).

2. Біохімічні механізми виникнення мукополісахаридозів, їх клініко-біохімічна діагностика

3. Розподіл різних глікозаміногліканів в органах і тканинах людини.

 


Модуль 5                                                                                                                                     Тема 10

Біохімія сполучної тканини

Варіант 1


1.В якій із тканин сполучної тканини відсутній глікозаміноглікан кератан-сульфат

A. Кістка

B. Рогівка ока

C. Хрящ

D. Спінальні диски

E. Шкіра

 

2.Який біохімічний процес не характерний для сполучної тканини людей похилого віку:

A. Зменшення колагену

B. Зменшення води

C. Збільшення колагену

D. Зменшення глікозаміногліканів

E. Зменшення гіалуронової кислоти

 

 

3. Яких амінокислот за молярністю мало в еластині - білковому компоненті еластинових волокон?

A. Кислих

B. Полярних

C. Середньополярних

D. Неполярних  

E. Основних                 

 

4.У вагітної віком 28 років досліджували ферменти в клітинах амніотичної рідини. При цьому виявилась недостатня активність глюкуронідази. Який патологічний процес спостерігається ?

A. Мукополісахаридоз

B. Глікогенози

C. Аглікогенози

D. Колагенози

E. Ліпідози

 

5.Спадкові захворювання- мукополісахаридози проявляються порушеннями обміну в сполучній тканині, патологією кісток та суглобів. Який показник аналізу сечі свідчить про наявність такої патології?

A. Надмірна екскреція глікозаміногліканів

B. Надмірна екскреція амінокислот   

C. Надмірна екскреція ліпідів

D. Надмірна екскреція глюкози

E. Надмірна екскреція альбумінів

 

6. У хворого на цингу виявлено порушення гідроксилювання проліну і лізину в складі колагену. Гальмування якого біохімічного процесу призводить до цього порушення?

A. Окислювального фосфорилювання

B. Мікросомального окислення              

C. Перекисного окислення ліпідів

D. Пероксидазного окислення

E. Тканинного дихання

 

7. У хворих на колагеноз має місце процес деструкції сполучної тканин. Які лабораторні дослідження доцільно призначити хворому з підозрою на наявність колагенозу (хронічна форма)?         

A. Активність трансаміназ                                              

B. Активність ізоферментів ЛДГ

C. Рівень уратів в крові      

D. С-реактивний білок

E. Вміст оксипроліну та оксилізіну в крові та сечі         

 

8.Назвати гормони, які пригнічують синтез протеогліканів та колагену в сполучній тканині:

A. Сомототропін

B. Соматомедіни

C. Глюкокортикоїди

D. Інсулін

E. Андрогени

 

9. Жінка 30 років хворіє близько року, коли вперше з‘явились болі в ділянці суглобів, їх припухлість, почервоніння шкіри над ними. Попередній діагноз – ревматоїдний артрит. Однією з імовірних причин цього захворювання є зміна в структурі білка сполучної тканини :

A. Муцину

B. Овоальбуміну

C. Тропоніну

D. Колагену

E. Е. Міозину

 

10. Хворий з діагнозом хвороби Понтера (ураження сполучної тканини). Дослідження якого метаболізму крові та сечі є найбільш інформативним?

A. Креатинін

B. Індикан

C. Сечовина

D. Креатин

E. Гідроксипролін

11.Збільшення вмісту оксипроліну в крові і сечі при ураженнях суглобів і кісток зумовлюється підвищеним катаболізмом:

А.Протеогліканів.

В.Гіалуронової кислоти.

С.Глікозаміногліканів.

D.Колагену.

Е.Еластину.

 

12.Різні типи спадкового синдрому Елерса-Данлоса характеризуються надмірною рухомістю суглобів, дистрофією шкіри, підвищеною ламкістю судин. В основі

їх лежать різноманітні дефекти обміну колагену. Який із етапів формування колагенових волокон лежить в основі цього захворювання?

А. Синтез поліпептидного ланцюга проколагену.

В. Приєднання гідроксиапатиту

С. Приєднання до білка ліпідів.

D. Відщеплення кінцевих залишків фосфатної кислоти

Е. Утворення поперечних ковалентних зв`язків між молекулами тропоколагенів

 

13. Які амінокислоти, що входять в склад колагену, генетично не кодуються?

А Аланін, валін

В Серин, гліцин

С Гідроксипролін, гідроксилізин

D Глутамінова кислота, глутамін

Е Фенілаланін, триптофан

 

14. Вплив гіповітамінозу С на структуру колагенових волокон зумовлений зниженням активності ферментів:

А. Лізилоксидази та лізилгідроксилази.

В. Лізилгідроксилази і пролінгідроксилази.

С. Глікозилтрансфераз.

D. Проколагенпептидаз.

Е. Колагеназ.

 

15. При запальних захворюваннях суглобів знижується в`язкість синовіальної рідини. Причиною є:

А. Зниження кількості білка.

В. Зниження кількості та деполімеризація протеогліканів.

С. Зниження кількості та де полімеризація глікопротеїнів.

D. Зниження кількості та деполімеризація гіалуронової кислоти.

Е. Зниження кількості та деполімеризація хондроїтинсульфату .

 

16.Гідроксипролін є важливою амінокислотою в складі колагену. За участю якого вітаміну відбувається утворення цієї амінокислоти шляхом гідроксилювання проліну?

A. С

B. Д

C. В1

D. В2

Е. В6

 

17.Порушення структури колагенових волокон при недостатності в організмі вітаміну С зумовлюється тим, що він є кофактором

A. Лізингідроксилази і пролінгідроксилази

B. Лізингідроксилази і лізиноксидази

C. Глікозилтрансфераз

D. Проколагенпептидаз

E. Колагеназ

 

18.За скорбуту порушується процес:

A. Гідратації колагену

B. Карбоксиметилювання колагену     

C. Фосфорилювання колагену

D. Гідроксилювання колагену

E. Деметилювання колагену

 

19.У жінки 35 років із хронічним захворюванням нирок розвинувся остеопороз. Укажіть дефіцит якого з нижче перерахованих речовин є основною причиню цього ускладнення

A. В2

B. 25ОНD З

C. DЗ

D. 25(ОН)2DЗ 

E. Холестерину

 

20.Амінокислотні залишки, що найчастіше і зустрічаються в колагені, це

A. Оксипролін, оксилізин, гліцин, пролін

B. Триптофан, цистеїн, гліцин, метіонін

C. Лізин, аргінін, цистеїн, триптофан

D. Триптофан, оксилізин, цистеїн, валін

E. Аспарагін, глутамін, лізинМодуль 5                                                                                                                                     Тема 10

Біохімія сполучної тканини

Варіант 2


1. До лікаря звернувся юнак зі скаргами, які можна розцінювати як симптоми активної форми ревматизму. Клінічне обстеження не підтвердило цей діагноз. Слід підкреслити, що ревматизм - це пошкодження сполучної тканини, тобто руйнування гетерополісахаридів у складі глікопротеїнів. Які біохімічні дослідження крові та сечі можна провести для уточнення діагнозу?

A. Визначити глюкозу, альбуміни, глобуліни

B. Визначити глікопротеїни, загальний азот

C. Визначити аміноцукри, сіалові та нейрамінові кислоти


Дата добавления: 2018-05-02; просмотров: 476; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!