Розрізняють 5 варіантів клінічного перебігу захворювання.1.    Обмежений циротичний туберкульоз з малосимптомним перебігом. Характеризується обмеженими змінами сегментарного або лобарного типу, формується у результаті перехворювання на інфільтративний туберкульоз або ателектаз у зв'язку зі специфічним ендобронхітом, бронхіолітом, рубцевими змінами бронху. Крім змін рубцевого характеру, на ураженій дільниці можуть бути туберкульозні вогнища, туберкульома або невелика залишкова каверна. Клінічні проявлення незначні, лише періодично можливі загострення з невеликим підвищенням температури тіла, кашлем та виділенням харкотиння. Зрідка буває харкотиння з кров'ю. У харкотинні МБТ виявляються рідко за наявності залишкових каверн.

2. Обмежений або поширений циротичний туберкульоз з частими загостреннями, які можуть викликатися як змішаною, вторинною флорою, так і туберкульозною інфекцією. Захворювання перебігає хвильоподібно, з загостреннями та ремісіями між ними. За несприятливим перебігом загострення затяжні, а ремісії короткі. У період загострення відзначається підвищення температури тіла до 38° і більше, пітливість, слабкість, лейкоцитоз, нейтрофільний зсув ліворуч, підвищення ШОЕ. Турбує кашель, виділення харкотиння, задишка. У легенях вислуховується велика кількість вологих та сухих хрипів. Поряд з рубцевими змінами, емфіземою, бронхітом та іншими проявами метатуберкульозного синдрому спостерігаються зміни туберкульозного характеру, частіше за все у вигляді дисемінації, обмежених вогнищевих змін, туберкульом, каверн.

3. Циротичний туберкульоз з бронхоектазами, кровохарканням, або легеневою кровотечею. Під час тривалого перебігу захворювання поступово утворюються бронхоектактичні зміни циліндричного та мішкуватого типу. У хворих звичайно виділяється велика кількість гнійного харкотиння. Хрипи зберігаються і у період ремісії. У багатьох хворих відзначаються повторні кровохаркання та легеневі кровотечі, що іноді приймають загрозливий для життя характер. Можуть супроводжуватися явищами аспірації та розвитком аспіраційної пневмонії.

4. Циротичний туберкульоз з наявністю "легеневого серця" та різних проявів легеневої або легенево-серцевої недостатності. Легеневе серце, легенева та легенево-серцева недостатність розвиваються при поширеному циротичному туберкульозі й двобічному ураженні з розвитком емфіземи. На перший план виходить задишка, ступінь виразності якої може бути різним. Відзначаються зміни показників вентиляції легень та різко виражене зниження дихальних обсягів. У тяжких випадках розвиваються гіперкапнія та гіпоксія. Компенсація легеневого серця може зберігатися тривало, але поступово розвивається субкомпенсація та його декомпенсація. Велике значення у виникненні декомпенсації належить не тільки анатомічним змінам, що характерні для туберкульозу, але й обструктивно-рестриктивному стану бронхів, а також інтоксикації, що обумовлена загостренням неспецифічного та туберкульозного характеру. Ці хворі мають ціаноз, тахікардію, глухі тони серця, іноді вислуховується систолічний шум біля мечоподібного відростку. Поступово виникають набряки, збільшення печінки, асцит. Слід підкреслити, що у більшості хворих на циротичний туберкульоз легень спостерігається переважно легенева недостатність - хронічне легеневе серце. Незважаючи на це у цих хворих часто знаходяться й порушення функції серцево-судинної системи: на ЕКГ є ознаки правограми за рахунок гіпертрофії правого шлуночку та легеневої гіпертензії. Тривала гіпоксемія призводить до підсиленого еритропоезу. Збільшується кількість еритроцитів, підвищується кількість гемоглобіну, збільшується кольоровий показник. Зменшується життєвий обсяг легень та виражені зміни показників вентиляції легень.

5. "Зруйнована" легеня з прогресуванням туберкульозу та іншими проявами циротичного туберкульозу. За цим варіантом перебігу циротичного туберкульозу тотально уражається одна легеня. Процес перебігає хвильоподібно, відзначається майже постійна інтоксикація. Періодично виникають загострення, що обумовлені активацією як вторинної мікрофлори, так і МБТ. Можливе кровохаркання та легеневі кровотечі. Під час огляду визначається різко виражена асиметрія грудної клітини, органи середостіння зсунені до ураженого боку, відзначається обмеження рухливості куполу діафрагми. Дихання бронхіальне, іноді з амфоричним відтінком, може бути послабленим через масивні плевральні нашарування. Можуть вислуховуватися різнокаліберні вологі хрипи через бронхоектази та кавернозні зміни. Бактеріовиділення у цієї групи хворих може бути постійним або з'являтися у період виникнення спалаху процесу. Як правило, процес супроводжується хронічною легеневою недостатністю. У результаті тривалої інтоксикації може розвитися амілоїдоз внутрішніх органів.

Незважаючи на різноманітність клінічних варіантів перебігу циротичного туберкульозу, є загальні, типові для цієї форми туберкульозу ознаки, що об'єднує всі варіанти циротичного туберкульозу до однієї клінічної форми. Загальною ознакою є наявність клінічних проявів, що обумовлені як активним туберкульозним процесом, так і метатуберкульозними змінами, які пов'язані з розвитком рубцевої тканини, а також викликані різними ускладненнями. Домінуючу роль за цієї клінічної форми туберкульозу мають проявлення, що обумовлені метатуберкульозним синдромом та його ускладненнями. Синдроми, що обумовлені туберкульозним процесом, більш стерті і не виходять на перший план.

Схожість клінічних проявів циротичного та фіброзно-кавернозного туберкульозу викликає певні труднощі у діагностиці цих клінічних форм. Циротичний туберкульоз слід відрізняти й від цирозу. Простежте за діагностичним пошуком з використанням диференційно-діагностичного алгоритму за основним синдромом при циротичному туберкульозі легень.

 


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 234; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!