Протитуберкульозний диспансерДля успішної організації протитуберкульозних заходів необхідна тісна співпраця медичної мережі, санітарно-епідеміологічної служби та органів державної влади.

Протитуберкульозні диспансерні заклади створюються для попередження, своєчасного виявлення і лікування туберкульозу та супровідних захворювань у диспансерних контингентів, а також для організаційно-методичного керівництва протитуберкульозною роботою лікувально-профілактичних закладів загальної медичної мережі.

Функціонують обласні, міські та районні (міжрайонні) протитуберкульозні диспансери, а також туберкульозні диспансерні відділення та кабінети на базі загальних лікувально-профілактичних закладів. Для лікування й оздоровлення пацієнтів створені самостійні туберкульозні лікарні, санаторії, санаторні ясла, дитячі садки, санаторні школи-інтернати. Протитуберкульозний диспансер (від англійського слова - розподіл) - це спеціалізований лікувально-профілактичний заклад. Протитуберкульозною роботою області керує обласний протитуберкульозний диспансер.У його складі є диспансерне та стаціонарне відділення, організаційно-методичний кабінет, клініко-діагностичні лабораторії та кабінети, рентгенологічне відділення. Часто при обласному диспансері функціонує пересувна флюорографічна станція, яка використовується для масових обстежень населення.

У диспансерному відділенні працюють кваліфіковані фахівці різного профілю: фтизіатри-терапевти, хірург, акушер-гінеколог, уролог, дерматолог, окуліст, отоларинголог, рентгенологи, які надають консультативну допомогу хворим, направленим протитуберкульозними закладами області і лікарями загальної медичної мережі.

У стаціонарі обласного диспансеру лікуються хворі з різними формами легеневого та позалегеневого туберкульозу. Створені також хірургічне, диференціально-діагностичне та бронхологічне відділення. Високий рівень діагностичної та лікувальної роботи забезпечується кваліфікованою лабораторною службою (клінічною, бактеріологічною, імунологічною, біохімічною), сучасною діагностичною технікою (рентгенологічною, ендоскопічною, апаратурою для функціональної діагностики).

Організаційно-методичний кабінет планує проведення протитуберкульозних заходів в області, удосконалення мережі протитуберкульозних закладів, підвищення кваліфікації фтизіатрів і лікарів загального профілю з питань фтизіатрії, подає заявки на флюорографічну плівку, вакцину БЦЖ, туберкулін, протитуберкульозні препарати.

Важливою функцією обласного протитуберкульозного диспансеру є вивчення ефективності діяльності протитуберкульозної служби області, аналіз епідеміологічних показників із туберкульозу і, з їх урахуванням, вироблення заходів, спрямованих на їх поліпшення. Обласний протитуберкульозний диспансер сприяє впровадженню у практику нових досягнень науки та прогресивних форм організаційної діяльності.

Усі напрямки роботи конкретизуються у плані протитуберкульозних заходів, який складається разом з іншими зацікавленими медичними та санітарно-епідеміологічною службами.

Своєчасне виявлення туберкульозу

Результати лікування туберкульозу значною мірою залежать від його своєчасного виявлення, яке є важливим завданням протитуберкульозної служби і закладів загальної медичної мережі.

За цим критерієм хворі на туберкульоз можуть бути виявлені:

■своєчасно;

■несвоєчасно;

■пізно.

Своєчасно виявлені - це неускладнені форми первинного туберкульозу: первинний туберкульозний комплекс, туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів; обмежені (1-3 сегменти) форми вторинного туберкульозу: вогнищевий, інфільтративний, дисемінований без розпаду; ексудативний плеврит. При лікуванні цих хворих досягають 100% одужання з незначними залишковими змінами, тому й рецидиви захворювання бувають рідко.

Несвоєчасно виявлені- це ускладнені форми первинного туберкульозу, первинний туберкульоз із хронічним перебігом, вогнищевий, інфільтративний дисемінований туберкульоз з розпадом і бактеріовиділенням. Навіть при інтенсивній терапії ефективність лікування несвоєчасно виявлених хворих становить 65-85%, збільшуються строки стаціонарного лікування. Загоєння настає з великими залишковими змінами у вигляді поширених ділянок фіброзу, бронхоектазів, туберкульом.

Пізно виявлені(занедбаний туберкульоз) - фіброзно-кавернозний, циротичний, хронічний дисемінований з каверною, емпієма плеври. Ефективність лікування пізно виявлених форм туберкульозу низька (12-30%), процес набуває хронічного перебігу з постійним або періодичним бактеріовиділенням, що становить епідеміологічну небезпеку.

При казеозній пневмонії, внаслідок схильності до швидкого (інколи за 2~3 тижні) утворення порожнин розпаду, важко оцінити якість виявлення.


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 311; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!